قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس
مدیتیشن
مقدمه ای بر مدیتیشن
شهریور ۱۳, ۱۳۹۶
چشم سوم
ديدن از طريق چشم سوم در ۲۰ ثانيه | باز کردن چشم سوم
شهریور ۱۳, ۱۳۹۶

باز کردن چشم سوم به روش تنفس سایشی

باز کردن چشم سوم به روش تنفس سایشی

 

در زير علاوه بر مقدمات مربوط به باز کردن چشم سوم، يک سری تفکرات اشتباه در مورد چشم سوم نيز اصلاح شده و سپس روش ساده باز کردن چشم سوم نيز آورده شده است.

باز کردن چشم سوم امری نيست که يک شبه رخ دهد. در واقع برای گشايش آن بايد تمام سيستم انرژيکی و کالبد عاطفی انسان زير رو رو شده و جهت گيری جديد را پيدا کند. لازم است بدانيم باز کردن چشم سوم با فعال سازی آن فرق دارد.

فعال سازی چشم سوم  (و نه گشودن آن)، می تواند در چند روز هم رخ دهد که تنها چشم سوم مربوط به کالبد انرژيکی، افزايش نوسان پيدا کرده و اگر ساير بخش های کالبد انرژی نيز دارای نوسان بالا باشد می توان از آن در اموری چون پرواز روح استفاده کرد (به نحوی که جسم ثانويه از طريق فعاليت چاکراها ساخته شده و با انتقال آگاهی به داخل آن، پرواز روح رخ دهد).

به عبارت ديگر، فعال سازی چاکرای چشم سوم هيچ ارتباطی به ديدن جهان ها و موجودات عوالم ديگر ندارد. از علائم فعال سازی اين چشم اين است که وقتی به آن فکر می کنيم، احساس لرزش و ارتعاش را در آن حس می کنيم. اين ارتعاش بر می گردد به چشم سومی که مربوط به کالبد انرژی می شود.

وظيفه ی چشم سوم مربوط به کالبد انرژی هم ديدن چيزهای مختلف نيست بلکه صرفاً انرژی است و تنها ارتعاش آن حس می شود (متاسفانه در اينترنت به روش هايي اشاره می شود که مربوط به حرکت دادن انرژی در بدن و انتقال آن به چاکراهای سوم است که تاثير زيادی بر توانايي روئت جهان های ديگر توسط اين چشم ندارد و تنها ارتعاش آن را در سطح کالبد انرژيکی بالا می برد….همين).

اگر قصد داريم که قادر باشيم از طريق چشم سوم، موجودات و عوالم ديگر را مشاهده کنيم در اين صورت بايد چشم سومی را گشوده کنيم (و نه فقط فعال سازی) که مربوط به کالبد عاطفی (Astral body) می شود. (در واقع ما دارای هفت بدن هستيم). در صورت فعال کردن آن بر روی کالبد عاطفی، قادر هستيم که ابتدا نور ها و اشکال مبهمی را ببينيم و سپس در اثر ادامه تمريناتی که اشاره خواهد شد، اين انوار کوچک، جای خود را به روشنايي فزاينده و اشکال مشخص خواهد داد و حتی می توانيم روشن بينی کنيم و گذشته و آينده را ببينيم و …. که خودتان بهتر می دانيد.

تمرينات زيادی در مورد گشودن اين چشم وجود دارد که بسياری از آنها سال ها به طول می انجامد. روشی که قصد دارم در زير معرفی کنم، اگر آن را به طور مرتب و درست انجام دهيد، اثرات آن را کم کم از يک ماه بعد از تمرين خواهيد ديد و تا گشودن کامل آن به يک سال زمان نياز است.

اين روش، سريع ترين روش گشودن چشم سوم است. در بسياری از روش های مربوط به گشودن چشم سوم لازم است که ابتدا در مدیتیشن کردن مهارت پيدا کرده باشيد و قادر به تمرکز فکر باشيد ولی در اين روش، خود به خود به علت بزرگ شدن اين چاکرا در اثر تمرينات، تمرکز فکر نيز خود به خود حاصل خواهد شد. زيرا به عنوان يک اصل، هر چه قدر چشم سوم بزرگتر و فعال تر باشد، قدرت تمرکز فکر هم بالاتر می شود.

نام اين روش، تنفس سايشی است. اين روش بسيار قدرتمند است ولی طبق ادعای شخصی که اين روش را ابداع کرده هيچ گونه خطری ندارد و خود اين شخص هم هر ساله، افراد زيادی را در سراسر دنيا تحت آموزش خود دارد و بسياری از آنها توانسته اند چشم سوم خود را در چند ماه باز کنند و چيزهای ناديدنی را ببينند. شما هم با انجام اين روش که بعداً توضيح خواهد داد قادريد که اين کار را انجام دهيد.

 

روش باز کردن چشم سوم توسط تنفس سايشی

در اين روش، که سريع ترين و موثر ترين و در عين حال قدرتمندترين شيوه ی باز کردن چشم سوم است از ارتعاشات حلق (در اثر ساييده شدن تنفس) برای افزايش ارتعاشات چشم سوم متعلق به کالبد انرژی و نيز تشديد رويت انوار توسط چشم سوم متعلق به کالبد عاطفی استفاده می شود.

روش انجام تنفس سايشی

فرض کنيد که می خواهيد حرف “ح” رو به صورت کشيده به عربی تلفظ کنيد. همان طور که می دانيد اين نوع تلفظ حرف “ح” به صورتی که عرب زبانان آن را بيان می کنند، به طور ته حلقی است. لازم است که مقداری نيز به ته گلويي بودن آن بيشتر بيافزاييد. مثل حالتی که غذايي در گلوی شما گير کرده و سعی می کنيد با انقباض عضلات گلو، هوا را با فشار خارج کنيد تا لقمه از گلويتان بيرون بيايد.

در واقع قرار است که انتهای زبان شما به حلق شما نزديک شود. در اين حالت که گويي به سختی نفس کشيده می شود، سعی کنيد که اين حالت را هم در “دم” و هم در “بازدم” رعايت کنيد. طول دم و بازدم شما به صورت عادی و هميشگی باشد.

به مجموعه اين اعمال، تنفس سايشی گفته می شود. با اين کار نه تنها ارتعاشی خفيف (که معمولاً در ابتدا برای ما قبل تشخيص نيست) در محل گلو توليد می شود بلکه می توان اين ارتعاش را به بخش های ديگر بدن مانند چشم سوم انتقال داد و آن را سريعاً تحريک کرد.

تحريک چشم سوم در دو مرحله صورت می گيرد:

۱- تحريک چشم سومی که بر روی کالبد انرژی است و از علايم تحريک شدن آن، احساس گزگز، ارتعاش، سنگينی، خارش و … در محل بين دو ابرو است.

۲- تحريک چشم سومی که بر روی کالبد عاطفی است که از علائم تحريک آن، ديدن نقاط نورانی، نورهای کم رنگ و محو، انوار محوی که مانند ابر و مه هستند و …. در پشت پلک بسته چشم است.

با تحريک و گشايش کامل چشم سوم بر روی کالبد عاطفی است که قادر خواهيم بود جهان ها و موجودات ديگر را مشاهده کنيم. ولی لازم است که به منظور سهولت در گشايش آن، چشم سوم مربوط به کالبد انرژی را هم گشوده کنيم.

پس از اينکه کمی تنفس سايشی را اندکی تمرين کردين، مراحل زير را انجام دهيد.

(روش های مختلفی برای به کار گيری تنفس سايشی به منظور گشايش چشم سوم هست که در اينجا، رايج ترين نوع آن که بهتر هم جواب می دهد آورده شده است)

– دراز بکشيد و تا پايان تمرين، به هيچ وجه چشمان خود را باز نکنيد.

– به مدت ۵ دقيقه، تنفس سايشی را انجام دهيد و بر حلق تمرکز کنيد.

– به مدت ۵ دقيقه، تنفس سايشی را انجام داده و همزمان هم به حلق و هم به چشم سوم تمرکز کنيد. با اين کار، اتصال انرژی بين اين دو ناحيه برقرار می شود. در واقع با اين کار، ارتعاشات تنفس سايشی موجود در حلق، به چشم سوم منتقل شده و آنجا را نيز به ارتعاش در می آورد (اگر در ابتدا يافتن محل بين دو ابرو در حالی که چشمان شما بسته است، اندکی سخت است، می توانيد کف دست خود را مقابل آن قرار داده ولی به هيچ وجه به آن نچسبانيد)

کم کم متوجه حس های لمسی (احساس خارش يا سنگينی و يا ارتعاش) در ناحيه بين دو ابرو (چشم سوم) خواهيد شد. اگر چيزی احساس نکرديد، نگران نباشيد. در طی تمرينات متمادی، اين حس ها را دريافت خواهيد کرد.

اين حس های لمسی مربوط به فعال شدن چشم سوم واقع بر جسم انرژيکی شما هستند.

– به مدت  ۵ دقيقه، تنفس سايشی را ادامه داده و اين بار سعی کنيد که به تصاويری که در پشت پلک بسته شما وجود دارند توجه کنيد. قرار نيست که شما تصوير واضحی ببينيد. بلکه مشاهده هر گونه لکه های ی خيلی ريز نور که سريع تشکيل شده و از بين می روند، انوار محو و ابرگونه، وجود حالت مه (وقتی پلک بسته خودتان را نگاه می کنيد آن را يک رنگ نمی بينيد و برخی قسمت های آن روشن تر و برخی تيره تر ديده می شود) که توجه به همين تفاوت نورها برای اين تمرين کافی هستند.

– به مدت ۵ دقيقه، در حال تنفس سايشی، هم به حلق تمرکز کنيد و هم به اين نورهای محو. در واقع، ارتعاشات تنفس سايشی از حلق به سمت چشم سوم واقع بر کالبد عاطفی شما منتقل شده و اين انوار را تقويت می کند. به طوری که پس از چند ماه تمرين، همين انوار محو، تبديل به روشنايي خيره کننده شده و قابليت رويت موجودات نامرئی به دست می آيد.

– در آخر نيز تنفس سايشی را متوقف کرده و به اين انوار محو کمی نگاه کنيد. در حين نگاه کردن به آنها به فضای پس زمينه آنها که اندکی تيره تر است نيز توجه کرده و تصور کنيد که در آن غوطه ور هستيد

– پس از آن به مدت ۱۰ دقيقه بر فضای خلاء بالای سرتان تمرکز کنيد.

سپس می توانيد چشمان خود را باز کرده و به تمرين خاتمه دهيد.

 

 

admin
admin
درباره ردای سیاه (ادمین): تمرین کننده و نشر دهنده علوم روحی و روانشناسی (بیشتر)

267
دیدگاه بگذارید

avatar
124 Comment threads
143 Thread replies
4 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
97 نظر دهندگان
علی خانی (مسئول روابط عمومی) Sahar Mohammad زهرا مهدی نظردهندگان اخیر
  اشتراک  
جدیدترین قدیمی ترین
اطلاع از
Mary
مهمان
Mary

با سلام و عرض ادب
من مشغول مدیتیشن بودم که تمام ستون فقراتم سپس کمرم و نقاط دیگر بدنم نبض شدیدی گرفت و ضربان قلبم بالا رفت طوریکه نفس نفس میزدم وتمرکزم روی تنفسم را از دست دادم چند ثانیه نوری روشن و تاریک میشد انگار که پشت پلکهایم چراغ قوه ای خاموش و روشن میشد تا اینکه نور ثابت شد کمی ترسیدم تمرکزم هم از دست رفت دیگر نوری ندیدم ولی آرامش خیلی زیادی تمام بدنم را گرفت
به تمرین خاتمه دادم
سوالم از شما این است که تغییرات فیزیکی به شکلی که توضیح دادم به چه دلیل است؟آیا طبیعیست؟
ممنونم

علی
مهمان
علی

ببخشید هر روز چند مرتبه باید این کار صورت بگیره؟؟

حسسن
مهمان
حسسن

سلام و خسته نباشید.
عمل دم از بینیو بازدم از دهان خاهد بود یا یه روش دیگر.ممنون.

بنیامین
مهمان
بنیامین

سلام میشه هم به موزیک باز کردن چشم سوم گوش کرد هم تنفس سایشی انجام داد؟

امین
مهمان
امین

سلام
شما در این متن اشاره کردین به دیدن دیگر موجودات منظور از دیگر موجودات دقیقا چه موجوداتی منظورتون هست.
در مورد آینده منظورتون از آینده چی هست یعنی هر آینده که دلخواه خودمان باشد.آیا به نظر شما خداوند همچین چیزی رو به هر انسانی بخشیده و آیا خود شما تا کنون آینده را دیده اید

amirreza
مهمان
amirreza

درود
من وسطای خوندن این مطلب بودم که چشام رو بستم و آرامش باحالی بهم دست داد، بعد ۴ ثانیه که چشام بسته بود مانیتوری جلوم بود رو انگار داشتم میدیدم با وضوح خیلی خیلی کم اما انگا داشتم از پشت پلکم میدیدم اسم اینو چی میشه گذاشت؟

amirreza
مهمان
amirreza

بعدش که دیدم که ترسیدم و سریع چشمو باز کردم ولی بعد اون دیگ اینطوری نشد ، این همین امروز اتفاق افتاد

محمد
مهمان
محمد

با سلام. من مدت طولانی ست (حدودا چهار ماه )که مدیتیشن برای چشم سوم به همراه برخی آهنگهای صوتی انجام میدم . ولی فقط درد و گزگز شدن در پیشانی رو دارم به خصوص حالت نشسته چه موقع مدیتیشن چه موقع عادی نشستن تا امروز مطلب شما را خوندم . من با تنفسش فرسایشی تا چه چند وقت میتونم چشم سوم رو باز کنم شما میتونید کمکی بکنید هر چقد پول لازم باشه هم میدم تا بهش برسم.

omid
مهمان
omid

سلام. موضوع چشم سوم جالب بود *بنده در مواردی چهره افراد رو شبیه چهره حیوان میبینم البته نه به صورت صددرصد و کاملا واضع بلکه فقط در حدی که در یک یا دو ثانیه قبل تشخیصه…ابتدا تصور میکردم چشم برزج باشه اما همین الان که علاعم چشم سوم خوندم فهمیدم که قابلیت های بیشتری دارم که بیشتر مربوط چشم سومه!! مثلا ۴ماه توی اتاق تنها بودم چشمهامو بستم و خواستم که همسر آیندمو نشون بده و فورا چهره دختره روکه تقریبا آشناهم هست نمایان شد!! البته دختر الان فک کنم۱۶سالش باشه درحالی که۲۰یا۱۹ سالگیش رودیدم!! بعدها دوباره سعی هم کردم… بیشتر »

امیر
مهمان
امیر

سلام. فضای خلاء بالای سرمون دقیقا کجای سر میشه

alijanejanan
مهمان
alijanejanan

سلام در خصوص تمرین برای باز کردن چشم سوم . در حالی که تصمیم داشتم روش شما (تمرین نور )را برای اولین بارانجام بدهم . از مسیر منحرف شدم و به هدایت انرژی ها از دستهایم به سمت مکان چشم سوم و تنها بعد از مدت کوتاهی . در حالی که چشمانم بسته بود . زمینه دیدم کاملا تاریک شد و شکلی شناور و به رنگ بنفش و رقصان ظاهر گردید . با ادامه کار آن شکل به شکا دایره گسترده شد و تمام زمینه را فرا گرفت و محو شد . در تمرینات بعد به همین روش من در… بیشتر »

Mahsa
مهمان
Mahsa

سلام ببخشید منظورتون از فضای بالای سرمونو نگاه کنیم یعنی بعد این تمرین چشامونو بازکنیم و بالای سرمونو ببینیم؟وقتیم میخوایم موقع عمل تنفس سایشی به چشم سوم فک کنیم وسط ابروهامونو درنظر بگیریم؟ واینکه حداقل تاچه زمانی طول میکشه که چشم سوم فعال شه؟

Mahsa
مهمان
Mahsa

عواقب بازشدن چسم سوم چیه؟امکان داره اذیتتون کنه؟مثلا موجوداتی که میبینین باعث ازارتون بشن؟و اینکه باز شدن چشم واسه هرکسی ب یک اندازه توانایی داره یا چشم سوم هرکی توانایی خودشو داره؟

وحيد
مهمان
وحيد

سلام
من چند وقت بود كه وسط بين دو ابرو يكم بالاتر مورمور ميشد تو اينترنت نگاه كردم علائم باز شدن چشم سوم نوشته بود با يك فركانس صوتي شروع به بازكردن كردم
حالا لطفا بفرميد كه چرا وقتي تمركز ميكنم هنگام باز سشدن چشمم در وسظ پيشانيم لرزش شديد بدن واحساس سنگيني شديد در كتف وپشت سر دارم وخيلي خسته ميشم
با سپاس از شما

Arezoo
مهمان
Arezoo

سلام ببخشید من نمیتونم بیشتر از دو سه دقیقه چشام رو بسته بذارم . با دستمال اگه ببندم مشکلی نیست؟

علی
مهمان
علی

سلام
من چند سری تونستم فقط از پشت پلکم به صورت واضح بیرون رو ببینم، میشه راهنمایی کنید باید چیکار کنم؟

saina
مهمان

سلام من همزادم به من رابطه نزدیکی داره,ایا این کار منو برا وارد شدن به ماورا نزدیک و راحتتر میکنه؟ایا استادانی هستند ک بتونم ازشون کمک و اموزش بگیرم؟

saba
مهمان
saba

سلام.من دو سه روز بود که خیلی الکی تمرین میکردم هیچ اتفاقی نمیوفتاد.بعد یه شب چشامو بسته بودم تمرکز کردم رو چشم سوممو پلکام.بین ابروهام اول یجوری شد بعدش جلومو دیدم با این که چشمام بسته بود .بعد یهو ی نور سفیدی با سرعت اومد سمتم که چشامو باز کردم.بعد دوباره تکرار کردم این دفعه یه تکون شدیدی خورم که کاملا جابجا شدم.یه چیزای محویم میومد جلو چشام میرفت نفسمم سنگین شده بود بدنم سبک.جامو عوض کردم این دفعه نمیخواستم تمرکز بگیرم ولی دست خودم نبود.انگار زیر بدنم خالی شد نفسم خالی شد خیلی سبک بودم چشمامم بسته بود.یه نقطه… بیشتر »

پارسا
مهمان
پارسا

سلام و خسته نباشید. من این روشُ سه شبه که دارم انجام میدم ولی به جایه گفتن ح ٫ م را با دهن بسته میگم شب اول تا ده دقیقه اتفاقی نیفتاد بعد یک دفعه احساس کردم کلی انرژی بهم حجوم آورد و غده‌ی صنوبریم منقبض شد ( انگار که عضله داره و عضلش گرفته) و کلی نور به صورت موجه دریا میدیدم ( انگار زیره نیم متر آب خوابیدم و رویه سطحش موج میره و میاد ) اینقدر حس جالبی بود که مو هایه بدنم سیخ شد و حتی بعد از قطع تنفس سایشی هم نور‌ها با همون شدت… بیشتر »

بهروز
مهمان
بهروز

سلام لطفا یه گروه تلگرام بزارید ما توی تلگرام باشما سوال وجواب کنیم این جوری خیلی سوالا بی جواب ومبهمه

saba
مهمان
saba

سلام. من چندوقته وقتی چشامو میبندم بیرونو میبینم،خیلی واضح و روشن نیست ولی میبینم.بعضی وقتا چشممو که میبندم جای چشم سومم رو پیشونیم انگار تحریک میشه یه جوری که انگار یکی دستشو نزدیکش کرده.یکم که تمرکز میکنم یه چیزی شبیه چشم میبینم ولی زیاد نمیتونم پلکمو تو حالت تمرکز بسته نگه دارم.

صالح
مهمان
صالح

با سلام ، من دیشب موقع خواب بدون هیچ ترمرکزی(شاید یکم)نور هایی رو تو تاریکی میدیدم اول یه نور کف دست به شکل دایره مانند دیدم که بسیار پر رنگ بود یه چیزی شبیه رنگ زرد و کرم و اون حرکت میکرد بعد از اون هم بازم میدیدم ولی رنگش کمرنگ تر شد ولی وقتی روش تمرکز میکردم به رنگ سبز تیره در میومد و هربار که پلک میزدم این نور ها از بین میرفتن و دوباره شکل میگرفتن و وقتی به دیوار یا زمین و .. نزدیک میشدن از بین میرفتن بعد از سه چهار دقیقه دیگه نوری رو… بیشتر »

ALI
مهمان
ALI

سلام من وقتی در تمرین مدیتیشن را اجام میدادم که کل بدن بیهس شد ورنگ زرد وقرمز و سیاه از جلوی چشمام می گذشت یک لحظه احساس کردم نمی تونم نفس بکشم وبه تمرین خاتمه دادم
به نظر شما معنیش چی می تونه باشه

حسین
مهمان
حسین

با سلام و عرض ادب خدمت کاربران سایت ، استاد یک سوال دارم اینم اینکه بعد از این همه کار واقعا چه سودی از این کار می‌بریم ، حالا کار ندارم که شما اعتقادی به عقاید و دین و مذهب و از این جور چیزها دارید یا نه ، ولی میخوام بدونم آخر این کار ها چه چیزی نصیب ما میشه یا هرکسی دیگر .

خیلی ممنون از حسن خلق شما .

امیر حسین
مهمان
امیر حسین

با عرض سلام و ادب خدمت کاربران عزیز سایت ، استاد سوالم این است که موقعی که چشم سومم باز شد ، فک کنم سه چهار روز بعد یک خطایی مرتکب شدم و از اون به بعد دیگه این قدرت رو از دست دادم خطام این بود که که تو یه جمع بودم و لی هواسم نبود به یک نفر سلام بدم ، به نظرتون الان باید چکار کنم ؟؟

یاسین
مهمان
یاسین

سلام من در حین باز کردن چشم سوم به زن آیندم فکر کردم ولی یک حیوان رو دیدم که یک دفعه به من نگاه کرد وفریاد زد خیلی قیافه ی ترسناکی داشت . این روی باز شدن چشم سوم تاثیر داره؟

Milad king
مهمان
Milad king

سلام خسته نباشید به استاد عزیز دارم بنده یک پسر ۱۹ ساله هستم من هیچ کدوم از این تمریناتو انجام ندادم و کلا یه دو ساعتی میشه با این مطلب چشم سوم آشنا شدم و چند سوال داشتم در مورد چشم سوم و خودم بنده دو بار پس از این که یه اتفاقی که برای پسرهای مجرد شایع هست و باعث بیداریشون از خواب میشه برام اتفاق افتاد و پس از بیداری خیلی وسط پیشانیم درد میکرد و به محض اینکه چشممو باز کردم دیدم یک جن بالای سرمه اول چهرش واضح نبود بعد از اینکه حدود ده بار پلک… بیشتر »

alijanejanan
مهمان
alijanejanan

با سلام استاد عزیز!
بدنبال ادامه هدایت انرژی ها از کندالینی به سمت چاکرا ۶ و ۷ که به خوبی ادامه داشت …
ناگهان دچار سردرد شدید در پشت سر شدم و با کنترل فشار خون متوجه افزایش فشار خون تا مرز ۱۱/۱۹ گردیدم . با مراجعه به اورژانس و چکاپ و … و سی تی اسکن و نوبت تست قلبی و مصرف دارو فشار خون نرمال گردید .
حال بزرگواری بفرمایید :
آیا این مشکل ربطی به تمریناتم داشته است ؟
تمرینات را از سر بگیرم و آیا روش درست بوده است ؟
آیا مصرف داروهای شیمیایی ، مانعی درطی مسیر است ؟

با سپاس

alone boy
مهمان
alone boy

سلام و خسته نباشید♡ من بیشتر از یه ماه هست که طبق تمرینای خودتون شروع به باز کردن چاکرا هام کردم و الان رسیدم به چشم سوم… اول بگم که اصلا علاقه به دیدن موجودات عوالم دیگه مثه جن و اینا ندارم. و هدفم فعلا پرواز روح هست. در روش تنفس سایشی اون قسمت که باید تمرکز رو به نور های پشت پلک بسته ببریم تا چشم سوم مربوط به کالبد عاطفی تحریک شه؛ این قسمت مربوط به دیدن موجودات عوالم دیگه هست درسته!؟ که من علاقه ای به دیدنشون ندارم، ینی من این قسمتو انجام ندم؟ من همینجوریشم موقع… بیشتر »

عبداله
مهمان
عبداله

آقا یه سوال:اینجا منطقه باستانیه/اگه چشم سومم باز باشه میتونم ببینم اون زیر میرا چه خبره؟؟؟(این قسمت رو میتونی تو جواب دادن بهش حذف کنی ولی جوابشو بده/ممنونم )
دوم اینکه:من عاشق طبابت و پزشکی ام/و خب به همه روحیه میدم و آرومشون میکنم یا انگیزه میدم اما این کافی نیس،گاهی واقعا درد فیزیکی دارن مثل پسرداییم یا عموم که سرطان دارن/میتونی فقط بهم بگی چطور این چشم سوم رو فعال کنم که ببینم دردها رو و بتونم اونجور که باید تمام و کمال درمان کنم…نه حس فضولی،واسه اینکه جامع باشه…
لطفا این دو سوال رو جواب بده…لطفا…ممنون

طهماسب
مهمان
طهماسب

سلام برادر ، خسته نباشید. آیا با چشم سوم باز میتوانیم از دفینه ها و زیر خاکی ها در مناطق مختلف آگاه بشویم ؟ آیا میشود تلفظ صحیح تنفس سایشی با صدای شما را در این قسمت قرار دهید به صورت صوت ؟ بنده سه هفته است تنفس سایشی را به مدت سی دقیقه انجام می دهم. برای مطمئن شدن از طریقه صحیح تلفظ خودم و جلوگیری از اشتباه احتمالی ، از شما عزیز محترم خواستار گذاشتن صوت آن را دارم. خیلی ممنون.

eminem
مهمان
eminem

سلام ۱۵ سالمه اشکال نداره با تنفس سایشی چشم سومم رو باز کنم؟

طهماسب
مهمان
طهماسب

سلام ، با تشکر از شما .اما سوال اول بنده مربوط به امکان دیدن دفاین ارضی با باز شدن چشم سوم را نفرمودید ،آیا این توانایی هم کسب میشود؟ و گرنه با چه روشهایی میتوان انجام داد ؟ خیلی ممنون.

nika
مهمان
nika

سلام من ۱۳ سالمه اشکال نداره اگه چشم سومم رو باز کنم؟سه شبه تمرین میکنم ولی هیچ نوری نمیبینم و شب اول نصفه شب احساس سنگینی کردم و از خواب پریدم لطفا اگه میشه راهنماییم کنید ممنون

eminem
مهمان
eminem

یعنی وقتی باز بشه روز و شب جن میبینیم؟

سیدعلی موسوی
مهمان
سیدعلی موسوی

سلام خسته نباشیدمیخوام چشم سومم فعال بشه هرچه این متن میخونم درست نمیفهمم باید چیکار کنم؟لطفا کمک کنید

بی نام
مهمان
بی نام

من میتونم با کمی دقت کردن نقاط و خط هایی بخ صورت هاله سیاه ببینم و با تکون دادن چشمم کنترلشون کنم.
بعضی موقع قبل خواب میتونم ببینم سایه هایی با سرعت از رو دیوار رد میشند.
چند بار اخیرا از خواب بلند میشم سردرد میگیرم اما در زمان خیلی کمی ادامه داره.
بعضی مواقع از گوشه چشم متوجه میشم انگار رد زرد یا قرمز رو دیوار میوفته ولی وقتی به دیوار نگاه میکنم اثری ازش نیست

وضعیت من الان چجوریه

طهماسب
مهمان
طهماسب

سلام ، آیا میشود تمرینات تنفس سایشی ،تمرین نور ،تمرین نقطه سفید و مراقبه اوم را روزانه دو یا سه بار انجام داد ؟ آیا خطراتی در پی دارد ؟ آیا در همه این تمرینات پرهیز غذای حیوانی نتیجه ای دارد ؟

طهماسب
مهمان
طهماسب

سلام با تشکر از زحمات شما عزیز . در سوال قبلی بنده که گفتید تلفظ صحیح تنفس سایشی را در یوتیوب ( throat friction sagan) جستجو کنید ، هر چه گشتم موفق نشدم آنرا چه کسی تلفظ می کند ؟ آیا توسط خود ساموئل ساگان اجرا می‌شود؟ آموزش دهنده آقا هستند و یا زن؟ و فیلم آن در حدود چند دقیقه میباشد؟ در این مورد راهنمایی می کنید تا موفق به پیدا کردن فیلم انگلیسی آن شوم ؟ واینکه بنده در این زبان زیاد وارد نیستم.

eminem
مهمان
eminem

سلام من تنفس سایشی را با موزیک انجام دادم چرا نمیشه

فرزانه
مهمان
فرزانه

ادمین عزیز این هاله های بنفشی ک تو تاریکی محو میشن چیه در تمرین

فرخنده بخت
مهمان
فرخنده بخت

سلام من میگم اگه متوجه چیزی شدید کمکم کنید، تروخدا!!؟ من تو اتاق خوابم بودم احساس کردم یه چی به هردری میزنه وارد بدنم بشه که شد از پشت گردن ببین دو کتفم وارد شد از اون روز صدا می شنوم بعد چند شب احساس کردم ارواح بالا سرم نشسته دستش رو پیشونیم بود هر چیزی که گفت انجام دادم مثال دستش رو پیشونی بود میگفت دست راستت بزن به بازوی چپ وبرعکس ازاون شب به بعد اذیت میشم از خواب میپرم یه شبم اومد بین ابروهام یه کلمه نوشت نتونستم بفهمم چی نوشت از اون روز به بعد چشم… بیشتر »

سیدعلی موسوی
مهمان
سیدعلی موسوی

سلام.وقتی تنفس سایشی انجام میدم سرم خیلی درد میگیره مشکل کجاست؟بعضی وقتا رنگ های سبز بایه چیزی سفید درهوا میبینم به نظر شما ربطی به این موضوعی داره ؟؟

محمد
مهمان
محمد

سلام درد پیشونی شدید دارم و و موقع مدیتیشن و صدای فرکانسها فقط نور سبز میبینم و رون و کف پام و بازوهام میلرزه موقع مدیتیشن بعضی وقتها هم نور بنفش میبینم ولی سبز رو اکثرا میبینم بعد اینم بگم ک من از جن و تنهایی میترسم ولی دوس دارم چشم سومم باز شه چون ی علایمی از بچگی روی پیشونیم داشتم مثلا میگن موقع خواب ک سعی میکنی نخوابی اون حرکت برای باز شدن چشم سومه از بچگی بدون اصلاعات انجام میدادم تا تو دردسر نیفتم و نمی افتادم الانم خیلی دوس دارم چشم سومم باز شه اگه این… بیشتر »

Ali
مهمان
Ali

سلام. از وقتی تمرین فعال کردن چشم سوم میکنم. احساس می‌کنم بی حال تر و کوفته تر از همیشه ام. احساس خماری میکنم. البته موقع تمرین درد وسط پیشونی ام هست.میشه بگید مشکل چیه؟

ت
مهمان
ت

من سالهاست در مورد چیزی که در وجودمه با کسی صحبت نکردم ولی با خوندن مطالب شما . هنوزم نمیدونم میتونم در موردش صحبت کنم من از ۵ سالگیم متوجه وجود چیزهای عجیبی دور و بر خودم بودم من همیشه تنها بودم و با موجود کوچک بالداری بازی میکردم اما در کودکی من رو خیال باف میگفتن پدر و مادر هم من رو چندین بار دکتر برده بودن از ۱۰ سالگی دیگه در مورد موجودات و اتفاقهایی که میتونستم حس کنم با کسی حرفی نزدم الان بعد چندین سال دارم به شما میگم حقیقتش میتونم شما رو ببینم من میتونم… بیشتر »

محمد رضا شفیعیان
مهمان
محمد رضا شفیعیان

سلام آقا چند تا سوال ازتون داشتم
۱-برای تنفس سایشی برام دم و بازدم به صورتی که ح رو تلفظ میکنیم به عربی منظورم اینه که چه جوری دم و بازدم کنیم?
۲-اولین چیز هایی که میبینیم با فعال شدن این چشم سوم چه چیز هایی است؟
۳-با استفاده از چشم سوم چه کارهای مفید و مضر و خوب و بد میتوانیم انجام بدهیم؟
۴-چقدر تمرین و تکرار لازم است تا این چشم فعال شود؟
۵-در چه محیطی باید تمرین کرد؟(خانه،طبیعت،کجا؟؟؟)؟
۶-منظورتات از تصاویر پشت پلک ها چیه؟
۷-به آینده بینی و پیشگویی هم مرتبط است؟

محراب
مهمان
محراب

سلام خسته نباشین من مدت هاست حدود ۸ و ۹ سال هس که اجنه رو میبینم ولی چون از پارسال با متافیزیک آشنا شدم شروع کردم به تمرینات فرا فکنی من سوالاتی در این زمینه دارم ممنون میشم پاسخ بدین سوال اوم درمورد تجربه ای هس که هم اکنون هم برام اتفاق میفته وقتی میخوابم یکی دو دیقه بعد خواب کلا عضلات بدنم از کار میفته و با چشمان بسته اطرافم رو میبینم و حالت شناور به من دست میده انگار تو آسمون هستم حتی چنباری هم موجودات بد ریخت اطرافم مشاهده کردم در این حالت که از شدت ترس… بیشتر »

محمد
مهمان
محمد

سلام چه طور چاکرا ریشه رو سریع فعال میشه کرد.بعد چه مدت تمرین چشم سوم کامل باز میشه با تشکر.

محراب
مهمان
محراب

سلام مجدد خسته نباشین استاد پاسختون رو دریافت کردم اما برام خیلی عجیب هس که من به این تجربه ماورایی رسیدم چون گفتین سال ها زمان میبره من ۱۷ سال دارم و در دوران ۱۵ سالگی فرافکنی رو تمرین میکردم ولی فقط چن بار این کار رو کردم و زیاد انجام ندادم و همچنین در مورد چشم سومم هم کاری انجام ندادم به نظرتون من در زمینه ادامه بدم بهتره یا خیر چون گاهی اپقاتم رویا هایی رو میبینم که به حقیقت میپیونده و این نشان از پر قدرتی چاکرای آجنا هست استاد هم اکنون هم تجربه فرافکنی خودبع خودی… بیشتر »

سعيد
مهمان
سعيد

سلام کريستال کوارتز رو چشم سوم چه تاثيري داره؟

رفتن به نوارابزار