روش مستقيم ورود به رويا (رویابینی آگاهانه) به سبک حذفی

خواب روشن روش مستقيم ورود به رويا (رویابینی آگاهانه) به سبک حذفی انواع اقسام مختلفی از روشای مستقيم ورود به رويا و خواب روشن هست که همشون تقريبا مشابه اند ولی به خاطر انتخاب نوع چيزی که به عنوان نقطه تمرکز برای انتقال از بيداری به رويا استفاده می کنيم کارایی متفاوت دارن. برای ...

رويابينی، عملی خيالی يا نزديک به واقعيت

رویابینی رويابينی، عملی خيالی يا نزديک به واقعيت در اکثر مواقع، رويا ديدن چه در قالب رويابينی آگاهانه و غيرآگاهانه هميشه به عنوان يک عمل خيالی که 100% آن توسط ذهن صورت می گيرد معرفی می شود. اما آيا واقعا اين طور است و روياها تنها زايده ی تخيل ما هستند؟ برای بررسی اين ...

فرق رویابینی آگاهانه و پرواز روح

فرق رویابینی و پرواز روح فرق رویابینی آگاهانه و پرواز روح حتما در مورد فرق های رويابينی و پرواز روح چيزهای زيادی شنيديد ولی در اينجا قصد داريم تفاوت اونها رو از زبان مطالعات مختلف دانشمندان بررسی کنيم. بسياری می گند که پرواز روح نوعی رويابينی هست. البته باز هم هر دو تاشون پديده های خارق العاده ...

آیا در رویابینی آگاهانه و خواب روشن هوشیار کامل هستیم؟

هوشیاری در رویا آیا در رویابینی آگاهانه و خواب روشن هوشیار کامل هستیم؟ | میزان هوشیاری در رویای آگاهانه در پاسخ به سوال فوق بايد يک نکته کلی رو اشاره کرد. خواب روشن یا رویابینی يعنی سطحی از آگاهی که ما می دونيم داريم رويا می بينيم. ممکنه ما هوشياری بالا نداشته باشيم و ...

کنترل و پايدارسازی خواب روشن

کنترل رویا کنترل و پايدارسازی خواب روشن در زير به بررسی دو موضوع مهم در رويابينی يعنی پايدارسازی روياها و نيز کنترل آنها پرداخته می شود. الف) پايدارسازی روياها پس از آنکه موفق به ورود به خواب روشن شديم (از هر روشی) اولين کاری که لازم است انجام دهيم چيست؟ بلافاصله صحنه های مورد دلخواهمان را ...

یاد آوری رویاها | دفترچه رویا

یادآوری رویا یاد آوری رویاها | دفترچه رویا اولين قدم برای رويابينی آگاهانه، داشتن توانايي بالا در به خاطر آوردن روياهای غير آگاهانه است. تصور می شود که در صورتی که ما رويای آگاهانه ببينيم به طور خودکار آنها را به ياد آورده و نيازی به تمرينات قبلی به يادآوری اونها نيست. اما آنها ...

احساسات و عواطف در روياها

احساسات در رویا احساسات و عواطف در روياها يکی از مواردی که تو رويابينی آگاهانه خيلی برام جالب بوده اين بوده که احساسات و عواطف حتی از نوع خاموش ترين اونها به راحتی در رويابينی قابل بر انگيختن هست و جو طوری هست که انسان نمی تونه از درون واقعی خودش فرار کنه. شايد دليلش ...

غیب بینی و دیدن از طریق چشم سوم

غیب بینی غیب بینی و دیدن از طریق چشم سوم   واژه غيب بينی خيلی کلی هست و نمی تونه در بر گيرنده انواع زير شاخه های اون باشه. برخی معتقد هستند که غيب بينی توسط حس بينایی و برخی معتقدند توسط دانش فرد از گذشته و حال و آينده هست. از نظر دانشمندان ...

ايجاد کابوس توسط رويابينی آگاهانه

رویابینی آگاهانه ايجاد کابوس توسط رويابينی آگاهانه کابوس ها بخش خفته ضمير ناخودآگاه ما هستند که می توان در طی خواب روشن با آنها تعامل کرد. ضمير ناخودآگاه ما علاقه ای به صحبت کردن مستقيم با ما ندارد و پيام های خود را تبديل به نماد و تصوير کرده و از آن طريق ...

القای رويابينی و خواب روشن توسط روش حافظه رويا

رویابینی القای رويابينی و خواب روشن توسط روش حافظه رويا در اين روش، ما قبل از خواب به کمک برخی تلقينات، حافظه انجام رفتارهايي خاص برای پی بردن به خواب يا رويا بودن خود را در حين خواب ديدن ايجاد می کنيم. در حالت عادی، مجموعه رفتارها و باورهای ما در طی ...
رفتن به نوارابزار