آموزش پرواز روح یا برون فکنی کالبد اختری

آموزش پرواز روح

آموزش پرواز روح یا برون فکنی کالبد اختری

جلسه اول آموزش پرواز روح

مجموعه آموزش پرواز روح يا برون فکنی کالبد اختری سايت، در قالب چندين درس ارائه می شود. در اين مجموعه آموزشی، علاوه بر آشنايي با مباحث تئوری اين پديده، به طور عملی و گام به گام نحوه برون فکنی کالبد اختری نيز آموزش داده خواهد شد.

آموزش ها شامل بررسی تک تک عوامل مهم در پرواز روح (از پرورش تمرکز فکر تا کار بر چاکراها) می شود.

جلسه اول: آشنايي با پديده پرواز روح و پاسخ به سوالات پيرامون آن

شايد واژه پرواز روح رو شنيده باشيد و براتون سوال شده باشه که آيا ما قادر هستيم که قبل از مرگ چنين پديده ای رو تجربه کنيم؟

اصلا اين پديده چگونه صورت می گيرد؟

در طی اين پديده، پس از تحريک مراکز اصلی و فرعی کالبد انرژيکی مون، جسم ثانويه ای رو ساخته و کالبد اختری ما به همراه آگاهی ما وارد اون جسم می شه.
اين که روی کلمه آگاهی تاکيد کردم به اين خاطره که ما هر شب در هنگام خواب هم اين پديده رو تجربه می کنيم ولی چون آگاهی ما با اين فرآيند همراه نشده، بنابراين متوجه برون فکنی هايي که هر شب به طور خودکار انجام می ديم نمی شيم.

 

پرواز روح

 

– فرق خواب و برون فکنی با مرگ ؟

در هنگام مرگ هم کالبد انرژيکی ما به شدت تحريک می شه و خودش رو آماده ورود برون فکنی و انتقال آگاهی ما می کنه. با اين تفاوت که ارتباط انرژيکی بين کالبد فيزيکی و کالبد اختری برای هميشه از بين می ره.

اين رابط به طناب نقره ای رنگ نام داره، امتدادی از جسم انرژی ماست که بين کالبد فيزيکی ما و کالبد اختری ارتباط برقرار می کنه. همچنين آگاهی ما در هنگام مرگ کاملا جسم فيزيکی رو ترک می کنه.

اين در حالی هست که در پرواز روح، آگاهی ما در جسم فيزيکی ما هم حضور داره. به همين دليله که اگه در حين برون فکنی و يا خواب شبانه، کسی ما رو بيدار می کنه، سريعا به جسممون بر می گرديم.

– ممکنه که در پرواز روح اتفاقی بيفته که اين طناب نقره ای پاره بشه و ما مرگ رو تجربه کنيم؟

چنين چيزی غير ممکنه.افرادی بودند که حتی به قصد سعی در پاره کردن اين طناب انرژيکی داشتن ولی موفق نشدن. همچنين شما به راحتی می تونيد به دور ترين فضاهای عالم سفر کنيد ولی هيچ اتفاقی برای اين طناب نيفته.

اگر قرار بود که به اين راحتی اين طناب آسيب ببينه در اين صورت بايد مدت ها پيش در طی خواب شبانه اين اتفاق رخ می داد.

– پس يعنی پرواز روح خطری نداره؟

پرواز روح تفاوتی با خوابيدن نداره. جز اينکه اولی به صورت هوشيار و دومی به صورت ناآگاهانه رخ می ده. اگر خواب برای ما خطری نداره، برون فکنی هم همين طور.

البته خيلی بايد مواظب ورودی های اطلاعاتی در حين پرواز روح باشيد. در واقع ممکنه اطلاعات معنوی رو دريافت کنيد که تصور کنيد بخشی از حقايق الهی هستند که چنين نيست.

– فرق پرواز روح با رويابينی آگاهانه چيه؟

بسياری از افراد هر چند که اين دو پديده رو مشابه هم می دونن ولی تفاوت های بسياری با هم دارن. در رويابينی آگاهانه ما تنها به درون ناخودآگاه خودمون سفر می کنيم. وقايعی که تجربه می کنيم تنها زايده ذهن و تخيل ما هستند. حتی موجوداتی که فکر می کنيم در طی رويابينی واقعی به نظر می رسن تنها نمادی از پيام های ناخودآگاه ما هستند.

ولی در پرواز روح، همون طور که گفته شد، ما آگاهی مون رو به خارج از جسم فيزيکی انتقال می ديم. بنابراين، جهان ها و موجوداتی که با اونها رو به رو می شيم ماهيت واقعی و جدای از هويت ما دارند. بنابراين اين دو پديده، سفری هستند در خلاف جهت همديگه. يکی شون ما رو به درون و ديگری ما رو به دنيای بيرون هدايت می کنه.

 

پرواز روح

 

– فوايد پرواز روح؟

شايد مهمترين فايده اون، رويارويي با تجربه ای مشابه مرگه. بيشتر کسانی که پرواز روح رو تجربه کردن و خودشون رو جدای از جسم فيزيکی شون ديدن، باوری جديد نسبت پديده مرگ پيدا کردن. در واقع ترس از زنده نبودن و مردن در اين افراد تا حد زيادی از بين رفته. پرواز روح شايد بهترين گواهی باشه برای وجود جهانی پس از مرگ.

فايده ديگه اون دستيابی به اطاعاتی هست که شايد نتونيم به راحتی در دنيای فيزيکی به اونها دست پيدا کنيم. در واقع می شه از پرواز روح به عنوان راهی برای تجربه دست اول معنويات و آغازی بر سفر بعد روحی مون استفاده کنيم.

– امکان ارتباط با روح مردگان و اينکه آيا موجب ترس ما نمی شن؟

گاهی روح خود افراد متوفی با ديدن تجربه برون فکنی شما به پيشتون می يان و يا اينکه خودتون می تونيد تحت شرايطی در طی سفر روحی تون، با اونها ملاقات کنيد.

اما به هيچ وجه نترسيد. ميزان واکنش پذيری عصبی ما در هنگام بيداری با حالت رويابينی و پرواز روح خيلی فرق داره. حتما همه شما کابوس های زيادی رو تو خواب هاتون ديديد ولی هيچ کدومشون به قدری شما رو نترسونده که برای مثال منجر به ايست قلبی و حوادث ناگوار ديگه بشه.

در واقع ما در طی خلسه و يا امواج مغزی پايين، که برای رويابينی يا پرواز روح مناسب هستند، ظرفيت بيشتری برای تجربه صحنه های ناگوار داريم. در واقع تحريک پذيری اعصاب ما تا حد زيادی کاهش پيدا می کنه. ولی در هنگام بيداری، تجربه هر کدوم از اون کابوس ها يا صحنه های ناگوار می تونه آسيبهايي شديدی رو به دليل بالا بودن تحريک پذيری اعصاب به ما بزنه.

بنابراين اين ترس شما در حالت بيداری کاملا طبيعيه ولی هنگام پرواز روح، نسبت به خيلی از اين صحنه های ناگوار بی اهميت و خونسرد باقی می مونيد.

– آيا می شه موقع پرواز روح، خونه همسايه رو سرک کشيد؟

آآآآآ…. در هر صورت نبايد چنين کاری رو کنيد. تجسس در هنگام پرواز روح اگرچه گاهی اوقات موفقيت آميزه ولی بيشتر مواقع به خاطر ماهيت منفی اين نيت شما، ممکنه به جهان های پست و منفی جذب بشيد و در اونها تجربه های ناخوشايندی رو تجربه کنيد.
در واقع، قوانين دنيای روحی بسيار سخت گيرانه تر از قوانين دنيای فيزيکی ما هستن. بنابراين بايد خيلی مراقب نيت ها و خواسته هاتون در هنگام پرواز روح باشيد. چون در عوالم روحی، شبيه شبيه رو سريعا جذب می کنه.

بنابراين افکار و نيت پاک داشته باشيد تا جذب تجربه های پاک و مثبت بشيد و از سفر معنويتون لذت ببريد.

می دونم سوالای زيادی رو در ذهنتون داريد…در طی جلسات آموزش، سعی می کنيم که به تک تک اونها پاسخ بديم. اين جلسه رو همين جا به پايان می رسونيم و در جلسه بعد به اصول پايه ای تمرينات پرواز روح خواهيم پرداخت.

 

جلسه دوم آموزش پرواز روح

آشنايي با اصول مهم در پرواز روح

پرواز روح يا برون فکنی کالبد اختری بسيار پيچيده تر از رويابينی آگاهانه بوده و نياز به پرورش يک سری توانايي های ذهنی، جسمی و انرژيکی داشته و که بايد حدوداً از چند ماه تا چند سال روی آنها کار شود و سپس به خود پرواز روح اقدام شود.

سه پايه اصلی مهم و انکار ناپذير در پرواز روح:

۱- تمرکز فکر بسيار بالا
۲- وانهادگی جسم به صورت پيشرفته
۳- مهارت کامل بر گردش انرژی در بدن و گشايش همه چاکراهای اصلی و فرعی بدن

استادی در هر سه مرحله فوق برای داشتن يک تجربه واقعی برون فکنی، حياتی است. اگر کسی بدون مهارت در هر يک از موارد فوق، اصطلاحاً موفق به پرواز روح شد در اين صورت تنها رويابينی آگاهانه انجام داده و برون فکنی رخ نداده است.

يادگيری وانهادگی بدن نيازمند زمان طولانی نيست و در طی چند روز تا چند هفته نيز می توان آن را ياد گرفت. بخش گشايش چاکراهای جسم انرژيکی ما حدوداً به چند ماه تمرين نياز دارد و آن هم زمان طولانی محسوب نمی شود.

تنها بخش تمرکز فکر است که ممکن است در بهترين حالت از چند ماه تا چند سال طول بکشد. بنابراين لازم است که توجه خاصی به آن کرده و زمان زيادی را صرف آن کنيم.

تمرکز فکر تنها متوجه ساختن آگاهی در جهت خاص و موضوع خاص نيست. در هنگامی که خواب هستيم هم ما به چيزی فکر نمی کنيم ولی تمرکز فکر محسوب نمی شود. در واقع بايد قادر باشيم که هنگام به خواب رفتن هم هوشيار بوده و ذهن خود را بيدار و متمرکز نگاه داريم. اين بخش سخت تر از بخش متوجه سازی آگاهی به يک شیء يا موضوع خاص است.

البته راه ميانبری هم برای داشتن پرواز روح سريع تر هست و آن از طريق رويابينی آگاهانه است.

در واقع هنگامی که در خواب آگاه شديم، تمام صحنه های موجود در رويا را به طور ارادی حذف کرده و خود را در جسم خود می بينيم. سپس با افزايش ارتعاشات جسم انرژی (که در هنگام خواب بسيار سيال تر از زمان بيداری هستند)، جسم ثانويه را توليد کرده و آگاهی خود را به داخل آن انتقال می دهيم.

در واقع در اين روش نيازی به پرورش تمرکز فکر نداريم زيرا امواج مغزی ما در حالت رويابينی در سطح پايينی قرار داشته و تمرکز فکر بسيار راحت است. جسم ما هم که چون در حالت خواب است بنابراين کاملا ريلکس است و نيازی به ريلکس کردن مجدد ندارد. همچنين در اين حالت، چاکراهای ما گشاده هستند و سياليت انرژی در آن بالا است و می توان به راحتی آن را با نيروی فکر هدايت کرد.

تنها در صورتی که بخواهيم از بيداری کامل وارد حالت برون فکنی کالبد اختری شويم لازم است که تمرينات چند ماهه تا چند ساله پرواز روح (يعنی پرورش تمرکز فکر، فعال سازی چاکراها و وانهادگی بدن) را به طور روزانه و مستمر انجام دهيم و چاره ديگری نداريم.

تمرين اين بخش:

آشنايي با خلسه سبک و ريلکس مقدماتی بدن

سعی کنید بدن خود را از پایین به بالا و از تک تک عضلات ریلکس کنید و نفس های آرام و عمیق بکشید..

 

جلسه سوم آموزش پرواز روح

تجربه خلسه عميق

در اين جلسه قصد داريم که تمرين مراقبه (تصوير سازی ذهنی) را به همراه ريکلس کردن بدن ادغام کرده تا کم کم تجربه بيدار ماندن ذهن و به خواب رفتن جسم (که برای برون فکنی ضروری است) را تجربه کنيد.

يکی از موانع پرواز روح (و همچنين رويابينی آگاهانه)، به خواب رفتن ذهن قبل از خوابيدن جسم است. در واقع اين اتفاقی است که هر شب رخ می دهد. اما برای برون فکنی نياز داريم که ذهن ما تا آخر عمليات، هوشيار بماند تا فلج عضلات را تجربه کنيم.

رسيدن به اين مرحله نيازمند تمرينات طولانی است.

در ابتدا ذهن عادت ندارد که ديرتر از بدن به خواب رود و آن به دليل ايجاد چنين عادتی است که ما در طول عمرمان ايجاد کرده ايم. بنابراين بهتر است که کم کم سعی کنيم تمرين ايجاد فلج عضلات (به خواب رفتن بدن و بيدار ماندن ذهن) را در خود تبديل به عادت کنيم و همواره هوشيارانه وارد مرحله خواب شويم. اين حالت با روش مستقيم ورود به روياهای آگاهانه اندکی مشترک است.

عادت دادن ذهن برای بيدار ماندن و ورود به مرحله فلج عضلات، گاهی به چند ماه تمرين نياز دارد.

در طی تمرين اين جلسه ممکن است که وارد روياهای آگاهانه شويد ولی هر بار که چنين اتفاقی افتاد، تمام صحنه های رويا را در ذهن خود محو کنيد و اجازه دهيد که در خلاء ذهنی خود و در حالت تمرکز باقی بمانيد.

قصد ما ورود به روياهای آگاهانه نيست بنابراين هر چند که ممکن است وسوسه شويد آنها را دنبال کنيد ولی به طور عمد، از آنها فاصله بگيريد و سريع آنها را محو کنيد و در رختخواب يا صندلی خود باقی بمانيد. البته با تمرين اين جلسه قرار نيست پرواز روح هم انجام دهيم. زيرا مقدمات و تمرينات بسياری برای انجام کامل برون فکنی باقی مانده است.

پس هدف از تمرين زير چيست؟

فعلا هدف، تنها رسيدن به حالت خلسه عميق و بيدار نگه داشتن ذهن و فلج عضلات است… همين.

اين که چگونه متوجه شويم به اين حالات رسيده ايم يا خير، در انتهای تمرين توضيح داده شده است.

 

برون فکنی کالبد اختری

 

تمرين اين جلسه:

پس از چند ساعت خواب، بيدار شويد و حتما بر روی يک صندلی بنشينيد. اگر بر روی زمين دراز بکشيد در اين صورت حتما بدون شک خوابتان خواهد برد. دليل بيدار شدن پس از چند ساعت خواب اين است که ذهن شما کمی استراحت کرده و در اثر خستگی به خواب نرود (وگرنه به دليل ظهور سريع امواج تتا که برای رويابينی اهميت دارد، نيست). البته آن قدر هم هوشيار نباشيد که نتوانيد دوباره به خواب رويد.

طوری بر صندلی بنشينيد که اعضای بدن شما کاملا امکان استراحت را داشته باشند ولی سر شما به جايي تکيه داده نشده باشد.

پس از کشيدن نفس های عميق، بدن خود را از پا گرفته تا سر، مرحله به مرحله ريلکس کنيد. برای ريلکس کردن، چند ثانيه عضلات پا را منقبض کرده و در آن حالت نگه داريد و سپس رها کنيد… همين طور به ترتيب، عضلات ران، شکم، پشت، سينه، دست ها، شانه، گردن، صورت و پشت سر….

در آخر نيز کل بدن خود را منقبض کنيد و سپس رها کرده و اجازه دهيد که کاملا وانهاده شود. حتی يک جای تنش هم در بدن شما باقی نماند و به طور ۱۰۰% وانهاده و ريلکس شده باشيد.

مرحله ريلکس بدن، بسيار بسيار مهم است. بنابراين تا آنجا که می توانيد بر اين قسمت وقت بگذاريد. هنگامی که جسم ما وانهاده باشد، ذهن نيز آسان تر متمرکز شده و سريع تر وارد خلسه می شود.

سپس، تمرين تصويرسازی ذهنی که در جلسات قبل آموختيد را انجام دهيد. يک شیء که در فضای خانه تان است را مرحله به مرحله تصويرسازی کنيد و سعی کنيد آن را همانطور که هست در ذهن خود مجسم کنيد. در حالت ورود به خلسه، ذهن ما کمتر دچار حواسپرتی می شود اما به هر حال اگر حواستان پرت شد، سريعا دوباره تصويرسازی ذهنی خود را ادامه دهيد.

کم کم وارد حالت خلسه می شويد. از نشانه های آن، کاهش تعداد تنفس و عميق تر شدن است. همچنين رفته رفته جسم خود را احساس نمی کنيد و يا کمتر حس میکنيد. هر چه قدر که می گذرد، عمل تصويرسازی ذهنی، آسان تر شده و حتی ممکن است آن را با وضوح بيشتری ببينيد.

تا اينجا در مرحله امواج مغزی آلفا هستيد و خلسه آرامش بخش را تجربه می کنيد.

اگر خوابتان نبرد و يا حواسپرتی شما را از تصويرسازی ذهنی غافل نکرده باشد، کم کم پس از چند دقيقه وارد امواج مغزی تتا می شويد. در اين حالت عضلات شما بی حرکت و سنگين می شوند و حتی اگر بخواهيد هم نمی توانيد آنها را تکان دهيد (دليلی هم ندارد که بخواهيد آنها را تکان دهيد).

از اينجا به بعد بايد کمی مراقب باشيد….

کم کم توهم های واضح شنيداری و بينايي به سراغ شما می آيند (به دليل ظهور امواج تتا) و ممکن است صداهايي را به طور واضح بشنويد و برای مثال کسی شما را صدا کند….اين ها صدای ارواح و جن نيست. بلکه تنها توهم های مربوط به ورود به امواج عميق تر مغزی هستند و بهتر است به آنها توجهی نکنيد.

همچنين ممکن است حس کنيد کسی به شما ضربه می زند و يا اينکه قادر هستيد با چشمان بسته خود، اتاقتان را ببنيد که باز هم تنها توهم ذهنی هستند و بخشی از رويا هستند. به هيچ وجه تمرکز فکر خود را از تصويرسازی ذهنی به سمت اين چيزها معطوف نکنيد و سريعا آنها را محو کنيد.

اگر حس کرديد که وارد روياهای آگاهانه شديد و از صندلی خود بلند شده ايد و يا مثلا در جنگلی هستيد باز هم سريع آن تصوير را از بين ببريد و خواهيد ديد که همچنان بر روی صندلی هستيد.

پس از چند دقيقه ممکن است احساس لرزش و ارتعاش را در بدن خود حس کنيد که مربوط به جسم انرژيکی شماست و آماده برون فکنی است. فعلا قرار نيست که برون فکنی انجام دهيم بنابراين تمرين را تا همين مرحله متوقف کنيد و به هيچ وجه چاکراهای خود را تحريک نکنيد. قبل از پرواز روح کامل، چيزهای بسياری لازم است که تمرين کنيد. بنابراين تمرين اين جلسه را تا همين جا انجام داده و به رختخواب خود برگرديد.

اگر در دفعات اول، خوابتان برد و يا نتوانستيد تا مرحله آخر پيش برويد در اين صورت بايد بدانيد که اين امر کاملا عادی است. ۱۰۰% عادی…. به همين دليل، لازم است که اين تمرين را به طور مرتب تا چند ماه انجام دهيد تا نتيجه بگيريد. در طی اين چند ماه هم لازم است که بر بخش های ديگر مورد نياز پرواز روح (افزايش تمرکز فکر و کار بر چاکراها و کندالينی) کار کنيد.

نکته خارج از موضوع=

هر چند که لازم نيست که اين مسئله توجه کنيد ولی هنگامی که در حالت خلسه به تصويرسازی ذهنی مشغول می شويد و شیء مورد نظر خود را تجسم می کنيد، ممکن است حس کنيد که بر چشم سوم شما (پيشانی بين دو ابرو) فشار می آيد و يا انواری را به صورت خيلی سريع و گذرا (مانند رعد و برق) تجربه می کنيد.

در حالت خلسه و خواب، انرژی بسياری وارد چشم سوم می شود (به دليل از بين رفتن موانع ذهنی و افزايش سياليت انرژی) که با تمرين تصويرسازی ذهنی، اين انرژی بيشتر از قبل وارد اين چاکرا می شود. بنابراين اين تمرين می تواند به نوعی به منظور باز کردن چشم سوم نيز به کار رود. به طوری که حالت فوق (ديدن فلشی از نور برای کمتر از يک ثانيه و ارتعاش چشم سوم) ممکن است در طی روز و در هنگام بيداری، بدون آنکه عمل تصويرسازی ذهنی را انجام دهيد، رخ دهد.

البته هدف ما در اين جلسات، رسيدن به چنين چيزی نيست بنابراين سعی کنيد خيلی هم به آن فکر نکنيد و خود تمرين برايتان مهم باشد.

 

جلسه چهارم آموزش پرواز روح

آشنايي با موجودات غير فيزيکی در هنگام پرواز روح

در اين جلسه تنها به بحث تئوری پيرامون موجودات غير فيزيکی که در پرواز روح با آنها رو به رو می شويم می پردازيم.

در جلسات بعد، روش محافظت خود در برابر آنها و نيز کمک خواستن از برخی ديگر، آورده خواهد شد.

بر خلاف رويابينی آگاهانه، موجوداتی که در پرواز روح با آنها رو به رو می شويم، حقيقی بوده و ماهيتی جدا از ذهن ما دارند. در واقع اين موجودات در حالتی که ما برون فکنی نمی کنيم نيز به طور مستقل زندگی می کنند. منتها اين ما هستيم که پس از خروج از بدن، به دنيای آنها وارد می شويم.

موجودات غير فيزيکی که ما در هنگام سفر پرواز روح با آنها رو به رو می شويم به چند دسته تقسيم می شوند:

۱- موجودات متعلق به جهان های پست با ارتعاشات پايين

غالب اين موجودات، از همان ابتدای برون فکنی، سعی در مزاحمت در انجام موفق آميز عمل ما می شوند. برای مثال ممکن است در حين فعال سازی چاکراها، در مسيرهای انرژيکی ما مداخله کرده و مانع از عبور انرژی کندالينی به چاکراهای فوقانی شوند.

همچنين ممکن است در هنگام فلج عضلات و نيز پس از خروج از جسم، با چهره های وحشتناکی از اين موجودات مواجه شويم.

ممکن است شما نيز با موجوداتی از دسته جهان های پست مشابه اين تصاوير و يا کاملا متفاوت مواجه شويد.

در اولين دفعات پرواز روح، هميشه مراقب بودم که سپر دفاعی را ايجاد کنم. ولی پس از چند بار برون فکنی، با خودم گفتم ديگر نيازی نيست چنين کاری را انجام دهم. اصلا شايد اين موجودات به سراغم نيايند.

ولی متاسفانه بعد از آنکه از جسم خود بيرون آمدم و در فضای اتاق کمی راه رفتم، موجودی سياه رنگ و بسيار قد بلند با چشمانی قرمز و سری کلاه مانند را در مقابلم ديدم.

اين موجود، ظاهرا موجود معروفی در جهان های روحی است و اصطلاحا به آن shadow-hood گفته می شود.

هر چند که اين موجود، رفتاری بسيار آرام و صبورانه داشت ولی به دليل زير، بهتر است که از آنها دوری کرد:

اين موجودات شديدا انرژی های ما را می بلعند و بدين ترتيب از ما تغذيه می کنند. همچنين با ايجاد ترس و وحشت در ما، مانع انجام سفری لذت بخش در عالم روحی می شوند. با از دست رفتن انرژی چاکرای ما توسط آنها، فورا به داخل بدن خود کشيده شده و احساس خستگی خواهيم کرد.

موجودات سياه رنگ مشابه تصوير، در عوالم روحی بسيار هستند و همه آنها متعلق به دسته گيرنده انرژی نيستند و می توانند به دسته های ديگری که در زير اشاره می شود تعلق داشته باشند.

۲- جن های معمولی

جن ها از نزديک ترين موجودات غيرفيزيکی به ما هستند. حتی گاهی در رويابينی آگاهانه هم به راحتی به در ذهن ما وارد شده و با ما ارتباط بر قرار می کنند.

گاهی جن ها را با موجودات پست با ارتعاش پايين اشتباه می گيرند. هر چند ممکن است که شکل ظاهری آنها شبيه هم باشند ولی جن ها تمايلی برای بلعيدن انرژی ما ندارند. ارتباط با آنها موجب خستگی ما نمی شود. صحبت با آنها بسيار دلنشين و حکمت آموز است.

تا به حال تجربه زيادی در مورد رويارويي با شياطين نداشتم و جن هايي که در پرواز روح در داخل خانه ام ديده ام، جن های معمولی و بی آزار بودن. در داخل چشمان همه آنها، نوعی حس شعف ديده می شود. همچنين رفتار آنها کمی کودکانه و شوخ طبعانه است. آنها تشنه محبت انسان ها به آنها هستند. به همين دليل کمی ترحم انگيز به نظر می رسند.

يک بار، يک جن مونث را در فضای خانه ام ديدم و با او صحبت کردم. مکالمه بين من و او خيلی کوتاه بود و طوری گرم و محبت آميز صحبت می کرد که انگار سال هاست که مرا می شناسد.

معمولاً اين جن ها نه تنها بی آزار هستند و بلکه می توانند دوستان خوبی نيز برای ما باشند.

۳- جن های حمله کننده

اين جن ها از موذی ترين موجوداتی هستند که ممکن است با آنها رو به رو شويم. آنها می توانند در کنار موجوداتی که در ابتدای برون فکنی موجب اختلال در انجام عمل ما می شوند، حضور داشته باشند.

رفتارها آنها با خانم ها و آقايانی که پرواز روح می کنند متفاوت بوده ولی در هر صورت آزار دهنده هستند. آنها ممکن است تعارض های غير اخلاقی، ايجاد رعب و وحشت و حتی حمله به بدن اختری افراد را انجام دهند.

افراد مورد هدف می توانند حس خفيف درد را به صورت افزايش ارتعاش انرژی در محل درد که کمی آزار دهنده است حس کنند. با اين حال، جسم فيزيکی آنها کاملا ايمن است.

طبق مشاهدات شخصی ام، آنها معمولا چهرهای خيلی خوفناکی ندارن و تنها رفتارهای راديکالی و خشونت آميز و تحقير کننده از خود بروز می دهند.

۴- شياطين

هر چند بسيار کم با آنها مواجه شدم ولی آنها نيز چندين رفتار را از خود بروز می دهند:

الف) گاهی در حالتی بسيار ملايم و مهربان ظاهر شده و سعی در کمک کردن و نصيحت کردن ما بر می آيند. اما چيزی که در انتها برداشت می شود، گمراهی محض است. بنابراين بهتر است که گول ظاهر دلفريبانه آنها را نخوريد و از آنها نيز دوری کنيد.

يک بار يکی از آنها خودش را به من رساند و کمی رفتارهای شوخ طبعانه داشت. مکالمه ای را با من داشت که متاسفانه خيلی چيزی پس از بازگشت به بدنم در ذهنم نبود. موقع مکالمه، اون کلاهش را برداشت و وقتی ديدم چشمای اون پر از غم و نااميدی هست، کمی خجالت کشيد و درباره اون کلاه رو روی سرش و چشماش کشيد. به خاطر برخی رفتارهای عجيبش مجبور شدم که از او فاصله بگيرم.

ب‌) برخی شياطين، موجوداتی بسيار متکبر و غيرقابل پيش بينی هستند و در بسياری اوقات موجب غافل گيری ما می شوند. گاهی هم به طور علنی، رفتارهای خشونت آميزی را به ما معطوف می دارند که تنها چکيده ای از نفرت آنها به ما است. يک بار در عالم روحی در حال گذر از کوچه ای بودم که ناگهان شياطينی پاره های آتش به من و اطرافيانی که در اونجا حضور دارن پرتاب می کردند.

۵- راهنماهای معنوی ما
راهنماهای ما در سفر پرواز روح می تواند از هر نوع موجوداتی باشند. فرشته….جن…ساير موجودات عوالم ديگر و حتی انسان های متوفی و گاهی روح افراد زنده که به درجات بالای معنوی رسيده و قادر اند در پرواز روح به ما در مورد مسائل مادی و معنوی راهنمايي رسانند.

تا به حال فقط دو نوع راهنما را در حالت برون فکنی ديده ام: يکی که ظاهرا جن هست (شکل زير) و دو نفر انسان. تاکنون در مورد مسائل بسيار حياتی در زندگی از آنها کمک گرفته ام و عمل به توصيه های آنها بسيار سودمند بوده است.

اين راهنماها حتی در هنگام ابتدای پرواز روح هم به ما کمک می کنند تا بهتر بتوانيم از جسم خود خارج شويم. همچنين ارتباط با آنها می تواند از بسياری از خطرات اين سفر معنوی بکاهد. علاوه بر آن، معمولاً ما را به چيزهايي نشان میدهند که فايده دنيوی و معنوی برايمان داشته باشد.

۶- ارواح

هر چند که تا به حال در طی برون فکنی با ارواح ارتباطی نداشته ام و آنها را نديده ام ولی برخی ديگر از افراد، هم با ارواح مردگان و هم با ارواح کسانی که خوابيده اند و به طور غيرآگاهانه وارد جهان های ديگر شده اند، ارتباط داشته اند.

هر چند ملاقات با آنها در جهان هايي با ارتعاشات خاص صورت می گيرد ولی کسانی بوده اند که ادعا کرده اند ارواح بستگان فوت شده خود را در داخل منزلشان در هنگام پرواز روح رويت کرده اند. اين ارواح معمولا از درجات روحی پايينی برخوردار هستند (البته استئنائا ممکن است ارواح افراد پاک نيز بنا به ماموريت خود و نيز کمک به ما به طور موقتی به جهان های پايينتر سفر کنند).

۷- موجودات عالی با ارتعاشات بالا مانند فرشتگان

اين موجودات هر چند که دارای ارتعاشات بسيار بالا بوده و متعلق به جهان های علوی هستند ولی می توانند به راحتی بنا به ماموريت خود به جهان های پست نيز سفر کنند. در واقع هر موجودی می تواند به دنياهای با ارتعاشات پايين تر خود سفر کند ولی برعکس آن ممکن نيست.

ارتباط با آنها می تواند راهگشای بسياری از مشکلات ما در زندگی دنيوی و معنوی ما باشد. با اين دسته از موجودات خيلی برخورد نداشته ام و اگر تجربه ای از آنها پيدا کردم حتما به اشتراک خواهم گذاشت.

 

پرواز روح

 

جلسه پنجم آموزش پرواز روح

همان طور که در جلسه دوم اشاره شد، يکی از اصول پايه ای پرواز روح (که در رويابينی ديده نمی شود)، کار بر چاکراهای اصلی و فرعی بدن است. در واقع ما قرار است که پس از ريکلس بدن و انجام تمرکز فکر، سيستم انرژیکی خود را فعال کرده تا به وسيله آن، جسم ثانويه انرژيکی از طريق يکی از چاکراها (معمولا چاکرای سوم) به بيرون از جسم فيزيکی ما فرستاده شده و ما پس از انتقال آگاهی و کالبد اختری به داخل آن، موفق به پرواز روح شويم.

اگر چاکراهای ما فعال نباشند در اين صورت ساخت چنين بدن انرژيکی محال است. وجود هر گونه موانع انرژی در ناحيه بدن انرژی (خصوصا در چاکراهای اصلی و فرعی بدن) مانع از برون فکنی موفق ما می شود.

همچنين فعال بودن چاکراهای بدن بدين دليل ضروری است که قرار است پس از تجربه برون فکنی، انرژی مورد نياز برای تغذيه کالبدهای ما در بيرون از بدن، از طريق طناب نقره ای، به وسيله همين چاکراها تامين شود. اگر ميزان فعاليت آنها پايين باشد در اين صورت يا کيفيت تجربه برون فکنی پايين بوده و تصاوير، محو و غير شفاف هستند و يا خيلی زود دوباره به کالبد فيزيکی خود باز می گرديم.

در هنگام پديده تجربه نزديک به مرگ نيز، چاکراهای ما به شدت فعال می شوند و آماده برون فکنی کالبد اختری برای پذيرش آگاهی ما و مرگ دائمی هستند (البته تفاوت آن با مرگ اين است که با مردن، طناب نقره ای برای هميشه پاره شده و ديگر ارتباط تغذيه ای بين بدن انرژی ساخته شده و چاکراهای بدن به طور کامل قطع می شود. به همين دليل پس از چند روز، کالبد انرژيکی افراد متوفی يا مرده، متلاشی می شود. همين طور بقيه کالبدهای اوليه آن).

و اما تمرين اين جلسه:

تمرينات فعال سازی چاکراهای بدن انرژيکی سايت به دو دسته تمرينات مقدماتی و پيشرفته تقسيم می شوند. در تمرين مقدماتی، پاک سازی چاکراهای اصلی به طور ملايم توسط نور سفيد رنگ (که از تاج سر وارد می شود) صورت می گيرد. در جلسات بعد، در مورد تمرينات پيشرفته فعال سازی چاکراهای اصلی و فرعی و بيداری کندالينی صحبت خواهد شد.

لازم به ذکر است که منظور از فعال سازی چاکراها در مبحث پرواز روح، تنها چاکراهای مربوط به بدن انرژيکی (کالبد دوم) است. همان طور که می دانيد ما دارای هفت بدن هستيم و هر کدام از آنها (به جز کالبد فيزيکی) دارای ۷ چاکرای مجزا هستند.

دقت کنيد که محل چاکراها در آيين ها و مکاتب مختلف، متفاوت است. برخی آنها را تنها بر روی ستون فقرات و برخی در جلوی بدن می دانند. طبق کامل ترين تعاليم مربوط به چاکراها که در سيستم های انرژی درمانی پيشرفته نيز استفاده می شود، ما نه تنها در جلوی بدن، بلکه بر روی ستون فقرات نيز دارای چاکراهای اصلی هستيم (البته به جز چاکرای اول و هفتم که مثنی ندارند).

 

جلسه ششم آموزش پرواز روح

عمل بسيار مهمی که لازم است قبل از هر بار اقدام به برون فکنی کالبد اختری (ولو در حد تمرين) و همچنين رويابينی آگاهانه انجام شود، روش های دفاعی است. ما در فضای بی کران آفرينش تنها موجود ذی حيات نبوده و مسلما در جهان های موازی و غير موازی با ما، موجوداتی ذی شعور و جدای از گستره آگاهی ما در حال زندگی کردن هستند.

نمی توان گفت که تمام آنها رابطه ای دوستانه با انسان دارند و حتی بسياری از آنها طبق آموزه های اديان ابراهيمی و آيين های شرقی و حتی تعليمات غير الهی (نه ضد الهی) و شمنيسم ممکن است دارای درجاتی از خصومت با نوع بشر بوده و در سفرهای معنوی آنها اختلال ايجاد کنند.

اگر ما در امورات روزمره خود نيز دچار حملات مختلف روحی از طرف آنها (کمترين آنها وسوسه از طرف همزاد جنی برای گمراهی ما) می شويم پس در هنگام تجربه مسائل مربوط به حالات فراآگاهی و تجربيات عميق روحی مانند پرواز روح و رويابينی نيز مسلما دچار اختلال از ناحيه آنها خواهيم شد.

مثال های چنين حالاتی را بسيار شنيده ايد. برای مثال، استاد Pritchard در سال ۲۰۰۱ ماجرايي را از قول خود در مورد تاثير موجودات نامرئی بر روند برون فکنی کالبد اختری تعريف کرده است. او در حالی که تمام مقدمات مربوط به پرواز روح مانند ريلکس کردن بدن، پاک کردن ذهن از حواسپرتی و تحريک انرژی کندالينی را انجام داده بود متوجه شد که موجودی سياه رنگ در حال دستکاری سيستم انرژی او در ناحيه ابتدای مسير کندالينی است و اجازه نمی دهد که جريان انرژی مورد نياز برای پرواز روح در بدنش به حرکت در آيد.

از آنجا بود که با روشهای ايجاد سپر دفاعی توانست تا حد زيادی از دخالت های منفی موجودات نامرئی يا غير ارگانيک جلوگيری کند.

اما ايجاد اين روش سپر دفاعی چگونه است؟

حالات مختلفی برای ايجاد آن وجود دارد مانند:

بعد از ريلکس کردن بدن و تحريک کندالينی (که در جلسات بعد در مورد آن صحبت خواهد شد)، تصور کنيد که نوری پر ارتعاش و سفيد رنگ از ناحيه چاکرای هفتم وارد بدن شما شده و تک تک سلول های شما را مورد ارتعاش قرار می دهد و در نهايت از پاها خارج می شود. اين حالت موجب ايجاد سپری قوی در برابر حمله موجودات نامرئی و عدم تغذيه انرژی از شما توسط آنها می شود.

همچنين بسياری از موجودات پست از نور سفيد متنفر هستند و ديدن آن برای آنها مانند خيره شدن به نور خورشيد است که مسلما موجب آزار می شود. اين کار را قبل از خواب و رويابينی هم انجام دهيد زيرا اين موجودات همان طور که در بيداری و پرواز روح مزاحم ما می شوند در حالت خواب و رويا هم می توانند به راحتی به ما نفوذ کنند.

در اديان مختلف، ممکن است از حرزها و دعاها برای ايجاد سپر دفاعی استفاده شود. برای مثال در مسيحيت، از صليب و ذکر بخش هايي از انجيل و در اسلام می توان از آيه الکرسی و ۴ قل استفاده کرد. در يهوديت نيز علاوه بر ذکرهای مقدس، از نماد هايي چون رسم ستاره داوود با حرکات مخصوص بدن نيز استفاده می شود.

اينها موارد لازم برای قبل از اقدام به پرواز روح و رويابينی هستند که می تواند از ايجاد اخلالات موجودات نامرئی در بدو تمرين و همچنين در طول تجريات فرا آگاهی تا حد زيادی جلوگيری کرد.

اما پس از برون فکنی کالبد اختری و رويابينی چه؟ اگر در آن هنگام دچار مشکل شديم چه کار کنيم؟ اصلا چرا در هنگام رويابينی هم بايد روش های دفاعی را به کار برد؟ مگر همه روياها در ذهن ما تشکيل نمی شوند و حاصل تبادل اطلاعات با ناخود آگاه نيستند؟

طبق تجربيات رويابين های بزرگ (افرادی که بيش از ۲۰ سال تجربه رويابينی آگاهانه دارند) ما در خواب هم تنها نيستيم. درست است که بيشتر قلمروهای آن را توسط ناخودآگاه خود می سازيم و داخل ذهن ما است ولی آيا حتی در بيداری هم ذهن ما ۱۰۰% اطلاعات خودمان را پردازش می کند؟ خير…. وسوسه شياطين، الهامات فرشتگان نگهبان و توصيه های راه گشاي راهنماهای معنوی ما در هر ثانيه با ذهن ما کنش و واکنش دارد. اين ارتباطات در هنگام رويابينی (و همين طور پرواز روح) به شديد ترين حالت خود می رسد و به شکل واضح تر و تسهيل شده تری ديده می شود زيرا دنيايي که در آن قرار می گيريم بسيار سيال و روان و آماده شکل پذيری است.

گاهی در رويابينی آگاهانه با موجوداتی رو به رو می شويم که حتی اگر بخواهيم از آنها بگريزيم نيز امکان ندارد چون در قلمروی آنها قرار گرفته ايم. ما شايد بتوانيم قلمروی ذهنی خود را به راحتی در حالت رويابينی تحت تاثير قرار دهيم ولی ميدانی که آنها ايجاد کرده اند، منطقه ای است که ديگر تحت کنترل ما نيست و تنها ناخواسته يا خواسته به آنجا دعوت شده ايم. اين حالت هميشه منفی نيست و گاهی از طرف راهنماهای معنوی ما است.

(راهنماهای معنوی موجوداتی هستند که وظيفه ارشاد و راهنمايي دنيوی و روحی ما را (چه در بيداری، چه خواب و چه در هنگام پرواز روح و مرگ) بر عهده داشته و معمولا بايد از طرف ما دعوت شوند تا به راحتی بتوانند به ما کمک کنند و معمولا هيچ گاه کمکی را به ما تحميل نمی کنند)

ايجاد روش های دفاعی امکان اسير شدن در قلمروهای منفی را به شدت کاهش می دهد.

و اما ادامه بحث در مورد روش های دفاعی در هنگام رويابينی و پرواز روح:

هر چند که گفته می شود در هنگام مواجه با موجودات ناخواسته (اگر بخشی از ناخود آگاه ما نباشند) از روش هايي چون تغيير شکل به موجودی قوی تر و يا اراده ايجاد يک شمشير و سلاح دفاعی برای مبارزه با آنها استفاده کنيد ولی تجربه شخصی ام نشان داده که بهترين حالت مقابله با آنها، ايجاد عشق بدون قيد و شرط در داخل قلب و فرستادن اين انرژی عشق به آنها است.

اين کار نه تنها باعث افزايش ارتعاشات ما و ورودمان به جهان های متعالی تر می شود بلکه در اکثر مواقع موجب به زانو در آوردن آن موجود متخاصم می شود. حتی گاهی اگر آن موجود تسليم اين عشق نشود موجب می شود که سريع فرار کند همان طور که از نور سفيد فرار می کند.

هر چه قدر که عشق کمتر باشد، ترس چيره می شود و هر چه قدر هم که ترس بيشتر شد ارتعاشات ما پايين رفته و به جهان های پست منتقل می شويم و يا موجوداتی هم فرکانس خود را جلب می کنيم و آسيب پذير خواهيم بود.

روش ديگر که خيلی از آن استفاده می کنم فرار کردن است. مسلما اگر پای تعارض غير اخلاقی از جانب آنها در ميان باشد، فرستادن عشق به آنها همه چيز را حتی بدتر هم می کند. بنابراين می توان با اراده کردن به رفتن به مکانی جديد يا افزايش ارتعاشات و يا تحريک جريان کندالينی از آنها فرار کرده و به جهانی با ارتعاشات ملکوتی تر منتقل شويم.

در رويابينی اين کار ممکن است با تصور مکانی جديد ميسر باشد ولی در پرواز روح اين امر معمولا تنها با تغيير فرکانس و ارتعاشات ما است زيرا جهان هايي که به آن سفر می کنيم ذهنی نيستند و بر اساس ارتعاش تقسيم بندی می شوند. اگر در رويابينی به حالتی بر خورديم که نتوانيم صحنه جديد را ايجاد کنيم، می توانيم اين کار را با ادغام ايجاد تصوير ذهنی جديد و افزايش ارتعاش انرژی کندالينی انجام دهيم. زيرا آگاهی ذهنی به شدت تحت تاثير ميزان انرژی است.

اما گاهی پيش می آيد که ما مشکل حمله موجودات نامرئی را نداريم و همه چيز به ظاهر خوب پيش می رود. کسی کاری به ما ندارد و حتی با لبخند و حالت نصيحت گر به ما نزديک می شوند. اين حالت حتی از مورد حمله قرار گرفتن هم خطرناک تر است. زيرا تشخيص دوست و دشمن در اين حالت بسيار سخت است و به راحتی می توانند با زبان منطق و برهان و دليل ما را دچار انحرافات معنوی کنند.

برای مثال رهبران بوديسم مسلما در ميزان آگاهی ذهنی و کار با انرژی مهارت بسيار حيرت انگيزی دارند ولی دچار انحرافات عقيدتی بسيار آشکاری چون اعتقاد به تناسخ و حلول روح به جسم فيزيکی ديگر پس از مرگ و عدم اعتقاد به معاد هستند. مسلما هيچ موجود غير ارگانيکی نمی تواند به آنها حمله کند چون در کمتر از يک ثانيه آن را فروکش می کنند.

ولی آيا پيچيدگی شيطان همين قدر است؟ برای هر کس متناسب با درجه روحی اش، فريب روحی روانی متفاوتی وجود دارد. اگر موجودات نامرئی نتوانند با روش های حمله و دزديدن انرزی مانع ما شوند به راحتی می توانند با ايجاد انواع اعتقادات کاذب ما را دچار تزلزل شديد کنند. اما چاره آن چيست؟

استفاده از راهنمايان معنوی….اين راهنماها اجازه نمی دهند که هر باوری به ذهن ما وارد شود و يا با هر کسی در حالت رويابينی و پرواز روح ملاقات کنيم. در واقع با دعوت از آنها برای کمک به ما، سفر معنوی ما هم ايمن تر شده و از فيلترهای بسيار دقيقی خواهد گذشت.

علاوه بر اين می توان از آنها در حين تمرينات هم استفاده کرد. اولين تجربه برون فکنی ام با کمک راهنماهای معنوی ام بود. هيچ وقت آنها را نديده بودم و فقط قصد کردم که اگر وجود دارند بهم کمک کنند و چنان اثری بر پيشرفت تمريناتم گذاشتند که به هيچ وجه بدون وجود آنها امکان پذير نبود.

بنابراين چه در آغاز برون فکنی و رويابينی و چه در مراحل تجربه آنها، حتما راهنماهای معنوی خود را به سمت خودتان بخوانيد. تا آنها را صدا نکنيد جلو نخواهند آمد. ممکن است روزی بتوانيد با آنها در هنگام خلسه و رويابينی آگاهانه و پرواز روح نيز به طور رو در رو ملاقات کنيد. کمک خواستن از شخصيتهای مذهبی در همه اديان و آيينها در هنگام پرواز روح نيز امری رايج است بنابراين برای داشتن سفری امن، آنها را فراموش نکنيد…

 

جلسه هفتم آموزش پرواز روح

مراقبه پيشرفته به منظور برون فکنی کالبد اختری

مباحثی که در جلسات گذشته به آنها اشاره شد، تمرينات پايه ای سه عنصر مهم پرواز روح يعنی مراقبه، وانهادگی و کار با انرژی بودند. در اين جلسه و در طی مباحث بعدی، به تمرينات پيشرفته هر کدام از آنها اشاره می شود.

مراقبه پيشرفته

همانطور که قبلا اشاره شد، تمرکز فکر ۱۰۰% مهمترين کليد موفقيت در برون فکنی کالبد اختری است. در واقع اين بخش يکی از سخترين و زمان برترين مراحل آن است. به دليل داشتن ذهنی که مدام دچار حواسپرتی شده و در تجريبات روزانه غوطه ور می شود ايجاد حالت مراقبه در ابتدا کمی دشوار است.

تمرکز فکر نه تنها باعث تقويت ميدان الکترومغناطيسی بدن، بلکه موجب از بين رفتن مانع فکری بين چاکرای تاج و پرانا (انرژی حيات) شده و آن انرژی به راحتی می تواند وارد بدن شود و کالبد انرژيکی ما را شارژ کند.

گاهی ممکن است در طی مراقبه حس کرده باشيد که بدنتان بزرگ تر شده و به اندازه اتاق در آمده است و يا در مکانی بالاتر از جسم خود هستيد که اين ها نوعی شارژ بدن انرژيکی توسط پرانا (و نه کندالينی) و جدايي کالبد اختری بوده و حالت خروج از بدن (Out Of Body Experience) را ايجاد می کنند.

علاوه بر آن، با حفظ تمرکز فکر، امواج مغزی به سطوح پايين تری انتقال يافته و به حالت خلسه نزديک تر می شوند.
اما چگونه بتوانيم با توجه به زمان اندک خود و زندگی روزمره شلوغ در کوتاه ترين زمان (چند ماه يا بيشتر) قادر به ايجاد تمرکز فکر ۱۰۰% شويم؟ مسلما ما نمی توانيم مانند يک راهب در روز ساعت ها و برای سالها مراقبه کنيم تا به چنين درجه ای برسيم.

برای پرورش تمرکز فکر راه کارهای ساده ای در زير ارائه می شود که موجب نظم دادن به ذهن و انجام راحت تر تمرينات می شود:

اولين تمرين اين است که در روز حداقل نيم ساعت مراقبه بر جريان تنفس را به اين شکل انجام دهيد. کاغذ سفيد و بدون خطی را برداشته و اعداد ۱ تا ۱۰۰ را بر روی آن بنويسيد. سپس به هر عدد نگاه کرده و عمل تنفس را انجام دهيد و بيشتر حواستان به تنفستان باشد. اگر در طی آن حواستان پرت نشد، به سراغ عدد بعدی برويد. سعی کنيد افکاری که در آنها مکالمه وجود دارد و از نوع گفتاری است را از ذهن خود بيرون کنيد. اگر مثلا در هنگام نگاه کردن به عدد ۱۰ حواستان پرت شد و سرگرم گفتگو های درونی شديد در اين صورت دوباره به عدد يک برگرديد. وقتی آن ۱۰۰ تا تمام شد (که برای اين کار به چند ماه و گاهی چند سال تمرين نياز است) دوباره به عدد يک برگرديد و اين کار را آن قدر ادامه دهيد تا آن نيم ساعت تمام شود.

به اين شيوه ذهن به دليل وجود نظم عددی بهتر قادر به حفظ تمرکز است. زيرا برای مثال اگر به خود بگوييد که کل آن نيم ساعت را تمرکز می کنيد در اين صورت ذهن از همان ابتدا احساس بی حوصلگی و خستگی خواهد کرد. در واقع اعداد کمک می کنند که ذهن دارای نظم شده و انجام مراقبه به دليل وجود چهارچوب زمانی راحت تر است. فعلا حتما اعداد روی کاغذ باشند و آنها را در دلتان نگوييد.

نکته مهم ديگر اين که در مراقبه اصلی شاماتا، ريتم تنفس نبايد تغيير کند و همان ريتم طبيعی تنفس ما باشد. اما برای مراقبه مربوط به پرواز روح چون قرار است که به حالت خلسه و حالت خواب طبيعی بدن شويم، تنفس شما بايد اندکی عميق تر و طولانی تر از حالت عادی باشد. با اين کار ذهن سريعا آرامش می گيرد. علاوه بر آن، فلج عضلات رابطه مستقيمی با عمق تنفس ما دارد. هر چه قدر که عميق تر و به حالت تنفس هنگام خواب نزديک تر باشد، بعدها راحت تر می توان فلج عضلات را ايجاد کرد.

البته فعلا نيازی نيست که به حالت وانهادگی برويد و اين مراقبه را در حالت نشسته و … هم می توان انجام داد و فعلا هدف پرواز روح نيست چون اتفاق نخواهد افتاد و تنها قرار است تمرکز فکر را پرورش دهيم.

برای ساير اوقات روز نيز سعی کنيد تا آنجا که می توانيد از ميزان فکر کردن در فضای درونی بپرهيزيد و از فضای ذهن فاصله بگيريد. برای مثال اگر در هنگام پياده روی هستيد از مراقبه مخصوص به آن استفاده کنيد و تنها به قدم های خود مراقبه کنيد. حس فيزيکی برداشتن قدم ها و گذاشتن آنها روی زمين را احساس کنيد. اگردر حال غذا خوردن هستيد به ذهن اجازه ندهيد که به چيزهای ديگر فکر کند و مثلا به غذای داخل بشقاب نگاه کنيد. ذرات غذا چه رنگی هستند؟ چه اندازه ای هستند؟ فاصله آنها نسبت به هم چگونه است؟

يا اگر در مطب دکتر هستيد به جای نگاه کردن زير چشمی به اطرافيان و ايجاد قضاوت ذهنی در مورد آنها، تنها به اشياء مانند موزاييک کف مطب نگاه کنيد. چه رنگی است؟ چه نقش های محوی بر روی آنها قرار دارد؟ يا ساير اجسام. هر چند که اين حالت مراقبه تمرکز فکر نيست چون به بيش از يک چيز توجه می شود ولی حداقل به شما می آموزد که چگونه از گفتگوهای ذهنی فرار کنيد و اين کمک بسياری بزرگی به مراقبه اصلی ۳۰ دقيقه ای شما می کند.

هر فکر اضافی و حواسپرتی که به سراغ شما می آيد شما را يک قدم از پرواز روح دور می کند. بنابراين اين مسئله کم کم برايتان حياتی باشد که بتوانيد به نحو احسنت مراحل بالا را انجام دهيد. البته اگر در ماه های اول کمی نتايج مورد رضايت نبود به هيچ عنوان تعجب نکنيد. ترک عادت چندين ساله ذهن که همان حواسپرتی است به زمان طولانی نياز دارد. با هر بار مراقبه، شما به صورت خيلی عمقی و نامحسوس در حال تغييرات بسيار بزرگ در سيستم ذهنی و انرژيکی خود هستيد و ديدن نتايج بارز آن نياز به جمع شدن آن اثرات و گذشت زمان دارد.
در واقع شايد بعد از چند مدت ببينيد که خيلی تمرکز فکر شما تغيير نکرده ولی از لحاظ روحی روانی آدم جديدی شديد. چيزهايی که در گذشته شما را آزار می داد ديگر نگران کننده نيستند و به مشکلاتی که قبلا تصورش هم برای شما محال بود اکنون تنها به آنها لبخند می زنيد. ديگر دچار استرس و دلشوره نمی شويد.

اينها همان اثرات مراقبه شما بوده اند. اگر پرواز روح واقعی در هنگام مرگ رخ می دهد و مربوط به زمانی است که دنيا از دست ما می رود، پرواز روحی که ما به طور ارادی ايجاد می کنيم نيز در نتيجه دل کندن از اين دنيا و حفظ آرامش در هر شرايط نامساعد زندگی است.
موتوا قبل ان تموتوا. (بميريد قبل از آنکه ميرانده شويد).

اگر فکر می کنيد که هنوز چيزی در دنيا شما را آزار می دهد، در اين صورت يعنی شما در مراقبه کامل نشده ايد و پرواز روح هم اتفاق نخواهد افتاد. چون چيزهای آزار دهنده زندگی همان قدر به معنی حواسپرتی هستند که شنيدن شکستن يک بشقاب، همان. برای ذهن مراقبه گر، اين چيزها معنا ندارد و با اراده می تواند تحت هر شرايطی به حالت تمرکز فکر بازگردد.

 


برون­فکنی کالبد اختری ASTRAL PROJECTION این عنوان نوعی نامگزاری تفسیر دگرگونه از احساس خروج روح از بدن (OBE) است که در آن استنباط می­شود ساختاری به نام کالبد اختری از مجموعه دیگری به نام کالبد مادی جدا یا خارج می­شود و می­تواند در محیط خارج به سیر و سفر بپردازد. خروج کالبد اختری (یا کوکبی) و سفر آن از این مضمون حکایت می­کند که در بدن یک کالبد بسیار شفاف و نیمه مادی (در حد غیرمادی) به نام کالبد اختری (کوکبی یا ستاره­ای) هم وجود دارد که می­تواند مانند شبح از …

 

درباره ردای سیاه (ادمین):

تمرین کننده و نشر دهنده علوم روحی و روانشناسی (بیشتر)


 1. mohammadreza گفت:

  عالی بود ممنونم
  فقط من تا حالا جایی راجع به بخش سپر دفاعی و شیطان و فرشته و جن … نخوانده بودم
  واقعا اگر باشند جالب است سفری هیجانی ای در پیش داریم
  من بعد از دو ماه تمرین تازه تونستم جسم اختری ام رو از بدنم جدا کنم که خلی لذت بخش و جالبه
  اولین بار هم صدا هایی میشنیدم هنگام خارج شدن صدایی مثل تغییر فرکانس جالب بود
  وقتی از جسمم بیرون اومدم همه اطراف شفاف بود عالمی دیگه ای بود ترس تنهایی گرفتم و نتونستم خوب کنترل کنم
  ساعت ۴ صبح بود که انجام دادم ولی واقعا عالیه
  و اینکه خیلی سخته و تمرین زیادی نیاز داره موفق باشید

 2. حسین گفت:

  سلام استاد .من نزدیک یک سال هست که با کتاب دینامیک اختری کار کرم و انرژی رو در تمام نقات بدن حرکت میدم هم درچاکراهای فرعیو اصلیمشکلی که من دارم وقتی فرکانس عوض میشه و بدنم رو احساس نمی کنم و صداها و ارتعاشات رو حس میکنم و میخام به حالت خلسه برم تپش قلبم زیاد میشه و مانع از ورود ب حالت خلسه میشه .
  فکر کنم از تمرکز باشه.ممنون میشم راهنمایی کنید.
  سپاس از زحماتتون.

 3. ali moh گفت:

  دقیقا ننوشتی به چه صورتی بعد کسب این تواناییها واقعا به چه روشی میتوان بروفکنی کرد
  فقط موارد لازم جهت برونفکنی را توضیح دادید

  • admin گفت:

   این آموزش ادامه داره. بعدا تکمیل میکنم. هنوز فایلهاش آماده نشده

   • X گفت:

    سلام . استاد ارجمند از بچگی این توانایی رو دارم ولی همیشه بهم حمله میشه قبل بالا رفتن و بر میگردم . تو بیداری هم دور رو برم پره . تو روز روشن هم همش چشما دنبالمن . شبا راحتتر میبینم خاکین قدشون کوتاهه. ی سری فرشته های نگهبان رو صدا زدم با سپر های طلایی اومدن ی قوقایی شد . دیگه بعد اون نتونستم به حرف فرشته ها گوش کنم.ازم دور شدن اوضاع بدتر شد .شبا غذاهای خواب اور میخورم نبینم . اون حیونو انواع انرژی و اینا رو هم راحت میبینم ولی به چه درد میخوره . انواع انرژی درمانی هم بلدم ولی میخابی سپر از بین میره

 4. ali moh گفت:

  سلام وقتت بخیر
  از چند سال گذشته تمرینات تمرکزی داشتم و در طول روز بر روی اعمال و رفتارم مشاهده گر هستم وتمریناتی که در بالا گذاشتی با امادگی که قبلا داشتم و
  در این مدت که طبق ااین تمرینات عمل کردم بدون مشکل تمرین میکنم
  بنابراین از شما خواهشمندم هر چه زود تر روش درست برونفکنی را بفرمایید که اگر کسی مثل بنده امادگی داشت عمل کنه
  متشکرم در پناه حقیقت خداحافظ

 5. ali moh گفت:

  سلام خدا قوت
  در تمرین خلسه شبانه صوت خفیف و انرژی بخشی مثل اووووووووو در سرم میپیچد ایا بر روی این صوت تمرکز
  کنم ؟
  چون احساس کنم بروی این صوت تمرکز کنم موفق به برونفکنی
  میشوم ؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون

 6. اریو نیک پارسا گفت:

  سلام استاد ببخشی برای این تمرین با ید تمام چاکرا ها فعال باشه ؟؟؟؟

 7. حسین گفت:

  سلام
  با این متنی که نوشتید من دارم از ترس میمیرم مثل ازدیاد جن و…. راهی نیست که انها را نبینیم یا می تونیم انها را بزنیم و مقابله کنیم؟

  • admin گفت:

   سلام. دیدن اونها اجتناب ناپذیره و دنیای اختری پر از موجودات اختریه همون طور که دنیای فیزیکی پر از آدمهاست. کم کم با تمرین ترستون میریزه. برای محافظت هم قبل پرواز روح تمرینات دفاعی مثل تصور هاله بنفش و … رو انجام بدید تا مشکلی پیش نیاد.

   • حسین گفت:

    سلام ببخشید از کجا می تونیم این تصور هاله بنفش را یاد بگیریم

    • admin گفت:

     سلام تصور کنید در دایره تخم مرغی بنفش رنگ هستید. یعنی یک دایره بزرگ جسم شما احاطه کرده و رنگش بنفش براق هست. قرار نیست واضح اونو ببینید و فقط تصور وجودش کافی هست.

     • حسین گفت:

      ۱باید وقتی روحمون بیرونه این کار را بکنیم ؟

      ۲یعنی تصورش به تنهایی کافیه و حتما اتفاق می افته و از کجا بفمیم اتفاق افتاده؟

      با تشکر.

     • admin گفت:

      نه قبل تمرین اون رو تصور کنید. اگر هم در طی پرواز روح موجودات مزاحم رو دیدید باز هم اون رو تصور کنید.
      بله افکار در دنیای اختری به شدت به وضوح در میان و بنابراین تصور ساده شما از اون مساوی هست با خلق اون در عالم اختری

 8. حسین گفت:

  سلام
  من در آخرین تلاشم برای بیرون اومدن روح نفسم تنگ شد ضربان قلبم رفت بالا دست و پام لرزید و یک پام هم اومد بالا ولی باز بیرون نیامد
  دیگه باید چیکار کنم ؟

  • admin گفت:

   سلام. حس بالا رفتن ضربان قلب و تنگی نفس طبیعی هست و مربوط به ضعف چاکرای قلب میشه و باید بیشتر روی اون و چاکراهای دیگه تون کار کنید. دلیل اینکه کامل برون فکنی نکردید ممکنه به خاطر این بوده باشه که تمرکزتون به هم ریخته و مثلا به ضربان قلبتون فکر کردید و حواستون پرت شده و یا اینکه انرژی شما برای ساخت کالبد انرژیکی کافی نبوده.

 9. ali moh گفت:

  چند عمل را بفرمایید که جسم را خسته و ذهن را سرحال کند ؟
  من فهمیدم که برا برونفکنی حتما لازم ذهن هوشیار و جسمی خسته داشته باشیم

  • admin گفت:

   البته این پست هنوز ناقص هست و باید بعدا تکمیلش کنم چون این فقط مقدمات لازم برای برون فکنی هست. میتونید از روش ریلکس تدریجی عضلات استفاده کنید یعنی عضلات رو به ترتیب از پایین به بالا ریلکس کنید تا بدن دچار خواب آلودگی بشه. هر چه قدر ریلکسیشن شما عمیق تر باشه ذهن هم آگاه تر و هوشیار تر میمونه (برعکس تصور خیلی ها). برای حفظ تمرکز هم میتونید به ضربان قلب یا تنفستون و یا یک مانترا تمرکز کنید.

 10. اديب گفت:

  عرض سلام و خسته نباشيد خدمت شما استاد گرامي.دوتا سوال داشتم اول اينكه برون فكني از نظر دين مبين اسلام چكونه بيان شده ايا انجام اون مانعي نداره دوم اينكه بعد از خروج موجودات عجيبي را ميبينيم وافعا ترس بر انگيزه و اينكه بترسيم سريع از كالبد اختري خارج و به جسم بر ميگرديم دركل براي نترسيدن يا حفظ تمركز در مقابله با اين موجودات راهكار قوي كه وجود داشته باشه رو لطفا معرفي كنيد چيزي كه كاملا بشه بهش تكيه كرد

  • admin گفت:

   سلام. انجام برون فکنی رو تا اونجا که میدونم تو ادیان مشکلی نداره. برای رفع ترس در پرواز روح باید ابتدا رویابینی رو انجام بدید و ترستون از حالت نبود جسم و خروج آگاهی از بین بره. بعد وارد محیطهای واقعی تر مثل پرواز روح بشید.

 11. فاطمه گفت:

  سلام?
  من از بدنم خارج شده بودم که یه موجود سیاه بزرگ رو دیدم آروم وایستاده بود اما هی نزدیک و نزدیک تر می شد
  من خیلیییییی ترسیدم
  با نزدیک تر شدنش منم به جسمم کشیده شدم
  راستش قبل از اینکه ببینمش توی خواب می دیدم که یعنی حس می کردم که یه نیروی منفی بزرگی منتظرمه
  مثلا توی خواب می دیدم که یه پرنده ی قرمز خیلی براقی هست که داره منو به سمت خودش می کشونه توی رویاهام چیزای قرمز زیاد شدن
  قرمزهایی که صدام می زدن و من می ترسیدم
  تا اینکه اون شب اون موجود سیاه پشت در اتاقم بود….
  راستش خیلی ترسناکه
  اما خیلی دوست دارم با این ترسم مقابله کنم
  اگه میشه راهنماییم کنید?

 12. فاطمه گفت:

  چاکر چیه؟ چطور هاله بنفشو ایجاد کنیم ؟
  شما خودتون برون فکنی کردین ؟و اگه هاله بنفش ایجاد کنیم میتونیم جنای معمولی رو ببینیم؟

 13. ولی اله قسمی گفت:

  باسلام خسته نباشید من همه مطالب روخوندم ولی چیززیادی عایدم نشد
  ببخشین استادمیشه بگین منی که برای اولین بارمیخوام شروع کنم ازکجابایدشروع کنم وچیکارکنم یعنی اولین قدمی که بایدبردارم چیه

 14. ولی اله قسمی گفت:

  رویاپردازی من خیلی قویه استادولی نمیدونم چه طوری باروح صفرکنم همون برای برون روی اول ازکجاشروع کنم

 15. مینا گفت:

  سلام منظور از هفت تا بدن کدومهاهستن؟ انیمیشنی که نشانگرفعال ساری مقدماتی چاک راست منظور همون مرد طاس روبروی کره است؟ تشکر

 16. Amir گفت:

  سلام و خسته نباشید خدمت استاد.
  من دوتا سوال داشتم آیا میشود با برون فکنی چیزهایی ک نمیدونیم کجاست پیدا کنیم؟ یا مثلا سوال های امتحانو ک در جای دیگر است ببینیم؟
  سوال دوم این که میشود با اینکار به جایی بریم ک همون لحظرو ببینم؟ مثلا بریم مغازه و همون لحظرو بالا سر کارگرمون ببینم داره چیکار میکنه!؟

 17. برنا گفت:

  با سلام و احترام
  خوانده ام كه اگر قبل از مرگ بتوان به كالبد اختري خود آگاه شد و پرواز روح را تجربه كرد،پس از مرگ كيفيت روحي ديگري خواهيم داشت و جهنم را درك نخواهيم كرد و پس از مرگ نيز آگاه خواهيم بود و مرگي وجود نخواهد داشت.
  آيادر آثار عرفاي گذشته هم به اين موضوع اشاره شده است؟ ممنون

 18. Mobinaw گفت:

  سلام من مدتيه كتاب رستاخيز مردگانو ميخونم توش يسري عكسو طلسم داره بنظرتون انجام دادن يا خوندن اون ميتون خطرناك باش؟ و اينكه من خيلي درگير مرگ و فكر كردن بهشم خيلي ميترسم يه مدت دارم تمرين ميكنم پرواز روحو بنطرتون ميتونه از ترسم كم كنه

 19. Mamad گفت:

  با سلام و تشکر از مطالب خوبتون
  اول اینو ذکر کنم من برونفکنی رو بصورت ناخوداگاه انجام میدادم
  فکر کنم بخاطر ذهنم باشه ولی بیشتر اوقات برام پیش میاد
  یک شب خواب بودم بنده خواستم این عمل رو انجام بده روح من تا بالای سرم رفت اما افتاد پایین تو بدن
  بیشتر اوقاتی که من برونفکنی میکنم روح من از تو بدنم بلند میشه خب از قضیه منحرف نشم
  فک کنم حدود صبح بود دیدم جسمم از بدنم جدا شده و یک موجودی سیاه منو داره از تو اتاق میکشه (‌فضا کاملا واقعی بود )
  من میخواستم داد بزنم ولی انگار اصن کنترلی به صدا نداشتم واقعا وحشت کرده بودم
  بعد یهو منو ول کرد و رفت بعدش فضا کاملا عوض شد یک زنی اومد بهم گفت خوب شد داد زدی صداتو شنیدم بعد یهو انگار بدنم جون گرفت همون موقع بصورت کامل بیدار نشدم یک ساعت بعدش بیدار شدم دیدم بدنم داغ هست و کلی عرق کردم !‌
  و یک شبم برونفکنیم موفقیت امیز بود یک موجود سیاه ( یک قرمزی هم توش بود )‌ منو ترسوند و به بدنم برگشتم
  میشه بگید دلیل اینا چیه ؟ ممنون میشم

  • admin گفت:

   سلام. اون موجود سیاه که گاهی با چشمان قرمز هست رو ۹۹ درصد افرادی که برون فکنی میکنن بهم گزارش دادن و از اولین چیزهایی هست که افراد بعد از پرواز روح مشاهده میکنن.
   گفته میشه سعی دارن افراد رو بترسونن تا به بدنشون برگردن ولی به نظر من کمک کننده هستن خصوصا که خودمم تجربه ی مشابهی از کمک اونها برای خروج از بدنم داشتم و اون قدر منو کشوندن و بردن که ترسم از فضای خارج جسم ریخت. بستگی داره در کدوم راه باشید. اگه جادوی دست چپی انجام بدید کمکتون میکنن ولی در حالت برعکسش مزاحم موفقیت شما میشن.

   • Mamad گفت:

    یک دفه دیگه هم پیش اومد یک موجود شبیه انسان انگار از تو جنگل ول شده بود حدس میزدم جن بوده باشه
    داشت بهم نگاه میکرد بعد یهو حمله کرد !‌
    منم ترسیدم برگشتم به جسمم
    جالبه رو دست پا حرکت میکرد

 20. Mamad گفت:

  و یک سوال دیگه هم دارم
  من خیلی از این موقعیت ها بصورت اتفاقی برام پیش میاد و دلیلش رو اصن نمیدونم ؟
  حتی یک بار خواب بودم ساعت ۴ صبح
  دیدم یک مرد سفید پوشی جلو در خونمون ایستاده هیچ ترسی نداشتم ازش انگار خیلی انرژی خوبی داشت
  رفتم پیشش بهم گفت نیتت پاک باشه به هدفت میرسی !‌
  بعد یهویی از اونجا دیدم رفت بالای بوم خونه بعد کلا محو شد و رفت .

 21. رضا گفت:

  ببخشید من ازمرحله ای که تنم میلرزه وصدای ترسناکی میشنوم میترسم راهی هست برترسم غلبه کنم

 22. Seti گفت:

  سلام من شنیدم که با انجام پرواز روح اگه بترسی و یه دفعه روحت به جسمت برگرده باعث فلج شدن و مدتی پاها بی حس میشه این درسته؟؟؟یا اینکه بعد از اون عوارضی نداره مثله اینکه جن زده شی یا مثلا یه مشکل روحی یا دیونگی پیش بیاد چون خیلی دوست دارم این کارو کنم ولی این چیزارو شنیدم میترسم این کارو کنم

  • admin گفت:

   سلام. ما هر شب به طور غیر ارادی پرواز روح میکنیم و اگه تا به حال مشکلی پیش نیومده با انجام آگاهانش هم مشکلی پیش نمیاد. اگر به همراه روشهای دفاعی مثل تصور هاله بنفش در دورتون باشه که هیچ اتفاق منفی نمیفته.

 23. Mamad گفت:

  بار دیگه تشکر میکنم از تجربه های خوبتون برای اطلاع رسانی
  یک سوال دیه دارم
  من هیچ تمرینی انجام ندادم اما اگه فقط بخوام اینکارو انجام بده یا تلقین کنم به ذهنم بصورت خودکار خودش اینکارو انجام میده
  چند بار اول که اینا اتفاقی پیش میومد سر درد داشتم ولی بعدش انگار حس ادراکم یکجورایی افزایش پیدا کرده مثلا سر کلاس زبان بودم دبیر داشت سوال میپرسید
  چیزی که میخواست بپرسه از قبلش فهمیدم خیلی عجیب بود !‌
  انگار یک روزنه اطلاعات تو مغزم ایجاد شده
  دلیلش چیه ؟

 24. نیما گفت:

  سلام ممکنه بعد از چند روز آدم بتونه حالت خلسه برسه آخه من برای اولین بار این کارو امتحان میکنم و دت زیادی نمیشه داستم تقریبا خواب میدیدم که متوجه شدم یه جورایی خواب هستم بعد سریع به ممون جایی که خوابیدم رفتم و به شدت بدنم میلرزید خیلی سعی کردم مقاومت کنم دوست داشتم ولی واقعا اصلا نمیونستم به چیزی فکر کنم و فقط میلرزیدم و بالاخره انگار خودم بتونم ب اراده خودم باشه بیدار شدم میخواستم ببینم این فقط یه خواب بوده که دیدم یا نه؟ آها دقیقا قبله اینکه بدنم شروع به لرزیدن کنه یه دست قهوهای درازو خیلی استخونی رو دیدم عجیبه ؟

  • admin گفت:

   سلام. اون لرزشها مال شارژ کالبد انرژیکی هست و بهتره بعد از اینکه تموم شد سعی کنید از بدنتون با غلتیدن یا بالا رفتن از طناب فرضی خارج شید. دیدن اون دست قهوه ای یا مربوط به توهم ورود به رویا هست یا موجودات غیر ارگانیک

 25. رضا گفت:

  سلام میخواستم بدونم هربارکه میخوای روحتوجدا کنی تن میلرزه یافقط اولین بارها

 26. رضا گفت:

  معذرت میخوام یه سوال دیگه هم داشتم چطوربایدچاکراها رابازکنیم

 27. Mamad گفت:

  میشه از این روش به عنوان مطالعه کتب استفاده کرد ؟

 28. رضا گفت:

  شرمنده وقتی میریم توحالت روح لختیم یالباسی چیزی برمونه

 29. Mohi گفت:

  سلام راستش من زیاد دچار حالت فلج خواب میشم مثلا دیشب بیدارشدم‌میخاستم بخابم بعد خودم میدونستم دچارش میسم ینی بش فک کردم و درعرض چن دقیقه اتفاق افتاد حس کردم معلق تو هوا هستم ولی از ترس زیاد چشامو باز نکردم انگار کسی کنارم بودم وباسرعت خیلی زیاد بالاوپایین میرفتم فقط باخودم صلوات میفرستادم ب کل اموراگاه بودم وخودم کل سعیمو کردم ک دستمو‌کم کم تکون دادم وبیدارشدم ولی اینکه میگن انگارکسی رو قفسه سینت نشسه این حالتو نداشتم میخاستم ببینم میتونم از این کمک بگیرم وپرواز روح انجام بدم ؟چون تابهش فک کنم برتم اتفاق میوفته؟

 30. Mamad گفت:

  یکی از دوستان بود میگفتُ : یک فرد با پرواز روح از بدن کیفی که از تو فرودگاه یادش میره رو برمیگردونه !‌
  خواستم بدونم شایعه هست یا در مهارات و تبحر بالا امکان چنین چیزی هست که از انرژی ذهنی اگاه اونم از مسافت دور بشه باهاش شیء رو جابجا کرد.

 31. ملیکا گفت:

  سلام
  میخواستم بدونم با برون فکنی میشه کسی یا چیزی پیدا کرد؟
  توی راهنماهای این کار میگید ک باید فکر کنیم داریم به سقف نزدیک میشیم دیگه درسته؟
  اگ ما فکر کنیم داریم به اون شخص یا چیز نزدیک میشیم این قابل انجامه ؟؟
  جز اهداف شوم نیست؟؟
  به بعد منفی کشیده نمیشیم؟

 32. Mamad گفت:

  در قسمت بالا گفته بودید
  اگه بترسیم طبق امواج مصادره شده به سرزمین های پست فرستاده میشیم
  تو قسمت اول اون موجود سیاه رو گفته بودم منو میکشید من چند لحظه باهاش مقابله کردم که منو نکشه
  خودش وایساد بعدش انگار دود هوا شد رفت
  ولی ببینید این خیلی عجیبه من هنوز تو کتم نمیره برونفکنی من اونشب ناموفق بود چطوری اومد جسم اختری رو کشید بیرون
  خودم فک میکنم قصدش کمک بود چون میتونست کلا ول نکنه اما هدفشو درک نکردم

 33. Hessam گفت:

  سلام و خسته نباشید به همه.ببخشید من تازه وارد این تمرینا شدم و چنتا سوال برام پیش اومده.شما گفتید ک طبق همون اموزش تصویر سازی ذهنی ک بهتون دادم..میشه بگید اون کجا هس برم بخونمش چون پیداش نکردم.بعد من اشنایی با کلمه هایی مثل چاکرا و اینا زیاد ندارم میشه ی توضیحی بدید ممنون میشم

 34. رضا گفت:

  سلام میخواستم بدونم چطور باید رویابینی آگاهانه انجام داد؟؟

 35. علی گفت:

  سلام یه سوال داشتی وقتی توبرون فکنی هستی امکان ترسدین هست یا نه

 36. محمد گفت:

  سلام، نظرتون نسبت به ماریجوانا و تاثیرش بر امور خلسه و بیرون فکنی و.. چی هست؟ چون باعث خلسه زیادی میشه و احساس میکنم عالمی شبیه به امور ذکر شده رو به راحتی میشه کسب کرد. و اینکه آیا احساساتی که با ماریجوانا همراه با خلسه بدست میاد توهم ان یا میتونه امور واقعی باشه؟
  ممنون میشم از پاسختون

 37. محمد گفت:

  یه سوال دیگه اینکه نظرتون راجب پخش آهنگ های خلسه آور هنگام تمرین چیه؟

 38. melika گفت:

  سلام به این که با تمرکز بالا میشه کنترل عنصار رو بدست بگیریم اعتقاد دارید؟؟
  مثلا کنترل باد؟ یا هرچیز دیگه؟

 39. الهام گفت:

  به غیر از اینکه این موجودات ما رو از نظر معنوی گمراه کننده دیگه چه جور آسیبهایی میتونن به روحمون بزنن ؟

 40. ایا برون فکنی واقعیه یا تخیلات مغزه مگه می شه با تصور روح از بدن جدا بشه فقط خدا می تونه هر شب که می خوابیم روحمون از بدن جدا می شه واسه همین حرکت نمی کنیم من فکر کردم شاید در برون فکری خوابمون می بره اما با اگاهی اما اینطور که نوشته شده وقتی تصور می کنیم می شه پس الکیه و اگر الکی نباشه هم می میریم من واقعا می خواهم بدونم واقعیه یا تخیلاته

 41. Mahdi گفت:

  بعد از کار چطوری به جسم برگردیم

 42. مبین گفت:

  چجوری با استفاده از خواب و یا چیز دیگه خودمون رو شارژ کنیم؟
  راستی یه روش برون فکنی دیگه دیدم که باید یه ژنابی رو فرض کرد که داریم ازش بالا میریم،نظرتون درباره اون چیه؟ببخشید خیلی سوال میپرسم

 43. بنیامین گفت:

  سلام خسته نباشید.من وقتی داشتم از جسم جدا می شدم،از ترس درد و لرزش،ضربان قلبم اونقدر زیاد می شد که تا کف پام احساسش می کردم و از ترس تمرین رو تموم می کردم.اینکه من وسط تمرین بخاطر ترس بلند می شدم،ایرادی نداشت؟اما تا الان چهاربار روحمو بیرون کردمو لذت بردم.بار اول یه موجود سیاه چشم قرمز دیدم داره بهم نگاه میکنه بعد رفت.منم ترسیدم برگشتم.خیلییییییییییییی ترسناک بود.ممنون از زحمات شما استاد.

  • admin گفت:

   سلام. دیدن موجود سیاه با چشمان قرمز در بعد از برون فکنی عادی هست و افراد زیادی اون رو گزارش کردن. ضربان قلب هم اگر بالا میره به خاطر فعالیت زیاد چاکرای قلبه وگرنه قلب فیزیکی تون ریتمش تغییر نکرده. سعی کنید اگر میترسید برون فکنی نکنید وگرنه در اثر ترس، مدام هاله شما جمع میشه و دیگه نمیتونید پرواز روح کنید.

 44. مهدی گفت:

  سلام خسته نباشید، استاد یک سوال داشتم اونم اینکه آیا کتابی هست برای تقویت چاکراه یا برون فکنی ذهنی که از نظر شما قابل قبول باشه؟؟
  سوال بعدی اینکه تو خانواده ما معمولا تعدادی از افراده خانواده با اجنه در ارتباطن که ما بهشون میگیم سید، که به نسل بعدیمون منتقل میکنیم و ۷ نسله تو این کاریم و تو نسل ۵ام توسط یک گروه از آنها تهدید شدیم که تا نسل ۱۰ام اذیتمون میکنن آیا اینکار در آینده مشکلاتی برای ما به وجود نمیاره؟؟

  • admin گفت:

   برای تقویت چاکراها میتونید کتابچه و فایل های صوتی همین سایت رو دانلود کنید که بنرش بالای سایته. نفرین شدگی و جادو میتونه از نسلی به نسل دیگه برسه و بسته به شدت نفرین و ضعف روحی شما اثرات منفی خودش رو داره

 45. سلام ‌با اینکه خوابه به هر حال بسیار ممنون از سایت راستی می شه واقعا روح ادم های دیگه ای که تو خوابند رو واقعا دید

 46. رضا گفت:

  سلام ایا جدل کردن روح از بدن درد داره

 47. مبین گفت:

  سلام به استاد عزیز.نظرتون درباره فرکانس های بازکردن چاکرا چیه؟خطری ندارن؟کلا باز شدن چاکرا ها چه فواید و چه خطراتی داره؟

 48. رضا گفت:

  سلام من از مرحله لرزش به شدت میترستم باید چه کارکنم

 49. الهام گفت:

  اینکه در جواب رضا گفتین جدا شدن روح از جسم درد داره آیا موقع مرگ هم این جدا شدن رنج آور و دردناکه؟؟

 50. Shadow گفت:

  استاد ببخشید…میشه بعد از برونفکنی یه صلاح مث شمشیر از جنس انرژی رو تصور کرد و باهاش جنگید؟ و اینکه میتونیم به شیاطین در‌اونجا اسیب بزنیم؟

 51. Shila گفت:

  سلام ، ببخشید من برای اینکه از پایه شروع کنم برای پرواز روحم اول از همه باید چکار کنم ،؟ممنون میشم جواب بدین

 52. امید گفت:

  سلام ببخشید من نزدیک دو سال هست که برونفکنی رو تمرین میکنم طبق آموزه های رابرت بروس.تمام بروفکنی هام تبدیل به خواب آگاهانه شده.یعنی سریع دچار ارتعاش میشم بعد در خلائ سقوط میکنم خوشحال میشم که دارم برونفکنی میکنم.ولی باز میبینم تبدیل به رویای شفاف شده.از این رویای شفاف هم تا حدودی لذت میبرم .مثلا از در ودیوار رد میشم پرواز میکنم ولی تا حدودی محدود هستم.نمیتونم هر عملی دوست دارم انجام بدم.مثلا در جای غریب ظاهر میشم میخوام به یه جاهایی سرک بکشم انرژیم تموم میشه.نمیتونم خودمو انتقال بدم همیشه موقع انتقال اشتباهی جای دیگه میرم یا انرژیم تموم میشه بیدار میشم دوباره عمل انگیزش انرژی رو انجام میدم دوباره سقوط میکنم …فقط دو بار موفق شدم بروفکنی کامل انجام بدم تا اومدم بیرون یه موجودی دیدم تکیه داده به دیوار اتاقم با چشمان بسیار درشت با سر عجیب.تا اونو دیدم از ترسم بیدار شدم…ولی تو رویای شفاف هیچ وقت به موجودات عجیب بر نخوردم فقط انرژی اونارو کامل حس کردم .چطوری کاملش کنم؟ چیکار کنم این موجود عجیبو نبینم و نترسم؟ ممنون

 53. Buried گفت:

  سلام
  من كاملا مبتدي هستم و هيچ سر رشته اي در اين زمينه ندارم و تا حالاهم تجربه نكردم
  چند تا سوال داشتم كه اگه جواب ها مثبت باشند شروع خواهم كرد …
  ١.ايا وارد جهاني خيالي در ذهنمان مي شويم يا در همين جايي كه ادم هاي ديگه هم هستند و كنار ما خوابند هنوز باقي هستيم و قادر به جابه جا شدن هستيم ؟.
  ٢. ايا مي توان به مكان هاي عمومي رفت ايا مي توان به كشور هايي كه تا حالا نرفتيم رفت و ايا هاي ديگر در همين زمينه
  ٣. ايا مي توان درس خواند و اون مدت زمان رو مشغول به خوندن كتاب هاي درسي بود تا هم خواب باشيم و هم درس بخوانيم تا پدرمان كمتر براي كنكور درآيد ؟
  ٤.ايا ميتوان كيريستين رونالدو را با توجه به اين كه كشوري كه اون در ان هست (اختلاف زماني ، مثلا اون بيداره ) رفت و ديدش ؟
  -ببخشيد كه سرتان را درد اوردم لطفا پاسخ جامع به تمام سوالات بديد (بي زحمت) چون برام مهم هستند و اگرم سوالام مسخره هستند بگذاري پاي كنجكاوي ام ……

  • admin گفت:

   ۱- با برون فکنی کالبد اختری هر چند که میشه وارد جهان واقعی شد ولی معمولا چیزها نمادین و سمبلیک میشن و تحت تاثیر عواطف و احساسات ما هستن.
   ۲- بله میشه رفت ولی پاکسازی های روحی و انرژیکی عمیقی میخواد وگرنه ممکنه تنها وارد یکی از عوالم اختری بشید.
   ۳- برای درس خواندن بهتره که از روشهایی مثل خودهیپنوتیزم و تقویت حافظه استفاده کنید.
   ۴- هر کسی قادر به انجام این کار نیست

 54. محمد رضا گفت:

  سلام ببخشید موقع برون فکنی میشه رومون پتو باشه؟

 55. محمدرضا گفت:

  ببخشید ایا گناه کردن باعث میشه ک برون فکنی موفقیت امیز نباشه؟یا اینکه روزه بگیریم مثلا راحتر روحمون خارج میشه؟

 56. حمزه گفت:

  سلام ادمین جان. من دیشب این کارا انجام دادم ولی مشکل پیش اومد.
  ۱ من از کجا بفهمم وارد خلصه شدم؟ و صداهارو میشنوم؟
  ۲ بعد از وارد شدن به خلصه تلاش میکنم روحم رو بیارم بیرون. وقتی اومد بیرون از کجا بفهمم؟ و کی چشمم رو باز کنم.
  بدنم به حالت لرزش رسید. لطفا جواب بدین امشب میخوام انجام بدم.

 57. مهران گفت:

  سلام
  در یک تجربه ای که داشتم یک شب بعد از حالت خلسه و ریلکسیشن که سعی میکردم ذهنم متمرکز بمونه یک موجودی که سیاه بود به سمتم حمله کرد و دستشو روی گلویم گذاشت به طوری که هر چه تلاش میکردم نمی‌تونستم تکون بخورم یعنی عضلات جسمم قفل شده بود اما بعد از تصور نور سفید در چشم سوم اون موجود دستشو برداشت و مثل دود محو شد و من تونستم رها بشم اما از حالت خلسه خارج شدم و به شدت سرفه میکردم . پس از اون تجربه به حدی ترسیدم که دیگه نمیتونم متمرکز بشم. این موجود خبیث چیه که اینقدر ترسناک بود؟

 58. محمد گفت:

  سلام استاد
  من چنتا سوالی داشتم در پرواز روح فرد میتوند مشکلات جمسی بدنشو خوب کنه یکی بیماری داشته باشه یا هرچی میتونه رفع کنه؟

 59. Shahab گفت:

  سلام. ممکنه بعد از برون فکنی روح دیگه به جسم برنگرده؟ اصلا خطری داره؟

 60. محمدرضا گفت:

  میگم چطور ممکنه با تکیه ندادن سر برون فکنی کنیم?اخه راستش هیجا اینو نگفتن اولین باره از شما میشنوم

  • admin گفت:

   تو تعلیمات رابرت بروس که یه جورایی پدر علم پرواز روح هست توصیه شده که ابتدا به خاطر اینکه وسط تمرین خوابتون نبره از صندلی استفاده کنید. بعدا درازکش هم میشه. وقتی هم پیشرفته شدید حتی در حالت پیاده روی هم میتونید برون فکنی کنید.

 61. محمدرضا گفت:

  واااو درحالت پیاده روی یعنی در همون ثانیه ک خواستیم برون فکنی میشه کرد؟؟چقد خوب .شما خودتون چی ؟درچه حد پیشرفته هستید ?ایا میتونید در حالت ایستاده برون فکنی کنید؟

 62. محمد گفت:

  سلام امیدوارم سلامت باشید یه مدته سوالی ذهن منو مشغول کرده با توجه به اینکه من با اینکار خیلی مخالف هستم و متاسفانه بیش از ۹۰ درصد مردان ما به این کار اعتیاد دارن و همیشه از مضراتش به همه گوشزد میکنم اما احساس میکنم از دید متافیزیک هم تاثیرات بدی داره میشه اگر از مضرات خودارضایی در متافیزیک چیزی میدونید در اختیار ما هم بگذارید؟ تا وقتی از مضراتش میگم از این دید هم براشون باز کنم

 63. محمد رضا گفت:

  سلام دوست عزیر من چند وقته اتومات برونفکنی میشم ولی علاقه ندارم به برونفکنی چون میترسم وقتی هم انجام میشه تو خواب برام ضربان قلبم میره بالاو میترسم و همیشه هم حس میکنم جن یا شیطانی چیزی میبینم الان اگه بخوام این حالت برام پیش نیاد چیکار کنم

 64. setareh گفت:

  سلام،ممنون از مطالبتون
  من قبل از این که با برون فکنی آشنایی داشته باشم ،تا حدی تجربش می کردم و روحم از بدنم خارج می شد اما سریع برش می گردوندم چون فکر می کردم ممکنه بهم آسیب برسه
  اما شما می گید نیاز به تمرینات چند ماهه و … داره
  به نظرتون من چرا و چطور این حالتو بدون تمرین و آگاهی خاصی تجربه کردم؟
  غیر از این ،من موقع برون فکنی صدای نویز مانند خیلی شدیدی می شنوم(یا شاید شبیه صدای باد و طوفان) در حدی که بعد از کاملا بیدار شدنم گوشام می‌گیره و یه فشاری روش حس می کنم، دلیلش چیه؟

  • admin گفت:

   برای بعضی ممکنه تجربه برون فکنی به صورت غیرارادی رخ بده و ممکنه به خاطر سبک زندگی معنوی باشه یا درد و بیماری و یا تصادف و …
   اون صداها مال عوض شدن شدن فرکانسهای روحی هست. ولی اگه تو رویابینی باشه مربوط به حالت هیپنوگوگیک و عوض شدن آگاهی هست.

 65. setareh گفت:

  و یه سوال دیگه
  من کسی رو می شناسم که در خواب با موجودی درگیر می شه و اون موجود دستش رو گاز می گیره، بعد از اینکه از خواب بیدار می شه می بینه جای دندون روی دستشه
  این چجوری ممکنه که موجوداتی از دنیای دیگه رو جسم فیزیکی همچین تاثیری گذاشته باشن؟

 66. Reza گفت:

  سلام استاد من بدون نیاز به تمرین میتونم پرواز روحو انجام بدم وهربار گوشام سوت میکشه وضربان قلبم میره بالا
  سوالم اینه که میشه این کارو گروهی انجام داد و همدیگرو تو جهان اختری ببینیم
  ویا تو دنیای واقعیت حرکت کنی وتو همون زمان مثلا بری و کسی که خیلی دوسش دارینو ببینی ویا مثلا سولات کنکورو پیدا کنی خواهش میکنم جواب کامل و واضح بدین مننون

  • admin گفت:

   با برون فکنی کالبد اختری خیلی نمیشه وارد جهان های واقعی شدن مگر برون فکنی در جهان مرزی که به تمرکز بالایی نیاز داره و یا برون فکنی کالبد ذهنی. در اونها باید احساسات و عواطف شما طی مراحل طولانی مراقبه و پاکسازی چاکراها کنترل شده باشه

 67. Reza گفت:

  روش ما با روش هایی که شما گفتین فرق میکنه بدین صورت که روی پشت دراز کشیده و ساعد خودمون رو بالا نگه میداریم و با ین روش بین جسم فزیکی وذهنمون اختلاف ایجاد میکنیم ومن فکر کنم تو دنیای واقعی قرار میگیریم چون من که هر بار نصف شب اینکارو انجام میدم بعد پرواز روح هم شب هست وتقریبا ساعت همونه یعنی بنظرتون اون دنیایی که ما تو اون قرار میگیریم واقعی است؟

 68. گناهکار(بی نام) گفت:

  سلام،خسته نباشی ادمین جان.
  چند تا سوال در مورد پرواز روح داشتم:
  ۱*سن اهمیت داره؟
  ۲*زمانش چی؟
  ۳*چشم هامون باید باز باشه یا بسته برای پرواز روح؟
  ۴*اسون ترین و سریع ترین روش برای این کار چیه؟
  ۵* اگر پرواز روح رو انجام بدیم میشه کسان دیگه ای رو که این کارو انجام دادن دید؟؟
  ۶*یه گناهکار چقدر امکان موفقیت داره؟؟

 69. رضا گفت:

  سلام یه سوال دارم اگه شب ازبدنمون بیایم بیرون همه جارو تاریک میبینیم

 70. گناهکار گفت:

  مجدد سلام
  سه تا سوال دیگه:
  ۱*شما چجوری یاد گرفتی خودت؟؟مثلا استاد داشتی یا..
  ۲*اگر استاد داشتید میشه معرفیش کنی یا راه ارتباطی باهاشون رو بگی؟
  ۳*اگر توانایی واستعداد رو در کسی ببینی ایا اموزش بهش میدید؟؟ به صورت حضوری منظورمه اخه یه سری از دوستان پرسیده بودنو جوابت منفی بود.

 71. محمودی گفت:

  سلام
  ببخشید این کار یعنی پرواز روح چه ضررهایی داره برای بدن؟
  و چه سودهایی؟؟؟؟

 72. متین گفت:

  سلام.خواستم بدونم اگر بتونم برون فکنی انجام بدم میتونم افراد دیگه مثلا همشهری یا کسای دیگه که دارن همزمان با من برون فکنی انجام میدم رو ببینم؟!
  مثلا اگه من با یکی از دوستام ۲تایی برون فکنی رو انجام بدیم بعد از انجام دادن همدیگه رو میبینیم؟

  ممنون میشم جواب بدین

 73. رضا گفت:

  شرمنده شما تو سایتتون خود هیپنوتیزمی ندارید؟؟

 74. A گفت:

  سلام من تازه میخوام شروع به اینکار بکنم …… ۱_ ۱۵ سالمه ….. از نظر سنی ایراد نداره ؟ ۲ _ من نظرات رو که خوندم دیدم بیشتریا حرف از موجودی سیاه با چشم های قرمز میزدن ….. اون چیه و راه مقابله باهاش چیه ؟ ۳ _ کانال تلگرامی در رابطه با برون فکنی دارید ؟ یا حد اقل یکی خوبشو سراغ دارید ؟ ۴ _ منظور از تصویر سازی دقیقا چیه ؟ فکر کردن و تمرکز بر یک چیز یا تصویر ؟ ۵ _ احتمال داره در بار اول موفق شد ؟ ممنون میشم جواب کامل بدید .

 75. افسانه گفت:

  سلام
  من تو زندگیم یه بار چیزی و تجربه کردم که قبل اون اطلاعاتی راجع به این چیزا نداشتم و بعد اون اتفاق تو چن تا سایت از جمله سایت شما یه سری اطلاعات دست و پا شکسته به دست اوردم جریان از این قراره یه شب که کنار نامزدم خوابیده بودم و اون بیدار بود و مشغول دیدن فیلم کنار من بود من تو خواب احساس کردم روحم از بدنم خارج شد و رفت بالا به سمت سقف اتاق و از اون بالا داشت به جسم من و نامزدم که در حال فیلم دیدن بود نگاه می کرد جزییات دقیقا شبیه قبل این که به خواب برم بود یعنی اتاق و محیط همونی بود که توش خوابیده بودم و همین طور نامزدمم رو هم در حین همون کاری که قبل خوابیدنم بود می دیدم با این تفاوت که دستش گوشی دومی بود که داشت پیام می داد و من از اون گوشی تو بیداری اطلاعی نداشتم وقتی این صحنه رو دیدم روحم به جسمم برگشت و موقعی که می خواستم چشمام و باز کنم تا مچش و بگیرم جسمم انگار سنگین بود و یه کم زمان برد تا چشمام باز شه وقتی چشمام باز شد نامزدم همون طور که روحم می دید داشت فیلم نگاه می کرد حتی حالت دراز کشیدنش همون مدلی بود اما من نتونستم گوشی اونجا پیدا کنم شایدم خوب نگشتم و اون تونست ازم پنهون کنه اما بعدها وجود گوشی دومش و موقع جداییمون اعتراف کرد که داشته اما می گفت اون شب دستش نبوده حالا سوالی که برام پیش اومده اینه من چه چیزی و تجربه کردم رویای اگاهانه یا خروج روح از بدن ؟ اینم بگم من هیچ موجود ترسناکی ندیدم و این اتفاق بدون تمرین و غیر ارادی برام اتفاق افتاد و دوم این که چرا اصلا من دچار همچین حالتی شدم و سوم اینه که ایا من واقعا حقیقت و دیدم ؟ ایا واقعا اون شب گوشی دومی همراهش بوده ؟
  ممنون می شم به سوالم جواب بدید چون خیلی ذهنم مشغوله که چی و تجربه کردم

  • admin گفت:

   در هر دو حالت رویابینی و پرواز روح میتونیم اطلاعات شهودی رو از جهان به دست بیاریم. اکالتیستها معمولا فرقی بین رویابینی و پرواز روح قائل نیستن و این تفاوتهایی که میگیم اون دو تا دارن بیشتر از نظر بودیسم هست که به طور دقیق روی این پدیده ها مطالعه داشته. اطلاعات ممکنه نمادین باشن و یا مربوط به زمان دیگه. مثلا شما اون موقع چیزی رو دیدید که ممکنه همون موقع رخ نداده باشه و مربوط به زمان دیگه ای بوده ولی اطلاعاتش رو فارغ از زمان دریافت کردید. انسان قادره که چیزهایی رو بدون اینکه به طور فیزیکی با اونها در تماس بوده کشف کنه و به سطح آگاهی خودش برسونه. تجربه خروج از بدن گاهی به صورت غیرارادی هست مثلا در حالت تمرکز شدید، خستگی مفرط، تجربه نزدیک به مرگ و ….

 76. ناشناس گفت:

  ببخشید شما چند ماه یا سال تمرین کردید تا تونستید برون فکنی انجام بدید و تا حالا چند بار انجام دادید

 77. تی ان تی گفت:

  اقا راه دیگه ای وجود نداره برای اینکه تو حالت خوابو بیداری قرار بگیریم؟ من دستم بالا بود خوابم نبرد اصلا

 78. متین گفت:

  سلام یه جایی خونده بودم با انجام برون فکنی میشه وارد خواب دیگران شد فقط کافیه اراده کرد.
  خواستم بدونم این راسته؟؟

 79. Asal گفت:

  سلام خسته نباشید من یه دوستی دارم عاشق اینه که اینکارو انجام بده ۱۵ سالشه سنش مناسبه مشکلی پیش نمیاد؟

 80. zanyar گفت:

  یه سوال دیگه هم بپرسم … من همه ی نظرات خوندم اینجوری که شما میگید در هنگام برون فکنی ما اصلا توی دنیای فیزیکی نیستیم و واقعیت هارو نمیبینیم … یعنی هیچ کدوم از این ها واقعی نیست ؟؟ پس چه فایده ای داره ؟؟؟ که واقعی نیستن ؟؟؟ سوال دیگه اینکه اگه بخوام مسیر رشد و تعالی روحی رو پیش بگیریم و بتونم توی اون دنیا اموزش ببینم چیکار کنم که چجوری راهنمای معنوی صدا کنم ؟؟؟ چجوری تشخیص بدم که واقعا راهنمای معنویه و به سمت درستی منو هدایت میکنه؟؟؟

 81. Nilda گفت:

  سلام خسته نباشید، من یه شب موقع چت کردن با دوستم در حد یک دقیقه خوابم برد و تو خواب دیدم که تو یه خیابونی از پشت به یه ماشین کوبیدم، فردای همون روز که در حال رانندگی بودم دقیقا تو همون قسمت از خیابون به همون ماشین (همون مدل و همون رنگ) از پشت کوبیدم. میخواستم بدونم هیچ ربطی به برون فکنی داشت این حالت؟

 82. Mahdi گفت:

  ببخشید این کار ایرادی برای جسم یا ضربه بهش یا چیز هایی مثل تشنج بوجود نمیاره

 83. متین گفت:

  من ی جایی خوندم میشه با برون فکنی وارد خواب بقیه شد این راسته؟؟

 84. مهشید گفت:

  سلام میخاسم بپرسم آیا هر دفعه ک برون فکنی میکنیم این موجودات سیاه رو میبینیم ک چشاشون قرمزه و اینکه آیا ما اینارو تو بیداری و هوشیاری میبینیم یا وقتی که خواب هستیم ؟

 85. بنیامین گفت:

  سلام من قدیم ضربان قلبم خیلی بخاطر این کار بالا میرفت اما الان عادی میمونه.بعد چون عادی میمونه دیگه برون فکنی قابل انجام نیست؟یا فرقی نداره؟

 86. فاطمه گفت:

  سلام من از بچگی بدون اینکه خودم بخوام رویا های آگاهانه میدیدم و بزرگتر که شدم راجبش تحقیق کردم و بیشتر بهش علاقه مند شدم الان هرموقه اراده کنم خیلی سریع وارد رویای اگاهانه میشم حتی وقتایی ک سر کلاس میخوابم … و تمرکزم خیلی بالاست من جدیدا با برون فکنی اشنا شدم و تمریناتشو مطلالعه کردم یه چند شبی هست بعد از اینکه وارد رویای اگاهانه میشم همه ی صحنه هارو حذف میکنم و روی ی تصویر خاص مثلا چشمای ی نفر تمرکز میکنم و جسمم رو اصلا حس نمیکنم میشه گفت همون فلج عضلات رو کاملا حس میکنم در حالی که ذهنم هوشیار هست سوالم اینه آیا این میتونه نشان دهنده ی این باشه ک در برون فکنی هم استعداد دارم و بتونم زودتر از اکثر آدما به اون مرحله برسم و اینکه دقیقا چجوری باید انجامش بدم منظورم قدم بعدی بعد از اینکه فلج عضلات رو حس میکنمه. البته ی بار بدون اینکه خودم بخوام ی اتفاقی واسم افتاد ک فکر میکنم همون خروج روح از بدن بود چون بدن خودم رو میدیدم ک روی تخت خوابیده اما انگار پاهام ب جسمم وصل بود و دورتر نمیتونستم برم و خانواده ک توی حال صحبت میکردن همه حرفاشونو میشنیدم صدای تلویزیون و همه چی عادی و واقعی بود تا چند دقیقه اول فکر میکردم خودمم که پاهام ب تخت وصل شده حتی سعی میکردم خودمو بندازم پایین اما مکحم پاهامو گرفته بودهمش سعی میکردم فریاد بزنم اما صدام در نمیومد تا اینکه برگشتم و خودمو پشت سرم دیدم

 87. NIMA گفت:

  اگه برونفکنی رو روز انجام بده میفهمه فرد روزه ؟ و اگر شب باشه همه جا تاریگ براش (نه اینکه نبینه فقط متوجه باشه شبه) ؟ آخه من اینجوری شدم اون لرزش رو هم خیلی کم داشتم … میخواستم ببینم فقط یه رویا بوده که مدت ها فکر میکردم یا برونفکنی ؟ ببخشید اکه سوالاتم خیلی مسخرست

 88. Poch گفت:

  اژدهایی دیدند
  بسار بزرگ و ترسناک
  شاخ های بزرگ
  ریش بزی
  رنگ چشم ها فرق میکرد
  نفسی اتیش
  بسیار خشمگین

 89. Milad گفت:

  سلام و خسته نباشید سوال من اینه که اگر ما موفق به خارج کردن روح از جسم بشیم موجودات دیگه حالا شیاطین یا جن یا روح مردگان به جسم ما نفوذ نمیکنند؟ یک سوال دیگه من کل مطالب شما اول در رابطه با چشم سوم رو خوندم بعد برونفکنی رو الان که ۳ ساعتی که مطالعه دارم سر درد شدید در ناحیه بین دو چشم کمی بالاتر شدم انگار قاشق انداختن دارن فرق سرم رو باز میکنن این چیه فعال داره میشه یا باز میشه؟

 90. Amir گفت:

  سلام ببخشید ۱۷سالمه و از فیلم دکتر استرنج با جسم اختری آشنا شدم میخواستم بدونم میتونم از این زمان برای مطالعه برای کنکور استفاده کنم یعنی بعد از بیدار شدن چیزی به یاد میارم و اینکه چطوری شروع کنم.

 91. ساحل گفت:

  من چند وقتی ک ب طور ناخوداگاه رویابینی اگاهانه دارم. بعد از خواب بلافاصله وارد دنیای رویا میشم. ولی تصاویر کاملا محو. بعضی وقتا گیر میکنم و نمیتونم بیدار بشم. راه حلی واس کنترلش هست؟

 92. متین گفت:

  سلام خواستم بدونم اگه برون فکنی داخل روز انجام بدیم و از جسممون بیایم بیرون همه جا روشنه و مردم دیگه رو میبینیم؟

 93. Killer گفت:

  من تازه شروع به تمرینات کردم امید وارم جواب بده

 94. آرتاریا گفت:

  سلام استاد و سلام دوستان عزیز و گلم
  استاد من تازه به مرحله ی وانهادگی رسیدم.
  اما خیلی جالبه.و البته لذت بخش حتی در همین مرحله ی اول.
  من ۲۵ سالمه و متاسفانه مشکل مصرف قرص های مخدر هم دارم.که همش برمیگرده به مسایل روحی و روانی.بارها ترک کردم اما بعد نهایتا یک ماه لغزش کردم.همش هم بر میگرده به وابستگی راوانی که مواد مخدر ایجاد میکنه که بعد از مدتی ترک دیگه زندگی انگار هیچ جذابیتی نداره.
  اما این مدت که تمرین هارو انجام میدم حالم خیلی بهتره.دوازده روزه که شروع به ترک کردم.فک میکنم اینجا جایی هست که واقعا کمکم میکنه درمان بشم.درمان روحی نه جسمانی چون مرحله جسمانی سختیش نهایتن ده روزه اوله.
  من خیلی به این مباحث علاقه دارم و قبلا هم تمریناتی رو انجام دادم.
  ازتون ممنونم که دانشتون رو در اختیار ما میذارین.
  لطفا راهنمایم کنین تا بتونم منم مثل شما موفق بشم.
  هم سلامتم رو بدست بیارم و هم چیزی که بهش علاقه دارم.
  خیلی ممنونم استاد.من هر روز به اینجا میام.متشکر

 95. آرش گفت:

  ببخشید مزاحم شدم من چند تا سوال داشتم

  ۲ لطفا چند نمونه از چیز ها برای دفاع را به غیر از حاله بنفش را بگویید؟
  ۳ چگونه می شود به خواب دیگران رفت؟
  ۴ آیا می توان با کسانی که در حال خواب دیدن هستند ارتباط بر قرار کرد؟
  ۵ لطفا می شود راهی ساده نیز خواهش می کنم برای تله کینزی نیز بگویید؟
  ۷ “””””””””برای پیرو کینزی بگویید؟
  ۸ لطفا می شود اسم چند جادوی باحال را نام ببرید؟
  ببخشید خیلی سوال کردم متشکرم برای سایت خوبتون