قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس
مدیتیشن
مقدمه ای بر مدیتیشن
شهریور ۱۳, ۱۳۹۶
چشم سوم
ديدن از طريق چشم سوم در ۲۰ ثانيه | باز کردن چشم سوم
شهریور ۱۳, ۱۳۹۶

باز کردن چشم سوم به روش تنفس سایشی

باز کردن چشم سوم به روش تنفس سایشی

 

در زير علاوه بر مقدمات مربوط به باز کردن چشم سوم، يک سری تفکرات اشتباه در مورد چشم سوم نيز اصلاح شده و سپس روش ساده باز کردن چشم سوم نيز آورده شده است.

باز کردن چشم سوم امری نيست که يک شبه رخ دهد. در واقع برای گشايش آن بايد تمام سيستم انرژيکی و کالبد عاطفی انسان زير رو رو شده و جهت گيری جديد را پيدا کند. لازم است بدانيم باز کردن چشم سوم با فعال سازی آن فرق دارد.

فعال سازی چشم سوم  (و نه گشودن آن)، می تواند در چند روز هم رخ دهد که تنها چشم سوم مربوط به کالبد انرژيکی، افزايش نوسان پيدا کرده و اگر ساير بخش های کالبد انرژی نيز دارای نوسان بالا باشد می توان از آن در اموری چون پرواز روح استفاده کرد (به نحوی که جسم ثانويه از طريق فعاليت چاکراها ساخته شده و با انتقال آگاهی به داخل آن، پرواز روح رخ دهد).

به عبارت ديگر، فعال سازی چاکرای چشم سوم هيچ ارتباطی به ديدن جهان ها و موجودات عوالم ديگر ندارد. از علائم فعال سازی اين چشم اين است که وقتی به آن فکر می کنيم، احساس لرزش و ارتعاش را در آن حس می کنيم. اين ارتعاش بر می گردد به چشم سومی که مربوط به کالبد انرژی می شود.

وظيفه ی چشم سوم مربوط به کالبد انرژی هم ديدن چيزهای مختلف نيست بلکه صرفاً انرژی است و تنها ارتعاش آن حس می شود (متاسفانه در اينترنت به روش هايي اشاره می شود که مربوط به حرکت دادن انرژی در بدن و انتقال آن به چاکراهای سوم است که تاثير زيادی بر توانايي روئت جهان های ديگر توسط اين چشم ندارد و تنها ارتعاش آن را در سطح کالبد انرژيکی بالا می برد….همين).

اگر قصد داريم که قادر باشيم از طريق چشم سوم، موجودات و عوالم ديگر را مشاهده کنيم در اين صورت بايد چشم سومی را گشوده کنيم (و نه فقط فعال سازی) که مربوط به کالبد عاطفی (Astral body) می شود. (در واقع ما دارای هفت بدن هستيم). در صورت فعال کردن آن بر روی کالبد عاطفی، قادر هستيم که ابتدا نور ها و اشکال مبهمی را ببينيم و سپس در اثر ادامه تمريناتی که اشاره خواهد شد، اين انوار کوچک، جای خود را به روشنايي فزاينده و اشکال مشخص خواهد داد و حتی می توانيم روشن بينی کنيم و گذشته و آينده را ببينيم و …. که خودتان بهتر می دانيد.

تمرينات زيادی در مورد گشودن اين چشم وجود دارد که بسياری از آنها سال ها به طول می انجامد. روشی که قصد دارم در زير معرفی کنم، اگر آن را به طور مرتب و درست انجام دهيد، اثرات آن را کم کم از يک ماه بعد از تمرين خواهيد ديد و تا گشودن کامل آن به يک سال زمان نياز است.

اين روش، سريع ترين روش گشودن چشم سوم است. در بسياری از روش های مربوط به گشودن چشم سوم لازم است که ابتدا در مدیتیشن کردن مهارت پيدا کرده باشيد و قادر به تمرکز فکر باشيد ولی در اين روش، خود به خود به علت بزرگ شدن اين چاکرا در اثر تمرينات، تمرکز فکر نيز خود به خود حاصل خواهد شد. زيرا به عنوان يک اصل، هر چه قدر چشم سوم بزرگتر و فعال تر باشد، قدرت تمرکز فکر هم بالاتر می شود.

نام اين روش، تنفس سايشی است. اين روش بسيار قدرتمند است ولی طبق ادعای شخصی که اين روش را ابداع کرده هيچ گونه خطری ندارد و خود اين شخص هم هر ساله، افراد زيادی را در سراسر دنيا تحت آموزش خود دارد و بسياری از آنها توانسته اند چشم سوم خود را در چند ماه باز کنند و چيزهای ناديدنی را ببينند. شما هم با انجام اين روش که بعداً توضيح خواهد داد قادريد که اين کار را انجام دهيد.

 

روش باز کردن چشم سوم توسط تنفس سايشی

در اين روش، که سريع ترين و موثر ترين و در عين حال قدرتمندترين شيوه ی باز کردن چشم سوم است از ارتعاشات حلق (در اثر ساييده شدن تنفس) برای افزايش ارتعاشات چشم سوم متعلق به کالبد انرژی و نيز تشديد رويت انوار توسط چشم سوم متعلق به کالبد عاطفی استفاده می شود.

روش انجام تنفس سايشی

فرض کنيد که می خواهيد حرف “ح” رو به صورت کشيده به عربی تلفظ کنيد. همان طور که می دانيد اين نوع تلفظ حرف “ح” به صورتی که عرب زبانان آن را بيان می کنند، به طور ته حلقی است. لازم است که مقداری نيز به ته گلويي بودن آن بيشتر بيافزاييد. مثل حالتی که غذايي در گلوی شما گير کرده و سعی می کنيد با انقباض عضلات گلو، هوا را با فشار خارج کنيد تا لقمه از گلويتان بيرون بيايد.

در واقع قرار است که انتهای زبان شما به حلق شما نزديک شود. در اين حالت که گويي به سختی نفس کشيده می شود، سعی کنيد که اين حالت را هم در “دم” و هم در “بازدم” رعايت کنيد. طول دم و بازدم شما به صورت عادی و هميشگی باشد.

به مجموعه اين اعمال، تنفس سايشی گفته می شود. با اين کار نه تنها ارتعاشی خفيف (که معمولاً در ابتدا برای ما قبل تشخيص نيست) در محل گلو توليد می شود بلکه می توان اين ارتعاش را به بخش های ديگر بدن مانند چشم سوم انتقال داد و آن را سريعاً تحريک کرد.

تحريک چشم سوم در دو مرحله صورت می گيرد:

۱- تحريک چشم سومی که بر روی کالبد انرژی است و از علايم تحريک شدن آن، احساس گزگز، ارتعاش، سنگينی، خارش و … در محل بين دو ابرو است.

۲- تحريک چشم سومی که بر روی کالبد عاطفی است که از علائم تحريک آن، ديدن نقاط نورانی، نورهای کم رنگ و محو، انوار محوی که مانند ابر و مه هستند و …. در پشت پلک بسته چشم است.

با تحريک و گشايش کامل چشم سوم بر روی کالبد عاطفی است که قادر خواهيم بود جهان ها و موجودات ديگر را مشاهده کنيم. ولی لازم است که به منظور سهولت در گشايش آن، چشم سوم مربوط به کالبد انرژی را هم گشوده کنيم.

پس از اينکه کمی تنفس سايشی را اندکی تمرين کردين، مراحل زير را انجام دهيد.

(روش های مختلفی برای به کار گيری تنفس سايشی به منظور گشايش چشم سوم هست که در اينجا، رايج ترين نوع آن که بهتر هم جواب می دهد آورده شده است)

– دراز بکشيد و تا پايان تمرين، به هيچ وجه چشمان خود را باز نکنيد.

– به مدت ۵ دقيقه، تنفس سايشی را انجام دهيد و بر حلق تمرکز کنيد.

– به مدت ۵ دقيقه، تنفس سايشی را انجام داده و همزمان هم به حلق و هم به چشم سوم تمرکز کنيد. با اين کار، اتصال انرژی بين اين دو ناحيه برقرار می شود. در واقع با اين کار، ارتعاشات تنفس سايشی موجود در حلق، به چشم سوم منتقل شده و آنجا را نيز به ارتعاش در می آورد (اگر در ابتدا يافتن محل بين دو ابرو در حالی که چشمان شما بسته است، اندکی سخت است، می توانيد کف دست خود را مقابل آن قرار داده ولی به هيچ وجه به آن نچسبانيد)

کم کم متوجه حس های لمسی (احساس خارش يا سنگينی و يا ارتعاش) در ناحيه بين دو ابرو (چشم سوم) خواهيد شد. اگر چيزی احساس نکرديد، نگران نباشيد. در طی تمرينات متمادی، اين حس ها را دريافت خواهيد کرد.

اين حس های لمسی مربوط به فعال شدن چشم سوم واقع بر جسم انرژيکی شما هستند.

– به مدت  ۵ دقيقه، تنفس سايشی را ادامه داده و اين بار سعی کنيد که به تصاويری که در پشت پلک بسته شما وجود دارند توجه کنيد. قرار نيست که شما تصوير واضحی ببينيد. بلکه مشاهده هر گونه لکه های ی خيلی ريز نور که سريع تشکيل شده و از بين می روند، انوار محو و ابرگونه، وجود حالت مه (وقتی پلک بسته خودتان را نگاه می کنيد آن را يک رنگ نمی بينيد و برخی قسمت های آن روشن تر و برخی تيره تر ديده می شود) که توجه به همين تفاوت نورها برای اين تمرين کافی هستند.

– به مدت ۵ دقيقه، در حال تنفس سايشی، هم به حلق تمرکز کنيد و هم به اين نورهای محو. در واقع، ارتعاشات تنفس سايشی از حلق به سمت چشم سوم واقع بر کالبد عاطفی شما منتقل شده و اين انوار را تقويت می کند. به طوری که پس از چند ماه تمرين، همين انوار محو، تبديل به روشنايي خيره کننده شده و قابليت رويت موجودات نامرئی به دست می آيد.

– در آخر نيز تنفس سايشی را متوقف کرده و به اين انوار محو کمی نگاه کنيد. در حين نگاه کردن به آنها به فضای پس زمينه آنها که اندکی تيره تر است نيز توجه کرده و تصور کنيد که در آن غوطه ور هستيد

– پس از آن به مدت ۱۰ دقيقه بر فضای خلاء بالای سرتان تمرکز کنيد.

سپس می توانيد چشمان خود را باز کرده و به تمرين خاتمه دهيد.

 

 

admin
admin
درباره ردای سیاه (ادمین): تمرین کننده و نشر دهنده علوم روحی و روانشناسی (بیشتر)

271 دیدگاه ها

 1. Mary گفت:

  با سلام و عرض ادب
  من مشغول مدیتیشن بودم که تمام ستون فقراتم سپس کمرم و نقاط دیگر بدنم نبض شدیدی گرفت و ضربان قلبم بالا رفت طوریکه نفس نفس میزدم وتمرکزم روی تنفسم را از دست دادم چند ثانیه نوری روشن و تاریک میشد انگار که پشت پلکهایم چراغ قوه ای خاموش و روشن میشد تا اینکه نور ثابت شد کمی ترسیدم تمرکزم هم از دست رفت دیگر نوری ندیدم ولی آرامش خیلی زیادی تمام بدنم را گرفت
  به تمرین خاتمه دادم
  سوالم از شما این است که تغییرات فیزیکی به شکلی که توضیح دادم به چه دلیل است؟آیا طبیعیست؟
  ممنونم

  • admin گفت:

   بله ظاهرا مورد شما آزادسازی بخشی از کندالینی بوده چون بیشتر ستون فقراتتون رو تحت تاثیر قرار داده و با رسیدن به محل چشم سوم، تونسته اون رو شارژ و موقتا باز کنه. این موارد تو مراقبه های طولانی عادی هست و اجازه بدید رخ بدند. ممکنه شدتش کم و زیاد بشه و یا جایگزین نشانه های بعدی بشه. وقتی کل سیستم شما توسط پرانا پاکسازی شد علائم آزار دهنده فیزیکی از بین میرن و توانایی های ماورایی خوشایند جای اون رو میگیرن.

  • علی گفت:

   ببخشید هر روز چند مرتبه باید این کار صورت بگیره؟؟

 2. حسسن گفت:

  سلام و خسته نباشید.
  عمل دم از بینیو بازدم از دهان خاهد بود یا یه روش دیگر.ممنون.

 3. بنیامین گفت:

  سلام میشه هم به موزیک باز کردن چشم سوم گوش کرد هم تنفس سایشی انجام داد؟

  • admin گفت:

   سلام. موسیقی های مربوط به چشم سوم و باز کردن چاکراهای دیگه به تنهایی موثر نیستن و میتونید همراهش روشهای دیگه فعال کردن چشم سوم رو هم تمرین کنید.

 4. امین گفت:

  سلام
  شما در این متن اشاره کردین به دیدن دیگر موجودات منظور از دیگر موجودات دقیقا چه موجوداتی منظورتون هست.
  در مورد آینده منظورتون از آینده چی هست یعنی هر آینده که دلخواه خودمان باشد.آیا به نظر شما خداوند همچین چیزی رو به هر انسانی بخشیده و آیا خود شما تا کنون آینده را دیده اید

 5. amirreza گفت:

  درود
  من وسطای خوندن این مطلب بودم که چشام رو بستم و آرامش باحالی بهم دست داد، بعد ۴ ثانیه که چشام بسته بود مانیتوری جلوم بود رو انگار داشتم میدیدم با وضوح خیلی خیلی کم اما انگا داشتم از پشت پلکم میدیدم اسم اینو چی میشه گذاشت؟

 6. amirreza گفت:

  بعدش که دیدم که ترسیدم و سریع چشمو باز کردم ولی بعد اون دیگ اینطوری نشد ، این همین امروز اتفاق افتاد

 7. محمد گفت:

  با سلام. من مدت طولانی ست (حدودا چهار ماه )که مدیتیشن برای چشم سوم به همراه برخی آهنگهای صوتی انجام میدم . ولی فقط درد و گزگز شدن در پیشانی رو دارم به خصوص حالت نشسته چه موقع مدیتیشن چه موقع عادی نشستن تا امروز مطلب شما را خوندم . من با تنفسش فرسایشی تا چه چند وقت میتونم چشم سوم رو باز کنم شما میتونید کمکی بکنید هر چقد پول لازم باشه هم میدم تا بهش برسم.

  • admin گفت:

   سلام. اطلاعات بیشتر در مورد روش باز شدن چشم سوم رو از اینجا بخونید.

   • محمد گفت:

    ببخشید دوباره مزاحم شدم ، روش تنفس فرسایشی میتونه همه قابلیتهای چشم سوم رو فعال کنه؟ چون بیشترین چیزی که من از چشم سوم میخوام دانش و دانایی و خوندن ذهن هست،،. دیدن بقیه موجودات مهم نیست واسم ، حالا اگه ببینم هم ضرر نداره .، و اگه باز بشه پرسیدن از اونطرف برای جواب بعضی پرسشها ، چگونه میتوان فهمید جواب درسته و از منبع درست آمده،؟ با تشکر

    • admin گفت:

     بله میشه. برای اینکه بفهمید جوابها درستن یا نه باید ابتدا در مورد چیزهایی که میتونید راجب درستیش تحقیق کنید سوال بپرسید و ببینید ایا تونسته درست جواب بده یا نه.

 8. omid گفت:

  سلام. موضوع چشم سوم جالب بود *بنده در مواردی چهره افراد رو شبیه چهره حیوان میبینم البته نه به صورت صددرصد و کاملا واضع بلکه فقط در حدی که در یک یا دو ثانیه قبل تشخیصه…ابتدا تصور میکردم چشم برزج باشه اما همین الان که علاعم چشم سوم خوندم فهمیدم که قابلیت های بیشتری دارم که بیشتر مربوط چشم سومه!! مثلا ۴ماه توی اتاق تنها بودم چشمهامو بستم و خواستم که همسر آیندمو نشون بده و فورا چهره دختره روکه تقریبا آشناهم هست نمایان شد!! البته دختر الان فک کنم۱۶سالش باشه درحالی که۲۰یا۱۹ سالگیش رودیدم!! بعدها دوباره سعی هم کردم اما دیگه نشد!…هرچند که ۲۰سالمه اما ترسو و تنهام!! اصلا فرد مذهبی نیستم و ضدشیطان پرستی هم هستم بنظرشما چشم سوم هست یا برزج؟ میشه مدیریتش کرد مثلا کاملا از بین بره تا شاید از تنهایی ومشکلاتش بییرون بیام؟ هرچند درمورد افزایشش تردید دارم چون میترسم همچین کارایی کنم!

 9. امیر گفت:

  سلام. فضای خلاء بالای سرمون دقیقا کجای سر میشه

 10. alijanejanan گفت:

  سلام
  در خصوص تمرین برای باز کردن چشم سوم .
  در حالی که تصمیم داشتم روش شما (تمرین نور )را برای اولین بارانجام بدهم . از مسیر منحرف شدم و به هدایت انرژی ها از دستهایم به سمت مکان چشم سوم و تنها بعد از مدت کوتاهی . در حالی که چشمانم بسته بود . زمینه دیدم کاملا تاریک شد و شکلی شناور و به رنگ بنفش و رقصان ظاهر گردید . با ادامه کار آن شکل به شکا دایره گسترده شد و تمام زمینه را فرا گرفت و محو شد . در تمرینات بعد به همین روش من در آوردی توانستم مدت طولانی تری آن شکل رقصان و زمینه بنفش را حفظ کنم . فشار بین دو ابرو داشتم و نه چیز دیگر .
  نظر خود را بفرمایید و راهنمایی کنید.
  سپاسگزارم ار سایت خوبتان

  • admin گفت:

   سلام. سیاه شدن منظره پشت پلک چشم موقع تمرینات چشم سوم طبیعی هست و حتی ممکنه حالت سه بعدی پیدا کنه. داخلش میتونه نورهای سفید یا ابری از نور بنفش که رنگ چاکرای چشم سوم هست هم دیده شه و یا تصاویر دیگه.
   انرژی رو میتونید از هر جایی از بدن به سمت چشم سوم بیارید حتی از مخزن کندالینی که داخل چاکرای اول هست.

   • alijanejanan گفت:

    استاد سلام
    در ادامه تمرین از منبع کندالینی استفاده کردم و سرعت رسیدن به نور بنفش بیشتر شد. حالا در تمام بدن احساس مورمور میکنم .یکبار احساسا سبکی زیادی کردم و انگاری کسی زیر بغل های مرا رو به بالا می گشید و انگار دارم از زمین جدا می شوم . این حالت را تا دقایقی حتی در حین قدم زدن داشتم. بعد ازاین اتفاق احساس گزگز در بدنم تنها با تمرکز مختصر ایجاد می شود . آیا مسیر را درست می روم ؟

 11. Mahsa گفت:

  سلام ببخشید منظورتون از فضای بالای سرمونو نگاه کنیم یعنی بعد این تمرین چشامونو بازکنیم و بالای سرمونو ببینیم؟وقتیم میخوایم موقع عمل تنفس سایشی به چشم سوم فک کنیم وسط ابروهامونو درنظر بگیریم؟ واینکه حداقل تاچه زمانی طول میکشه که چشم سوم فعال شه؟

  • admin گفت:

   سلام. خیر چشمها بسته هست و سر ثابته و فقط به فضای بالای سر آگاه هستید. بله وسط ابرو در محل پیشانی. برای خودم یک ماه بعد از تمرین روزانه (روزی نیم ساعت) بود که اثرات اولیه اون ظاهر شد. معمولا بین چند ماه تا یک سال تمرین میخواد.

 12. Mahsa گفت:

  عواقب بازشدن چسم سوم چیه؟امکان داره اذیتتون کنه؟مثلا موجوداتی که میبینین باعث ازارتون بشن؟و اینکه باز شدن چشم واسه هرکسی ب یک اندازه توانایی داره یا چشم سوم هرکی توانایی خودشو داره؟

 13. وحيد گفت:

  سلام
  من چند وقت بود كه وسط بين دو ابرو يكم بالاتر مورمور ميشد تو اينترنت نگاه كردم علائم باز شدن چشم سوم نوشته بود با يك فركانس صوتي شروع به بازكردن كردم
  حالا لطفا بفرميد كه چرا وقتي تمركز ميكنم هنگام باز سشدن چشمم در وسظ پيشانيم لرزش شديد بدن واحساس سنگيني شديد در كتف وپشت سر دارم وخيلي خسته ميشم
  با سپاس از شما

  • admin گفت:

   سلام. به نظر میرسه بلاکها و گرفتگیهای انرژی در بدن شما زیاد هست و بهتره اول روی پاکسازی چاکراهای اولیه و سایر نقاط کالبد انرژیکی تون کار کنید تا ورود انرژی به بدن شما رو آزار نده.

 14. Arezoo گفت:

  سلام ببخشید من نمیتونم بیشتر از دو سه دقیقه چشام رو بسته بذارم . با دستمال اگه ببندم مشکلی نیست؟

 15. علی گفت:

  سلام
  من چند سری تونستم فقط از پشت پلکم به صورت واضح بیرون رو ببینم، میشه راهنمایی کنید باید چیکار کنم؟

  • admin گفت:

   سلام. با کدوم تمرین؟ در چه حالتی؟ آیا در خلسه و بین خواب و بیداری بود؟

   • علی گفت:

    دو بار با موزیک و یک بار هم با روش فرسایشی، میخواستم بدونم آخرش همینه یا بازم چیز دیگه ای هست؟ چقدر دیگه باید تمرین کنم؟

    • admin گفت:

     آخرش این هست که شما به بصیرت جدید برسید و عرفان تازه ای در شما شکل بگیره و روی جهان بینی تون اثر بذاره و سپس چاکرای هفتم باز بشه. گاهی باید تا آخر عمر تمرین کرد تا بتونید به روشنیدگی و آگاهی برتر و رسیدن به آگاهی یکپارچه برسید. اون وقت همه اطلاعات جهان در شما خواهد بود.

     • علی گفت:

      راستش من چیزی از این مسائل نمیدونم، من فقط چند بار تمرین‌ کردن تا چشم سوممو فعال کنم که ۳ بار هم از پشت پلکم بیرونو دیدم، میخواستم بدونم وقتی تونستم این کارو بکنم معنیش چیه؟ یعنی چشم سومم باز شده؟
      ممنونم از شما که وقت میذارید جواب میدید

     • admin گفت:

      بله یعنی تونستید انرژی لازم رو برای باز کردن موقتی اون بهش برسونید و بازش کنید.

   • علی گفت:

    نه کاملا بیدار بودم

 16. saina گفت:

  سلام من همزادم به من رابطه نزدیکی داره,ایا این کار منو برا وارد شدن به ماورا نزدیک و راحتتر میکنه؟ایا استادانی هستند ک بتونم ازشون کمک و اموزش بگیرم؟

 17. saba گفت:

  سلام.من دو سه روز بود که خیلی الکی تمرین میکردم هیچ اتفاقی نمیوفتاد.بعد یه شب چشامو بسته بودم تمرکز کردم رو چشم سوممو پلکام.بین ابروهام اول یجوری شد بعدش جلومو دیدم با این که چشمام بسته بود .بعد یهو ی نور سفیدی با سرعت اومد سمتم که چشامو باز کردم.بعد دوباره تکرار کردم این دفعه یه تکون شدیدی خورم که کاملا جابجا شدم.یه چیزای محویم میومد جلو چشام میرفت نفسمم سنگین شده بود بدنم سبک.جامو عوض کردم این دفعه نمیخواستم تمرکز بگیرم ولی دست خودم نبود.انگار زیر بدنم خالی شد نفسم خالی شد خیلی سبک بودم چشمامم بسته بود.یه نقطه های ریز روشنی و میدیم که هی محو میشدن و میومدن.

  • admin گفت:

   سلام. دید اختری شما موقتا باز شده بوده و احتمالا به خاطر تمرکز بالایی که پیش اومده بوده حالت پرواز روح در بیداری رخ داده بوده.

   • No name گفت:

    سلام سوالی ک دارم اینه که االته اشنایی وتمرین زیادی باچشم سوم ندارم فقط اینکه بیشترشبایی که میخوابم رومواقعی که خواب میبینم روبیدارمیشم ویجورایی درحالت خلسه هستم وکلا دراون مدت هیچ واکنشی بدنم نشان نمیده واحساس سنگینی ونفس تنگی سختی روحس میکنم ایم چندساله برام اتفاق می افته دراینباره چیزی نمیدونمم

    • admin گفت:

     بهش میگن فلج عضلات که مربوط میشه به از کار افتادن طبیعی بدن در حین خواب. منتها اگر آگاهی شما دیرتر به خواب بره اون مراحل رو حس میکنید.

 18. پارسا گفت:

  سلام و خسته نباشید. من این روشُ سه شبه که دارم انجام میدم ولی به جایه گفتن ح ٫ م را با دهن بسته میگم شب اول تا ده دقیقه اتفاقی نیفتاد بعد یک دفعه احساس کردم کلی انرژی بهم حجوم آورد و غده‌ی صنوبریم منقبض شد ( انگار که عضله داره و عضلش گرفته) و کلی نور به صورت موجه دریا میدیدم ( انگار زیره نیم متر آب خوابیدم و رویه سطحش موج میره و میاد ) اینقدر حس جالبی بود که مو هایه بدنم سیخ شد و حتی بعد از قطع تنفس سایشی هم نور‌ها با همون شدت میرفتن و میومدن. ولی دیشب که تمرین کردم خیلییی شدتش کمتر شده بود و به زور میشد چیزی دید و امشب هم کلا هیچ اتفاقی نیفتاد حتی ح هم تلفظ کردم نشد فقط گلو درد گرفتم. خواستم ببینم مشکلم کجاست و کمک بگیرم. مرسی 🙂

  • admin گفت:

   سلام. گاهی ممکنه فرد مبتدی باشه ولی تجارب ماورایی بیشتری رو در اوایل کار داشته باشه ولی هر چه قدر پیشرفته تر میشه تجارب ماورایی کمتر میشن (البته تا مدتی). در واقع اون حالاتی که در ابتدا رخ میدن مربوط به ورود انرژی های جدید به اون چاکرا هست و چون بهش عادت نداشته و داره عمل گشایش رو تازه تجربه میکنه ممکنه باعث بروز حالات شدید در شما بشه ولی وقتی به اون انرژی ها عادت کنه دیگه اتفاق خاصی رخ نمیده چون دیگه باز شده. شاید شما چیزی رو نبینید ولی داره روی مسائل مهمتر مثل افزایش آگاهی درونی و پاکسازی های عمیق ترتون کار میکنه و در صورت ادامه بیشتر تمرینات، تجربه های ماورایی رو خواهید داشت که ثابت تر و قابل کنترل تر و ارادی تر خواهند بود.

 19. بهروز گفت:

  سلام لطفا یه گروه تلگرام بزارید ما توی تلگرام باشما سوال وجواب کنیم این جوری خیلی سوالا بی جواب ومبهمه

 20. saba گفت:

  سلام. من چندوقته وقتی چشامو میبندم بیرونو میبینم،خیلی واضح و روشن نیست ولی میبینم.بعضی وقتا چشممو که میبندم جای چشم سومم رو پیشونیم انگار تحریک میشه یه جوری که انگار یکی دستشو نزدیکش کرده.یکم که تمرکز میکنم یه چیزی شبیه چشم میبینم ولی زیاد نمیتونم پلکمو تو حالت تمرکز بسته نگه دارم.

 21. صالح گفت:

  با سلام ، من دیشب موقع خواب بدون هیچ ترمرکزی(شاید یکم)نور هایی رو تو تاریکی میدیدم اول یه نور کف دست به شکل دایره مانند دیدم که بسیار پر رنگ بود یه چیزی شبیه رنگ زرد و کرم و اون حرکت میکرد بعد از اون هم بازم میدیدم ولی رنگش کمرنگ تر شد ولی وقتی روش تمرکز میکردم به رنگ سبز تیره در میومد و هربار که پلک میزدم این نور ها از بین میرفتن و دوباره شکل میگرفتن و وقتی به دیوار یا زمین و .. نزدیک میشدن از بین میرفتن بعد از سه چهار دقیقه دیگه نوری رو نمیدیدم و هرچی سعی کردم نشد. بعدش هم توی تاریکی چشمامو بستم و دستم رو از جلوی چشمم حرکت میدادم و میتونستم خوب ببینمش البته همیشه میتونم توی هر مکانی این حرکت رو ببینم در ضمن من ۱۵ سالمه میخواستم بدونم علت به وجود اومدن اون نور ها چیه ببخشید که طولانی شد

 22. ALI گفت:

  سلام من وقتی در تمرین مدیتیشن را اجام میدادم که کل بدن بیهس شد ورنگ زرد وقرمز و سیاه از جلوی چشمام می گذشت یک لحظه احساس کردم نمی تونم نفس بکشم وبه تمرین خاتمه دادم
  به نظر شما معنیش چی می تونه باشه

 23. حسین گفت:

  با سلام و عرض ادب خدمت کاربران سایت ، استاد یک سوال دارم اینم اینکه بعد از این همه کار واقعا چه سودی از این کار می‌بریم ، حالا کار ندارم که شما اعتقادی به عقاید و دین و مذهب و از این جور چیزها دارید یا نه ، ولی میخوام بدونم آخر این کار ها چه چیزی نصیب ما میشه یا هرکسی دیگر .

  خیلی ممنون از حسن خلق شما .

  • admin گفت:

   سلام. تا وقتی تفکر شما روی سود و منفعته هیچ چیزی عایدتون نمیشه. اینها همه بخشی از عرفان و خودشناسی و جهان شناسی هستن.

 24. امیر حسین گفت:

  با عرض سلام و ادب خدمت کاربران عزیز سایت ، استاد سوالم این است که موقعی که چشم سومم باز شد ، فک کنم سه چهار روز بعد یک خطایی مرتکب شدم و از اون به بعد دیگه این قدرت رو از دست دادم خطام این بود که که تو یه جمع بودم و لی هواسم نبود به یک نفر سلام بدم ، به نظرتون الان باید چکار کنم ؟؟

  • admin گفت:

   سلام. چشم سوم بر خلاف چشم برزخی ربطی به گناه کردن شما نداره. اگر این جور بود تمام جادوگرهای سیاه باید چشم سومشون بسته میموند.

 25. یاسین گفت:

  سلام من در حین باز کردن چشم سوم به زن آیندم فکر کردم ولی یک حیوان رو دیدم که یک دفعه به من نگاه کرد وفریاد زد خیلی قیافه ی ترسناکی داشت . این روی باز شدن چشم سوم تاثیر داره؟

  • admin گفت:

   سلام. خوب شما تصویر شهودی رو در مورد همسرتون دریافت کردید. حالا یا اخلاقش مثل حیوانات هست یا شاید جن عاشق باشه که نخواد به زن دیگه توجه کنید.

 26. Milad king گفت:

  سلام خسته نباشید به استاد عزیز دارم بنده یک پسر ۱۹ ساله هستم من هیچ کدوم از این تمریناتو انجام ندادم و کلا یه دو ساعتی میشه با این مطلب چشم سوم آشنا شدم و چند سوال داشتم در مورد چشم سوم و خودم بنده دو بار پس از این که یه اتفاقی که برای پسرهای مجرد شایع هست و باعث بیداریشون از خواب میشه برام اتفاق افتاد و پس از بیداری خیلی وسط پیشانیم درد میکرد و به محض اینکه چشممو باز کردم دیدم یک جن بالای سرمه اول چهرش واضح نبود بعد از اینکه حدود ده بار پلک زدن چهره ی واضحش رو دیدم با من گفت گو جنسی کرد من بسیار اعصبانی شدم و خواستم بهش لگد بزنم که پام بهش نمیخورد ولی تا اون لحظه هیچ ترسی نداشتم تا اینکه دیدم نمیره و فقط به زل زده و بعد چشمامو بستم و بسم‌الله گفتم و دیگه ندیدمش و یا در سن ۷ سالگی هنگام خواندن نماز یکی صورتمو بوسید و خیس شدن صورتمو حس کردم و علت گفتن این حرف هایی که گفتم اینه اگه من این تمریناتو انجام بدم آیا به صورت دائمی اونارو میبینم چون اینا تنها تجربه های دیدنم نیست اتفاق های بیشتری برام افتاده از شما خواهش مندم که به سوالم پاسخ بدید و از شما عذر خواهی میکنم بابت طولانی شدن صحبتم

  • admin گفت:

   سلام. تجربه اول شما یعنی دیدن جن بالای سرتون احتمالا موقع فلج عضلات رخ داده و اون موقع یا داریم خواب میبینیم یا اینکه موقتا دید اختری ما باز هست. این حالت طبیعیه و هر شب رخ میده منتها اگر آگاهی ما دیرتر از جسم به خواب بره به صورت آگاهانه این چیزها رو تجربه میکنیم و حتی میتونیم در اون تجارب دستکاری کنیم. اگر شما تمرینات چشم سوم رو انجام بدید و کاملا فعال بشه بسته به اینکه خودتون بخواید باهاش چیزی ببینید میتونید چند لحظه اون رو با دادن انرژی باز کنید و هر وقت نخواستید میبندینش و انرژی رو از اون دور میکنید. در واقع این طوری نیست که شب و روز جن ببینید.

 27. alijanejanan گفت:

  با سلام استاد عزیز!
  بدنبال ادامه هدایت انرژی ها از کندالینی به سمت چاکرا ۶ و ۷ که به خوبی ادامه داشت …
  ناگهان دچار سردرد شدید در پشت سر شدم و با کنترل فشار خون متوجه افزایش فشار خون تا مرز ۱۱/۱۹ گردیدم . با مراجعه به اورژانس و چکاپ و … و سی تی اسکن و نوبت تست قلبی و مصرف دارو فشار خون نرمال گردید .
  حال بزرگواری بفرمایید :
  آیا این مشکل ربطی به تمریناتم داشته است ؟
  تمرینات را از سر بگیرم و آیا روش درست بوده است ؟
  آیا مصرف داروهای شیمیایی ، مانعی درطی مسیر است ؟

  با سپاس

  • admin گفت:

   سلام. اگر قبلش چاکراها و نادی ها رو به خوبی پاکسازی کرده باشید مشکلی نداره ولی اگر بخواید بدون مقدمه برید سراغ کندالینی قطعا خطرناکه. حتما آموزشهای مربوط به باز کردن چاکراها که تو بنر بالای سایت آدرسش هست رو بخونید و تمرین کنید.

   • eminem گفت:

    سلام ببخشید من تنفس سایشی را با موزیک انجام دادم بعد قسمت چشم سومم درد گرفت داشت باز میشد که من ترسیدم و از جام بلند شدم درد وایساد حالا شما بفرما چرا دیگه اونجوری نمیشه

    • admin گفت:

     با تجربه قبلی تون کار نداشته باشید و هر چی شد خود تمرین رو به طور منظم انجام بدید. ممکنه یه روز حتی نورهایی ببینید ولی روزهای دیگه نبینید. مهم نیستن

 28. alone boy گفت:

  سلام و خسته نباشید♡
  من بیشتر از یه ماه هست که طبق تمرینای خودتون شروع به باز کردن چاکرا هام کردم و الان رسیدم به چشم سوم…
  اول بگم که اصلا علاقه به دیدن موجودات عوالم دیگه مثه جن و اینا ندارم. و هدفم فعلا پرواز روح هست.
  در روش تنفس سایشی اون قسمت که باید تمرکز رو به نور های پشت پلک بسته ببریم تا چشم سوم مربوط به کالبد عاطفی تحریک شه؛ این قسمت مربوط به دیدن موجودات عوالم دیگه هست درسته!؟ که من علاقه ای به دیدنشون ندارم، ینی من این قسمتو انجام ندم؟
  من همینجوریشم موقع تمرین بازکردن چشم سوم بعضی وقتا نور های خیلی قوی میبینم که حتی چشممو میزنه… ولی بهش توجه نمیکنم چون نمیخوام چشم سوم مربوط به کالبد عاطفیو باز کنم..
  و اون روش باز کردن چشم سوم با تمرین نور… اگه اون روش فقط برا دیدن موجودات دیگس یا منجر به اون میشه تا انجامش ندم. چون بنظرم خیلی باحاله?
  تمرینات منم اینجوریه که روزی سه بار، هربارم حداقل بیست دقیقه
  تمرین باز کردن چاکرا انجام میدم، دقیقا بعد از نماز های صبح و ظهر و مغرب.. و شب قبل از خواب هم تقریبا چهل دقیقه یا بیشتر روی تموم چاکرا های فرعی اصلیم کار میکنم و خلاصه با انرژی بازی میکنم??
  در مورد رویای آگاهانه هم چند باری تمرین کردم و همون بار اول تونستم اگاهیم رو تا اخر حفظ کنم بعد یه حالت عجیبی پیش اومد نور شدیدی دیدم و ایت الکرسی رو خوندم قبلش با خودم گفتم وقتی تموم شد چشمامو باز میکنم و در خواب هستم و کاملا اگاهم و دقیقا همینجوریم شد.. و اینکه کاملا واضح احساس کردم که روحم از بدنم خارج شد.. و موقع بیدار شدم وارد بدنم شد و سریع بیدار شدم و چشامو باز کردم..
  چن بار دیگه هم همینجوری تونستم رویای اگاهانه ببینم ولی کوتاه بود تقریبا چند دقیقه..
  بازم میگم که هدفم پرواز روح هست اگه میشه راهنماییم کنید که دقیقا چیکار کنم♡
  ممنون که وقت گذاشتین و خوندید♡

  • admin گفت:

   برای پرواز روح باید تمرکز فکر شما هم خوب باشه. میتونید نیمی از وقتی که برای چاکراها میذاشتید رو نصف کنید و مراقبه روی جریان تنفس یا مانترا رو شروع کنید. تمام آگاهی تون باید روی اون چیز باشه و وارد حالت گیجی و یا حواس پرتی نشید. باید بتونید تا دقایق طولانی حواستون پرت نشه و راحت تمرکز فکر کنید. قرار نیست فکر نکنید بلکه فکر ها میان اما مهمه که حواستون به اون فکرها معطوف نشه.

 29. عبداله گفت:

  آقا یه سوال:اینجا منطقه باستانیه/اگه چشم سومم باز باشه میتونم ببینم اون زیر میرا چه خبره؟؟؟(این قسمت رو میتونی تو جواب دادن بهش حذف کنی ولی جوابشو بده/ممنونم )
  دوم اینکه:من عاشق طبابت و پزشکی ام/و خب به همه روحیه میدم و آرومشون میکنم یا انگیزه میدم اما این کافی نیس،گاهی واقعا درد فیزیکی دارن مثل پسرداییم یا عموم که سرطان دارن/میتونی فقط بهم بگی چطور این چشم سوم رو فعال کنم که ببینم دردها رو و بتونم اونجور که باید تمام و کمال درمان کنم…نه حس فضولی،واسه اینکه جامع باشه…
  لطفا این دو سوال رو جواب بده…لطفا…ممنون

 30. طهماسب گفت:

  سلام برادر ، خسته نباشید. آیا با چشم سوم باز میتوانیم از دفینه ها و زیر خاکی ها در مناطق مختلف آگاه بشویم ؟ آیا میشود تلفظ صحیح تنفس سایشی با صدای شما را در این قسمت قرار دهید به صورت صوت ؟ بنده سه هفته است تنفس سایشی را به مدت سی دقیقه انجام می دهم. برای مطمئن شدن از طریقه صحیح تلفظ خودم و جلوگیری از اشتباه احتمالی ، از شما عزیز محترم خواستار گذاشتن صوت آن را دارم. خیلی ممنون.

  • admin گفت:

   میتونید از یوتیوب فایل صوتی throat friction sagan رو سرچ کنید. تو اون به صورت صوتی آموزش داده ولی خب انگلیسیه اما صدای تنفس رو همه میفهمنش.

 31. eminem گفت:

  سلام ۱۵ سالمه اشکال نداره با تنفس سایشی چشم سومم رو باز کنم؟

 32. طهماسب گفت:

  سلام ، با تشکر از شما .اما سوال اول بنده مربوط به امکان دیدن دفاین ارضی با باز شدن چشم سوم را نفرمودید ،آیا این توانایی هم کسب میشود؟ و گرنه با چه روشهایی میتوان انجام داد ؟ خیلی ممنون.

 33. nika گفت:

  سلام من ۱۳ سالمه اشکال نداره اگه چشم سومم رو باز کنم؟سه شبه تمرین میکنم ولی هیچ نوری نمیبینم و شب اول نصفه شب احساس سنگینی کردم و از خواب پریدم لطفا اگه میشه راهنماییم کنید ممنون

 34. eminem گفت:

  یعنی وقتی باز بشه روز و شب جن میبینیم؟

  • admin گفت:

   نه بسته به انرژی که به اون روانه میکنید قابل دیدن هست. افراد جادوگر میتونن با فرستادن انرژی به چشم اختری و به هم زدن نقطه تمرکزشون هر وقت خواستن عوالم دیگه رو ببینن و هر وقت نخواستن خیر.

 35. سیدعلی موسوی گفت:

  سلام خسته نباشیدمیخوام چشم سومم فعال بشه هرچه این متن میخونم درست نمیفهمم باید چیکار کنم؟لطفا کمک کنید

 36. بی نام گفت:

  من میتونم با کمی دقت کردن نقاط و خط هایی بخ صورت هاله سیاه ببینم و با تکون دادن چشمم کنترلشون کنم.
  بعضی موقع قبل خواب میتونم ببینم سایه هایی با سرعت از رو دیوار رد میشند.
  چند بار اخیرا از خواب بلند میشم سردرد میگیرم اما در زمان خیلی کمی ادامه داره.
  بعضی مواقع از گوشه چشم متوجه میشم انگار رد زرد یا قرمز رو دیوار میوفته ولی وقتی به دیوار نگاه میکنم اثری ازش نیست

  وضعیت من الان چجوریه

 37. طهماسب گفت:

  سلام ، آیا میشود تمرینات تنفس سایشی ،تمرین نور ،تمرین نقطه سفید و مراقبه اوم را روزانه دو یا سه بار انجام داد ؟ آیا خطراتی در پی دارد ؟ آیا در همه این تمرینات پرهیز غذای حیوانی نتیجه ای دارد ؟

 38. طهماسب گفت:

  سلام با تشکر از زحمات شما عزیز . در سوال قبلی بنده که گفتید تلفظ صحیح تنفس سایشی را در یوتیوب ( throat friction sagan) جستجو کنید ، هر چه گشتم موفق نشدم آنرا چه کسی تلفظ می کند ؟ آیا توسط خود ساموئل ساگان اجرا می‌شود؟ آموزش دهنده آقا هستند و یا زن؟ و فیلم آن در حدود چند دقیقه میباشد؟ در این مورد راهنمایی می کنید تا موفق به پیدا کردن فیلم انگلیسی آن شوم ؟ واینکه بنده در این زبان زیاد وارد نیستم.

 39. eminem گفت:

  سلام من تنفس سایشی را با موزیک انجام دادم چرا نمیشه

 40. فرزانه گفت:

  ادمین عزیز این هاله های بنفشی ک تو تاریکی محو میشن چیه در تمرین

 41. فرخنده بخت گفت:

  سلام من میگم اگه متوجه چیزی شدید کمکم کنید، تروخدا!!؟
  من تو اتاق خوابم بودم احساس کردم یه چی به هردری میزنه وارد بدنم بشه که شد از پشت گردن ببین دو کتفم وارد شد از اون روز صدا می شنوم بعد چند شب احساس کردم ارواح بالا سرم نشسته دستش رو پیشونیم بود هر چیزی که گفت انجام دادم مثال دستش رو پیشونی بود میگفت دست راستت بزن به بازوی چپ وبرعکس ازاون شب به بعد اذیت میشم از خواب میپرم یه شبم اومد بین ابروهام یه کلمه نوشت نتونستم بفهمم چی نوشت از اون روز به بعد چشم می بینم قرمز رنگ دچار ترس و استرس شدیدی شدم
  کف دستم میگیرم جلو صورتم میره یه شب از خواب پریدم یه آتیش دیدم بدجور ترسیدم می تونید کمکم کنید؟؟!!؟
  اگه میدونید کمکم کنید،خطر داره یانه؟؟؟؟

 42. سیدعلی موسوی گفت:

  سلام.وقتی تنفس سایشی انجام میدم سرم خیلی درد میگیره مشکل کجاست؟بعضی وقتا رنگ های سبز بایه چیزی سفید درهوا میبینم به نظر شما ربطی به این موضوعی داره ؟؟

  • admin گفت:

   هر رنگی ببینید مال فعال شدن چاکرای مربوط به اون رنگه. برای رفع سردرد تصور کنید انرژی اضافه از پاهاتون خارج میشه و به زمین میره.

   • سیدعلی موسوی گفت:

    وقتی چشمم میبندم اول سیفدمیبینم بعد آبی بعدقرمز میشه.یعنی چشم سومم بازنشده.یه بار یه کاری کردم که تونستم بین دستام مغناطیسو حس کنم حالا هرچه میخوام این کارو انجام بدم نمیشه؟؟؟؟???

    • admin گفت:

     وقتی یک چیزی شانسی میشه و دفعه بعد نمیشه یعنی در اون مسلط نشده بودید و لازمه دوباره روی چاکراهاتون کار کنید. چشم سوم شما فعال شده که نورهایی رو میبینید و اون رنگ های فقط نشان دهنده این هستن که همزمان کدوم چاکرا هم داره فعالیت بالایی پیدا میکنه.

 43. محمد گفت:

  سلام درد پیشونی شدید دارم و و موقع مدیتیشن و صدای فرکانسها فقط نور سبز میبینم و رون و کف پام و بازوهام میلرزه موقع مدیتیشن بعضی وقتها هم نور بنفش میبینم ولی سبز رو اکثرا میبینم
  بعد اینم بگم ک من از جن و تنهایی میترسم ولی دوس دارم چشم سومم باز شه چون ی علایمی از بچگی روی پیشونیم داشتم مثلا میگن موقع خواب ک سعی میکنی نخوابی اون حرکت برای باز شدن چشم سومه از بچگی بدون اصلاعات انجام میدادم تا تو دردسر نیفتم و نمی افتادم الانم خیلی دوس دارم چشم سومم باز شه اگه این ترس اجازه بده
  لطفا درباره نور سبز و بنفش هم ی توضیحی بدید ممنون

 44. Ali گفت:

  سلام. از وقتی تمرین فعال کردن چشم سوم میکنم. احساس می‌کنم بی حال تر و کوفته تر از همیشه ام. احساس خماری میکنم. البته موقع تمرین درد وسط پیشونی ام هست.میشه بگید مشکل چیه؟

  • admin گفت:

   در واقع انرژی های قدیمی و منفی شما داره ازتون خارج میشه و به سطح آگاهی تون میاد و ممکنه حتی حس خواب آلودگی هم داشته باشید. اجازه بدید استراحت کنید و انرژی تون به تعادل برسه. کم کم اون حالات هم رفع میشه به جاش شادمانی و انرژی زیاد میاد.

 45. ت گفت:

  من سالهاست در مورد چیزی که در وجودمه با کسی صحبت نکردم ولی با خوندن مطالب شما . هنوزم نمیدونم میتونم در موردش صحبت کنم من از ۵ سالگیم متوجه وجود چیزهای عجیبی دور و بر خودم بودم من همیشه تنها بودم و با موجود کوچک بالداری بازی میکردم اما در کودکی من رو خیال باف میگفتن پدر و مادر هم من رو چندین بار دکتر برده بودن از ۱۰ سالگی دیگه در مورد موجودات و اتفاقهایی که میتونستم حس کنم با کسی حرفی نزدم الان بعد چندین سال دارم به شما میگم حقیقتش میتونم شما رو ببینم من میتونم زلزله و وقایعی رو که قرار هست در خیلی زمان در اینده اتفاق بیافته ببینم من میتونم قلبم رو برای چند ثانیه نگه دارم مرگ تولد و خیلی چیزهای دیگه رو حس میکنم صورت ادمها رو میبینم و بدیها و خوبیهاشون رو و مواردی که نمیتونم همه رو بازگو کنم سالهاست موجود کوچکی در بچگی فکر میکردم فرشته هست ولی امروز میدونم چیه به من کمک میکنه من میتونم اجسام سنگین تر از توانم رو بلند کنم من از زمان تولدم چیزهایی رو میدونم و میبینم نمیخوام باهام تماسی گرفته بشه ممنون

 46. محمد رضا شفیعیان گفت:

  سلام آقا چند تا سوال ازتون داشتم
  ۱-برای تنفس سایشی برام دم و بازدم به صورتی که ح رو تلفظ میکنیم به عربی منظورم اینه که چه جوری دم و بازدم کنیم?
  ۲-اولین چیز هایی که میبینیم با فعال شدن این چشم سوم چه چیز هایی است؟
  ۳-با استفاده از چشم سوم چه کارهای مفید و مضر و خوب و بد میتوانیم انجام بدهیم؟
  ۴-چقدر تمرین و تکرار لازم است تا این چشم فعال شود؟
  ۵-در چه محیطی باید تمرین کرد؟(خانه،طبیعت،کجا؟؟؟)؟
  ۶-منظورتات از تصاویر پشت پلک ها چیه؟
  ۷-به آینده بینی و پیشگویی هم مرتبط است؟

  • admin گفت:

   ۱- در هر دو حالت دم و بازدم به صورت ح تنفس میکنید انگار صدای دم و بازدمتون اون جوریه. تو فایل صوتی یوتیوب که بالاتر تو کامنتها گذاشتم هست نحوه درستش.
   ۲- اولش احساس گزگز و مور مور شدن و سپس مشاهده نورهای خیلی کم رنگ و ابرگونه و نقاط سفید.
   ۳- از کارهای مفید میشه به افزایش آگاهی و تمرکز فکر و مشاهده جهان های دیگه و تسهیل در احضارات و رویابینی بهتر اشاره کرد.
   ۴- ممکنه یه هفته ممکنه چند سال و بستگی به آمادگی روحی شما داره.
   ۵- در هر کجای ساکت و آرامی میشه.
   ۶- وقتی چشم هاتون بسته هست چیزهایی که میبینید.
   ۷- در مراحل پیشرفته بله

 47. محراب گفت:

  سلام خسته نباشین
  من مدت هاست حدود ۸ و ۹ سال هس که اجنه رو میبینم ولی چون از پارسال با متافیزیک آشنا شدم شروع کردم به تمرینات فرا فکنی من سوالاتی در این زمینه دارم ممنون میشم پاسخ بدین
  سوال اوم درمورد تجربه ای هس که هم اکنون هم برام اتفاق میفته وقتی میخوابم یکی دو دیقه بعد خواب کلا عضلات بدنم از کار میفته و با چشمان بسته اطرافم رو میبینم و حالت شناور به من دست میده انگار تو آسمون هستم حتی چنباری هم موجودات بد ریخت اطرافم مشاهده کردم در این حالت که از شدت ترس فورا از این حالت خارج شدم من میخواستم بدونم آیا این بخاطر تمرینات فرافکنی هس که قبلا انجام دادم یا یه چیز دیگس
  سوال دومم در مورد یکی از تجربه هام هس که خونه مامان بزرگم اتفاق افتاد که ساعت حدود ۳ شب بود یه نفر با قد کوتاه و سفید رنگ و با موهای سیاه دائما منو لمس میکرد و احساس میکنم منو میخواست از خواب بیدار کنه و هربار که بهم دست میزد احساس میکردم منو برق میگیره به نظرتون این چیزا رو که میبینم نشانه ی این هس که چشم سوم من باز هس یا خیر
  یا وقتی صبح ها از خواب بیدار میشم یه چیزایی رو در حین فرار کردن میبینم که آثار انرژی شون رو میبینم
  ممنون میشم کمکم کنید

  • admin گفت:

   بله به خاطر تجربه فلج عضلات. بهتره نترسید چون اگه بترسید کالبد انرژیکی شما منقبض تر میشه و دیگه نمیتونید برون فکنی کنید.
   بله مربوط به چشم سوم و یا تجارب عالم اختری هست. بستگی داره تو بیداری کامل اونها رو دیده باشید یا در خلسه.

 48. محمد گفت:

  سلام چه طور چاکرا ریشه رو سریع فعال میشه کرد.بعد چه مدت تمرین چشم سوم کامل باز میشه با تشکر.

 49. محراب گفت:

  سلام مجدد خسته نباشین
  استاد پاسختون رو دریافت کردم اما برام خیلی عجیب هس که من به این تجربه ماورایی رسیدم چون گفتین سال ها زمان میبره من ۱۷ سال دارم و در دوران ۱۵ سالگی فرافکنی رو تمرین میکردم ولی فقط چن بار این کار رو کردم و زیاد انجام ندادم و همچنین در مورد چشم سومم هم کاری انجام ندادم به نظرتون من در زمینه ادامه بدم بهتره یا خیر چون گاهی اپقاتم رویا هایی رو میبینم که به حقیقت میپیونده و این نشان از پر قدرتی چاکرای آجنا هست استاد هم اکنون هم تجربه فرافکنی خودبع خودی برام اتفاق میفته گاهی اوقات موجوداتی رو میبینم که در مورد من حرف میزنن و مثل آدم هستن و بعضی وقت موجوداتی پلید خیلی ترسناک میبینم که واقعا خیلی عجیب هستن و وقتی این تجربه رو برا خانوادم تعربف میکنم میگن توهم هست استاد مثلا من یکی دو هفته قبل یه موجودی رو با چشم سومم دیدم که با حالت نفرت بهم نگاه میکرد نمیدونم چی بود ولی موهای بلندی داشت و کلا پر از مو بود و حالت های عجیبی از خودش نشون میداد مثلا دستاشو میگرفت جلو چشم و یا خودش رو با حالت نفرت تکون میداد این طرف و اون طرف به نظرتون برای اینکه این موجودات میان باید چیکار کنیم تا جای اونارو فرشته ها پر کنن

  • admin گفت:

   برای یک فرد عادی برای اینکه بتونه به اراده خودش به طور مرتب برون فکنی کنه ممکنه ماه ها تا سالها تمرین بخواد. بعضیا که تعدادشون خیلی کمه این توانایی رو به صورت ذاتی و غیرارادی دارن. ارتعاشات روحی تون رو با اعمال معنوی و مراقبه بیشتر کنید و منزلتون رو با نمک و تصور انرژی های با ارتعاش بالا مثل نور بنفش پاکسازی کنید تا موجودات منفی دور بشن.

 50. سعيد گفت:

  سلام کريستال کوارتز رو چشم سوم چه تاثيري داره؟

 51. ایوب گفت:

  سلام شب بخیر یک سوالی داشتم ازتون من تازگیا کلا رنگ سرخابی رو بیشتر همه جا میبینم انگار یک عینک زدم که شیشه اش رنگ سرخابی روشن داره دلیلش چی میتونه باشه؟؟

 52. n.m گفت:

  سلام خسته نباشید من در تلاشم که چشم سوم رو باز کنم …
  مدتی بود همه اتفاقات بد رو قبل از یک روز خبر دار میشدم شخصی به من گفت احتمال داره چشم سومت باز شده باشه منم کنجکاو شدم دنباله ماجرا رو گرفتم اما تا حالا نتونستم ببینم چیزی…حالا یه مدت هست که انگار کسی منو میزنه یا چنگ میندازه یا حالت سوختگی رو بدنم پیدا میشه که فقط درد میکنه به سیدی مراجعه کردم بهم گفت همزاد دارم و اگه بخوام دنبال این داستان باشم همزادم شاید هلاکم کنه الان سوالم از شما اینه که اگر بخوام چشم سومم رو باز کنم ممکنه اتفاق بدی برام بیوفته؟؟؟خاهش میکنم جواب سوالم رو دقیق بدین خیلی برام مهمه ممنونم

  • admin گفت:

   با توجه به این مشکلات بهتره به جای انجام تمرینات ماورایی، اول مشکل جنزدگی تون رو رفع کنید وگرنه بعدا خیلی راحت تر آثار آسیب اونها رو حس میکنید. اینکه روی جسم شما هم اثر گذاشتن یعنی شدیدا تونستن از سدهای دفاعی شما عبور کنن و بر عالم فیزیکی شما هم وارد شن.

 53. میلاد گفت:

  چشم سوم یعنی درک فوق العاده باید نسبت به همه چی درک داشته باشی

 54. سید محمد گفت:

  من تا حالا برا باز کردن چشم سوم تمرین نکردم، اما تو حالت طبیعی وقتی چند ثانیه به لامپ روشن نگاه کنیم و چشمامونو ببندیم جای لامپ رو توی تاریکی پلک ها میشه دید نکنه منظور شما از انوار در حین تمرین این موارد باشه که توی حالت طبیعی هم میشه با چشم بسته احساسشون کرد

 55. مائده گفت:

  سلام من چند وقته تو فکره اینم چشم سوممو باز کنم اما خب سایت های زیادیو گشتم روشی که کاملا واقعی باشع پیدا نکردم که الان اینجا رو پیدا کردم میخواسم بگم اگه میشه راهنماییم کنین که از چه راهی چشم سومو باز کنم
  اگه میشه جوابتونا به ایمیلم بفرسین

 56. Nilix گفت:

  من یه مدت تمریناتی انجام دادم و یه نتایجیم گرفتم.اما هر وقت که چشممو میبندم تصویر یه تک چشمو میبیم.این ربطی داره به چشم سومم؟؟؟

 57. علی گفت:

  سلام خسته نباشید من تمریناتو شروع کردم اما خواستم بپرسم اشکالی نداره که وسط تنفس سایشی چند بار حالم بهم میخورد و چند بار هم مجبور شدم خمیازه بکشم. این اتفاقا مشکلی روی باز کردن چشم سوم داره؟؟
  موقع تنفس سایشی تمرکز کردن برام خیلی سخت بود و گاهی اوقات تمرکزم بهم میخورد این اشکالی داره؟؟ یا باز شدن چشمو کند تر میکنه؟؟
  و سوال اخرم اینه که باید تمرینا رو زیر لامپ روشن یا تاریکی انجام داد؟
  خواهش میکنم سریع جواب بدین

 58. عطا گفت:

  ببخشید میشه دقیقا روش سایش تنفسی رو توضیح بدید

 59. mohammad گفت:

  سلام استاد. من حدودا دوهفتس که روش تنفس سایشیرو انجام میدم اوایل فقط نور سفید میدیدم ولی حالا بنفش شده به طوری که وقتی باچشمای باز به دقت به یه جا نگاه میکنم نور های بنفش ریزی از دید گوشه ی چشمم قابل مشاهدست ولی سوالی که از شما دارم اینه که موقع خواب صدای وز وز کردن میشنوم و اگه خوابم ببره دیگه نمیتونم تکون بخورم و کل بدنم فلج میشه و تو خواب توهم میزنم شبا اصلا نمیتونم بخوابم ازتون میخواهم راهنماییم کنید چجور ازین حالت خارج بشم و بدنم فلج نشه چون واقعا ترسناکه

  • admin گفت:

   برای تجربه نکردن فلج عضلات سعی کنید روی شکم یا پهلو بخوابید خصوصا حالت اولی. تنفستون هم خیلی عمیق نباشه و فکرتونم مشغول باشه و در موقع خستگی زیادی ذهنی بخوابید.

 60. طهماسب گفت:

  با عرض سلام و درود بر شما عزیز ، بنده در حدود هفت هفته است که تمرین تنفس سایشی و تمرینات نقطه سفید ، مراقبه اوم ، تمرین نور و اصوات اجنا را برای چشم سوم روزانه انجام می دهم.و چهار روز است که تمرینات باز کردن چاکرای دوم(خاجی)را شروع کرده ام.در این تمرینات علاوه بر دیدن انواع نور های آبی،بنفش،زرد،سرمه ای و خیلی کم نور های قرمز و نارنجی را میبینم. و دو سه هفته قبل آزاد شدن انرژی گرمایی در کف پاهایم را روزانه تقریبا بیست سی بار داشته ام. اما دو روز است که در هنگام تمرین تنفس سایشی شاهد نبض خیلی کم در کف پاهایم و ایجاد انرژی گرمایی بیشتر اما قابل تحمل در کف پاهایم و بالا آمدن آن تا نزدیک اندام های تناسلی را دارم. در بقیه اندام های بالا تنه ام احساس گرمایی کمتر مثل افراد تب دار را تا نیم ساعت بعد از تمرینات می کنم. با این توصیفات آیا چاکرای اولم که تمرینی برای آن نکرده ام در حال فعال شدن است؟ اگر در حال فعال شدن است و من چاکرا های دیگر را موفق به باز کردن آنها نشده ام ، چه توصیه ای برای کمتر کردن عوارض احتمالی آن می نمایید؟ همیشه شاد و سلامت باشید.

  • admin گفت:

   هر نوری که مشاهده کنید معمولا مربوط به فعال شدن همون چاکراست. بهتره علاوه بر چشم سوم، روی هر چاکرا به ترتیب کار کنید تا مشکلی پیش نیاد و دید اختری تون هم بهتر فعال بشه.

 61. Ssadegh گفت:

  باعرض سلام،خدمت استاد.سوالی ازتون دارم واون این هست که شمادر موردتنفس سایشی گفته بودیدکه دراخربه مدت ۱۰دقیقه به فضای خلأ بالای سر خود توجه کنید منظورازفضای بالای سرهمون ناحیه ی بین دو ابروهستش یا اینه فرق سر.و سوال بعدیم اینه که اگه ما احیانأ موفق به باز کردن چشم سوم و دیدن موجوداته دیگه بشیم امکان داره نوع کافر اونها برای ترسوندن ما شروع به ازار و اذیت مابکنه یا مثلا بدونه که.ما داریم اونو میبینیم؟

  • admin گفت:

   فضای بالای سر یعنی ناحیه چاکرای هفتم و چند سانت بالای کله. باز شدن چشم سوم تا اون حد که اونها رو ببینیم خیلی زمان بره و اگر اصولی کار بشه خودتون میتونید تصمیم بگیرید کی چشم سوم باز و بسته شه و ببیینید یا نبینید.

 62. alijanejanan گفت:

  سلام استاد
  در حال تمرین هدایت انرژی ار کندالینی به چشم سوم بودم که ناگهان در حالت نیمه خواب قرار گرفتم . از میان یک دوک مخروطی بیرون را می دیدم ( اطراف مات بود ) در جلسه ای حاضر شدم که افرادی با لباس سیاه و پوشیه سیاه نشسته بودند . احساس کردم جن هستند . وقتی یکی از آنها به سمت من آمد به او گفتم نباید به من دست بزند ( اراده تفکر داشتم ) . و سپس با اراده خودم از آن حالت خارج شدم .
  این حال چه بود ؟ در این مواقع چه باید کرد و چه واکنشی باید داشت ؟

  • admin گفت:

   احتمالا وارد رویای روشن یا برون فکنی شده بودید و اونها هم موجودات اختری بودن. میتونستید باهاشون حرف بزنید و تبادل اطلاعات کنید خصوصا که اون قدر حرمت رو حفظ میکردن که نه حمله کنن و نه بدون اجازه شما بهتون دست بزنن

 63. alijanejanan گفت:

  سلامی دوباره استاد عزیز
  در ادامه هدایت انرژی از کندالینی به سمت بالا ، تازگی ها هدایت انرژی به سمت چشم سوم سخت شده است و انرژی مایل است به سمت بالا و فرق سرم ( چاکرا ۷ ) برود .
  راهنمایی بفرمایید . نشانه چیست و چه کنم ؟

  • admin گفت:

   مشکلی نداره میتونه به چاکرای هفتم بره و سپس در ادامه مسیرش به جلوی بدن به محل چاکرای چشم سوم بره و اتفاقا این حالتی هست که توی بیداری کندالینی واقعی هم رخ میده. مثل شکل تاج مار فرعونیان که اون مار از تاج به سمت چشم سوم میرفت.

 64. نازنین گفت:

  سلام استاد میخواستم بدونم روش بستن این چشم چیه من خودم این مطالبو که خوندم شب خوابم نبرد

 65. نازنین گفت:

  ویک سوال دیکه فقط همین روش سایشی کافیه و چاکرا های دیگه کجان

  • admin گفت:

   آموزشش مربوط به چاکراهای دیگه تو کتابچه و فایل های صوتیش هست که بنرش بالای سایت قرار داده و روش کلیک کنید وارد صفحه دانلودش میشید.

 66. محمد حسین گفت:

  سلام ببخشید من تمرین کردم ولی نشد. کلاس یا دی وی دی برای اموزش هست ؟؟؟

 67. سید محمد گفت:

  من هفت روزه تمریناتو انجام میدم اما تمرکز کردن به قسمت هایی که گفتین همزمان با تنفس برام خیلی سخته و خیلی وقتا بدون تمرکز انجامش میدم، ایا تمریناتو حتما باید با تمرکز انجام داد؟ اگهه بدون تمرککز انجام بدم چه ایرادی داره؟

 68. hamid گفت:

  سلام خدمت استاد.استاد یه سوال از شما دارم برای دیدن موجودات غیر ارگانیک و باز کردن چشم سوم تنها تمرین تنفس سایشی کفایت میکنه یا اینکه باید تمرین نورو تمرین نقطه سفیدم در طول روزانجام بدیم اگه تنها روش تنفس سایشی کفایت میکنه چقدر زمان برای این تمرین درطول روزکافیه؟

 69. محمد گفت:

  سلام و خسته نباشید ساتتون حرف نداره واقعا مطالبش عالیه یه چند تا سوال داشتم؟ کسی یا استادی در ایران هست که بتونه اینارو کامل اموزش بده ؟ و معوملا توی کدوم کشورا بیشتر میشه پیدا کرد استاد های با تجربرو؟ سوال بدی اینه که این تمارینی که شما گفتین تاثیری داره یاه نه؟ حداقل چقدر در روز باید براش زمان بزاریم؟ چون من ۱۶ سالمه میخوام ببینم جای پیشرفت هست یا نه؟ ممنونم

 70. آرمیتا گفت:

  سلام ببخشید من میتونم برخی از صحنه های آینده رو ببینم ولی نمیتونم ذهن کسی رو بخونم الان چشم سومم بازه یا نه؟

 71. Mozhan گفت:

  سلام
  من لکه های مشکی رو از گوشه چشم میبینم ک متحرکن و هی بالاو پایین میرن حتی وقتی چشام بستس ولی جدیدا نمیبینمشون اینا چین لطفا راهنمایی کنید

 72. علی گفت:

  شما خودتون جایی دارید برای آموزش دادن

 73. پرهام گفت:

  سلام جناب…من مشغول مدیتیشن بودم و اینکار رو برای باز شدن و ارتباط با دنیای ماورا انجام میدم…در اولین تمرینم این اتفاق برام افتاد…
  گوشیم رو روی تایم ۲۴ دقیقه کوک کردم و تمرین رو به صورت نیم لتوس شروع کردم…بعد از گذشته دو سه دقیقه تنفس فقط در نوک بینی بود…فکر کاملا خالی و تمرکز روی دریافت انرژی و چاکرای تاج و چشم سوم بود…که بدنم کاملا سرد شد…انگشت اشاره سمت چپ دستم شروع به لرزیدن کرد و حس کامل بی وزنی بهم دست داد…انگار وزنی توی جسمم نیست حس میکردم دارم از زمین بلند میشم…تموم بدنم یک تکه و عین چوب خشک شده بود…تکانهای بسیار ریزی توی بدنم اتفاق افتاد ولی عین صدای جیر جیر دری که روغن کاری نشده از استخوانهام رو میشنیدم…نورهایی جلو چشمم میدیدم…و چند باری موجوداتی رو تونستم ببینم در قیافه های به شدت بدریخت…بعد چند دقیقه ای چشمام رو باز کردم بدنم کاملا بی حس شده بود نمیتونستم پاهامو باز کنم…حس میکردم حدود ۵ دقیقه تو حالت مدیتیشن بودم ولی وقتی ساعت رو دیدم دقیقا ۲۲ دقیقه بود…
  چه پیشنهادی برا من دارید و ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنین…منتظر جوابتون هستم یاعلی

 74. پرهام1100 گفت:

  سلام جناب…من مشغول مدیتیشن بودم و اینکار رو برای باز شدن و ارتباط با دنیای ماورا انجام میدم…در اولین تمرینم این اتفاق برام افتاد…
  گوشیم رو روی تایم ۲۴ دقیقه کوک کردم و تمرین رو به صورت نیم لتوس شروع کردم…بعد از گذشته دو سه دقیقه تنفس فقط در نوک بینی بود…فکر کاملا خالی و تمرکز روی دریافت انرژی و چاکرای تاج و چشم سوم بود…که بدنم کاملا سرد شد…انگشت اشاره سمت چپ دستم شروع به لرزیدن کرد و حس کامل بی وزنی بهم دست داد…انگار وزنی توی جسمم نیست حس میکردم دارم از زمین بلند میشم…تموم بدنم یک تکه و عین چوب خشک شده بود…تکانهای بسیار ریزی توی بدنم اتفاق افتاد ولی عین صدای جیر جیر دری که روغن کاری نشده از استخوانهام رو میشنیدم…نورهایی جلو چشمم میدیدم…و چند باری موجوداتی رو تونستم ببینم در قیافه های به شدت بدریخت…بعد چند دقیقه ای چشمام رو باز کردم بدنم کاملا بی حس شده بود نمیتونستم پاهامو باز کنم…حس میکردم حدود ۵ دقیقه تو حالت مدیتیشن بودم ولی وقتی ساعت رو دیدم دقیقا ۲۲ دقیقه بود…
  چه پیشنهادی برا من دارید و ممنون میشم اگه منو راهنمایی کنین…منتظر جوابتون هستم یاعلی

 75. امیر گفت:

  سلام استاد من دو روز دارم برا باز شدن چشم سوم تمرین میکنم البته روش من ماله یه سایت دیگه اس ک کلمه thoh رو میگه بگیم در روز سه مرتبه فقط همچنین من با انجام این عمل نور های رنگی بنفشی میبینم فقط و همچنین موقع گوش دادن به موزیک ستون فقراتم درد میگیره .میخواستم بدونم راهی ک میرم درسته یا ن

 76. mutakef گفت:

  با سلام .
  بنده دیشب موقع خواب با چشمان بسته تمرکز روی نقطه بین دو ابرو کردم هاله های نورانی و محو سفید و بنفش و بعد کم کم یک تونل نور که از فاصه دور انگار سعی می کرد نزدیک بشه.دیدم.یعنی مات میشد بعد واضح میشد و دوباره مات می شد و واضح می شد و در همین حین انگار هی می خواست نزدیک و نزدیک تر بشه .کمی بعد چشم هامو باز کردم وقتی چشمهامو بستم چون به چشم هام فشار و ارتعاش زیادی میومد دیگه ادامه ندادم.آیا این هاله ها و تونل نور ربطی به چشم سوم داره؟

 77. حسین گفت:

  یا جن ها همجنسگرا هستند؟‌نه اینکه من همجنسگرا باشم ها فقط میخوام بدونم?

 78. حسین گفت:

  من اسمه کوچیکم حسینه اسم اصلیم مهدیه چهارده سالمه و عاشق سایت شما هستم ما مشکل مالی نداریم فقط من به خواهرام گفته بودم میخوام جن احظار کنم بعد ازش درخواست طلا بکنم برای خودم مسخره ام کردن بهشون گفتم بالاخره ثابت میکنم جنها وجود دارن بازم خندیدن ایا برای سن من مشکل ساز نیست که احضار جن کنم اخه هم ازشون درخواست دارم هم سوال میشه لطفا کمکم کنین ممنون میشم

 79. حسین گفت:

  تازه من یه بار اومدم احظار کنم به عقیده ی خودم نمک روی زمین به صورت دایره ریختم و شیش تا شمع به فاصله های مساوی روی نمک گذاشتم بعد صبر کردم غروب بشه هیچ آیه ای بلد نبودم بعد که غروب شد نه اینکاهوا تاریک بشه چون یه ذره ترسو ام اخه قیافه جن هارو تو مغزم مجسم میکنم میترسم بعد فقط چشمامو بستمو نشستم وسط دایره ولی هیچی نشد?

 80. حسین گفت:

  بعضی موقع ها هم میشه وقتی چشمامو میبندم تاریکی میبینم ولی چند ثانیه بعد یه چیزایی مثل ستاره های رنگی رنگی میبینم تازه این همش نیست یه گل هایی مثل نقش فرش ک خیلی واضح نیست و سفیدم هست جلوی چشمم تکون میخورن مثل نور های پارتی این چشم سومه؟

 81. حسین گفت:

  مثلا بعضی وفتا دستمو حرکت میدم بادها شروع به وزیدن میکنن بخدا بقران راست میگم یعنی جوری بود بچه بودم فکر میکردم جادوگرم این چیه توروخدا جواب بدین

 82. Shirin گفت:

  سلام
  من طبق این مراحلی که گفتید این کار ها رو با موزیک مخصوصی که داره انجام دادم و اون نور ها و سنگینی بین ابرو هام رو حس کردم تا چه مدت باید ادامه بدم تا فعال بشه

 83. Shirin گفت:

  اونوقت از کجا باید مطمئن بشم که فعال شده

 84. Neda گفت:

  سلام خسته نباشيد ممنون از سايت مفيد و خوبتون
  راستش من چند وقت پيش در مورد چشم سوم خيلي كنجكاو شدم و ميخواستم كه فعالش كنم و بخاطر همين تحقيقات زيادي در اين مورد انجام دادم و روش هاي زيادي رو از جمله روش هاي خودتون رو امتحان كردم. ولي تنها اثري كه داشتن اينه كه مثلا من وقتي به يه منظره حتي اگه قبلا هم نديده بودمش نگاه كنم و بعد چند دقيقه چشمامو ببندم ميتونم همون اشيا يا منظره رو ببينم. منتها بعضي وقتا واضحن و بعضي وقتا فقط غالب اون چيز با چشماي بسته قابل مشاهده هست
  ميخوام ببينم اين ربطي به تمرين ها يا چشم سوم داره؟

  • admin گفت:

   این حالت به خاطر باقی موندن اثر نور اون جسم روی قرنیه هست و در نظامیان روسی هم تمرین میشه و یک حالت فیزیکی قابل پرورش هست. در تمرینات تراتاکای شمع هم این حالت دیده میشه. خیلی ربطی به چشم سوم نداره.

   • Neda گفت:

    ممنون كه جواب دادين
    خب فايده ش چيه؟
    چرا با نظاميان روسي اينكارو ميكنن؟
    كاش حداقل فايده داشته باشه من اين همه مدت روش حساب كرده بودم :((

    • admin گفت:

     اونا تمرینشون این طوریه که یه نوشته رو برمیدارن و جلوی چشمشون میذارن. بعد چراغ رو خاموش میکنن و سعی میکنن چیزی که تو روشنایی دیده بودن رو واضح تو تاریکی ببینن. اون قدر چراغ رو خاموش روشن میکنن تا نوشته رو دقیق پشت پلک چشم ببینن. این کار برای امور جاسوسی و حفظ جزئیات در کوتاه ترین زمان به کار میره. گاهی ممکنه تا ده دقیقه هم اون تصویر رو به صورت واضح پشت پلک بستتون ببینید.
     تنها ارتباطش با چشم سوم اینه که اگه دقت کرده باشید یه جاهایی تصویر بعد از تکون خوردن، خیلی ثابت میشه و واضح. در واقع اونجا نقطه تمرکز چشم سومه.

     • Neda گفت:

      خيلي خيلي ممنون
      ببخشيد هي سوال ميپرسم ولي اخرين مسئله اينه كه اين ثابت و واضح شدن تصاوير كه خودمم تجربش كردم و بيشتر ميتونم با منابع نور مثل لامپ وچراغ انجامش بدم و شما ميگين به چشم سوم ارتباط داره، آيا اگه اين تمرين انجام بشه تاثيري روي گشوده شدن چشم سوم داره و اينكه تمرين قوي اي هست؟

     • admin گفت:

      تاثیرش کمه و بهتره روی تمرینهایی که روی هدایت انرژی به سمت چشم سوم کار میکنند کار کنید. یا اگر به این تمرین علاقه دارید نوع مشابهش یعنی آینه بینی رو تمرین کنید (شبیه از این نظر که به هدایت انرژی نیاز نداره و فقط به صفحه سیاه آینه خیره میشید تا رنگها و تصاویر به صورت خود به خودی دیده شن).

 85. زینب گفت:

  ناگفته نمونه بعضی وقتا هم صداهای عجیب غریب میشنوم .فقط من میشنوم

 86. زینب گفت:

  ببخشید چرا ایمیلام نیستن اخه ی سوال داشتم میخوام بدونم چشم سومم بازه یا ن ؟من از بچگی تاالان همیشه میبینم سایه های سیاه یا سفید از جلو چشمم رد میشن چنددفعه شب بیدارمیشم میبینم ک ی چیزای غیرطبیعی ک ماهیت انسانی ندارن یکم دورتر نگام میکنن .مثلا ی بار دیدم ی چی شبیه خانم با موهای بلند و لباس های قشنگ نشته بود داشت دعا میکرد ی بارم برعکس ی دختر بچه دیدم ک پا نداشته و از زمین اندازه تقریبا ۱۰ سانت فاصله داشته در اصل تو هوا بوده پرسیدم گفتن جن هست .چن دقیقا شبیه اجنه بوده ‌اگ خواب ببینم همیشه خوابام ب واقعیت میپیونده .همیشه قبل هر اتفاقی حس میکنم میخواد بیفته قبل اینکه حتی اون اتفاق بیفته من میفهمم حس میکنم .بعضی وقتا صدا ی عجیب غریب میشنوم کسی نمیشنوه فقط من ؟خواستم بدونم چشم سومم بازه ؟اگ بازه فک کنم من هنوز کنترلش نکردم .تازه بعضی وقتا حس میکنم کسی پیشمه .جواب بدید پللللیز

 87. Mozhgan گفت:

  سلام لطفا راهنمایی کنید من مدتی تمرین تنفسی با صوت را انجام میدم کامل حس گز گز و سنگینی رو حس میکنم ولی نتونستم ذهن خوانی کنم یعنی بلد نیستم فقط تمرکز میخواد بعد آینده رو در حد فرداش میبینم ک چه کسی قراره بیاد خونمون سوزنم به وسط ابروم نزدیک کردم به حدی که در فاصله۲۰سانت کامل حسش میکردم سوزش با گز گز هر چی پایینتر میومد خیلی شدید میشد دردش بعد لکه های سفیدم میبینم خیلی کم آیا چشم سومم فعال شده؟چطور ازش استفاده کنم

 88. امیر گفت:

  سلام ادمین جان من این ح عمیقی که فرمودین رو انجام میدم حس تهوع بهم دست میده چیکار باید کنم

 89. Tina گفت:

  سلام لطفا راهنمتییم کنید
  من با موزیک باز کردن چشم سوم و تنفس سایشی شروع کردم ولی در حین گوش دادن به موزیک موج انرژی رو روی پیشونیم حس کردم که به داخل موهام (سرم)رفت و ۱دسته از موهام داشت از بقیه جدا میشد حس کشیدگی مو بهم دست میداد و نمیتونستم انرژی رو به پیشونیم برگردونم چرا اینجور میشم؟

 90. No name گفت:

  سلام من از وقتی که شروع کردم به تمرین اوایل چیز خاصی اتفاق نیافتاد ولی الان چند روزه خواب های خیلی بد میبینم انگار تو یه دردسریم باید اون دردسره رو حلش کنم یا مثلا خبر بد میشنوم از بقیه مثل خبر مرگ یه کسی در کل باید چیکار کنم که دیگه کابوس نبینم؟ یا اینکه این کابوسا مسئله مهمی نیس؟
  و اینکه کلا از چه سنی باید شروع به تمرین کرد من ۱۸ سالمه عیبی نداره احیانا؟
  ممنون میشم ج بدید

  • admin گفت:

   ممکنه نشانی از ترسهای ناخودآگاه شما باشه و بهتره ازش فرار نکنید و اونها رو ریشه یابی کنید. اگر هم دوست ندارید کابوس ببینید شب به حالت مراقبه به خواب برید و به خودتون هم تلقین کنید که خوابهای خوب و خوشایند میبینید.

 91. No name گفت:

  خب پس ادامه بدم و این کابوسا چیز مهمی نیستن و اینکه در مورد سن هم بگید که چه سنی کلا مناسبه برای تمرین یا اینکه محدودیتی نداره؟

 92. reyhaneh گفت:

  سلام خسته نباشین..
  من اولین بار ک این تمیرینو انجام دادم خیلی خوب و واضح همه چیو دقیق حس کردم..
  ولی یهو در حین این ک چشام بسته بود و داشتم تمرکز میکردم انگار چند تا از رنگهارو باهم میدیدم..مثلا سبز و ابیو با بنفظ..یا بعد یهو قرمز میشد..
  شما گفتین هر رنگی ک میبینیم مربوط ب فعالیت و ارتباط چاکراهای اون رنگ داره دیگه..اینام ربطی ب چاکرای ها داره؟یا توهماته؟
  میخواستم ببینم میشه همزمان سه یا چهارتا چاکرای در تمرین اول باهم ارتباط برقرار کنن؟؟

  • admin گفت:

   بله معمولا تو تمرینات انرژیکی اگه رنگی دیده بشه مربوط به فعالیت چاکرای متناظرشه ولی اگه تو تمرینات شهودی مثل آینه بینی رنگی دیده بشه معنای دیگه ای داره.
   بله بسته به استعداد ذاتی تون ممکنه همون اول چندین چاکرا فعال بشن.

 93. reyhaneh گفت:

  ببخشید میشه یه سوال دیگه هم بپرسم..باز و بسته کردن زیاد چشم سوم خطری نداره؟

 94. امیر. گفت:

  سلام تنفس سایشی رو میشه بیشتر توصیح بدین
  ۵ دقیقه بدون مکث حرف ح رودر گلو خودم تکرار کنم یا هر چند ثانیه باید مکث کنم بعد تکرار به طور کامل توصیح بدین ?

  • admin گفت:

   در هنگام دم و بازدم به جای تنفس عادی، تنفس سایشی انجام بشه و پشت هم باشه. اوایل اگر گلوتون اذیت شد کمی استراحت کنید و ادامه بدید. در صورت خشکی بیش از حد گلو کمی عسل مصرف کنید.

 95. BEHNAM گفت:

  سلام استاد من خیلی علاقه ی شدیدی به چاکراها و هپنوتیزم و این مسائل دارم و بعد مطالعه ی کتاب رابرت بروس…دینامیک اختری …مشغول به تمرین شدم که تا حالا تونستم با قدرت مغز اعضای بدن رو تکون بدم مثلا دستها رو بالا ببرم برقصونم و گاهی اوقات چششم رو هم باز میکنم و این عمل کاملا بدون درگیر کردن ماهیچها از نظر خود آگاهی بوده یعنی از فقط با تمرکز کردن و دستر دادن این کارها رو انجام میدم و در مورد چشم سوم هم فقط حسه سنگینی و مورنور شدن پشت چشمام احساس میکنم میشه راهنمایی بفرمایید که در چه مرحله ای هستم آیا مربوط به هپنوتیزم هستش این عمل یا مربوط به چاکرها

 96. Mahdi گفت:

  سلام خسته نباشید
  من وقتی چشمامو میبندم
  همش حس میکنم یه چیزی داره بهم نزدیک میشه
  بعد که چشمامو باز میکنم دو طرفه چشمم انگار نور سفید میبینم
  حالت تار بودن

 97. Unknown گفت:

  سلام

  این تمرین ها برای افرادی که بی خدا هستند هم جواب میده ؟

 98. Unknown گفت:

  سلام

  بعد از این تمرین ها وقتی به نور سفیدی مثل لامپ های کم مصرف نگاه می کنم اونرو تا چند دقیقه بنفش می بینم

  این نشانه پیشرفت می تونه باشه؟

 99. Unknown گفت:

  سلام

  یه سوال …. چرا برای مواردی مثل تله کنیزی یا چشم سوم از نظر عملی در مورد آنها نظری نداده اند؟

  با این حرفم نمی خوام بگم که این ها خرافاته . چون من شخصا به ماورا اعتقاد دارم

  ولی این سوال هم هست که چرا شخصی برای اثبات اون قدم بر نمی داره ؟؟ با این که ملیون ها دلار جایزه برای این کار تعیین شده

 100. Sasan گفت:

  سلام من ۱۵ سالمه نمیدونم دست خودم نیست وقتی که با دیگران حرف میزنم ناخداگاه زهنشونو میخونم ازشونم سوال کردم درست بوده بعضی اوقات متوجه میشم یکی از فاصله دور تعقیبم میکنه و خیلی چیز های دیگه میخوام بدونم ربطی به چشم سوم و این جور چیزا داره ؟